grantové projekty

V Centru RECAMO je aktuálně řešena řada grantových projektů.

AZV 16-31966A; 2016-2019
Střevobiom: Mikrobální a imunitní profil nádoru ve vztahu k heterogenitě a agresivitě kolorektálního karcinomu.
Řešitel: Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

GAČR 17-05838S; 2017-2019
Použití ruthenium-sacharidových konjugátů jako cytostatických léčiv se zvýšenou účinností vůči rakovinovým buňkám.
Řešitel: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

GAČR 17-08971S; 2017-2019
Chemická modifikace a elektrochemická analýza nukleových kyselin jako nový nástroj v
molekulární onkologii.

Řešitel: Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.

GAČR 17-07822S; 2017-2019
Studium molekulárního a funkčního mechanismu nových cytostatik (cyklické polymethiniové soli) za použití lidského celogenomového skreeningu.
Spoluřešitel: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

GAČR 18-23773Y; 2018-2020
Interferonem indukované transmembránové proteiny jako potenciální cíle protinádorové léčby.
Řešitel: Mgr. Marta Nekulová, Ph.D.

AZV ČR NV18-03-00339; 2018-2021
Predikce odpovědi na léčbu checkpoint inhibitory na základě stanovení komplexní molekulární charakteristiky a imunoprofilu solidních nádorů.
Řešitel: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

GAČR 19-03796S; 2019-2021
Mechanismy stresové odpovědi nádorových buněk.
Řešitel: RNDr. Bořivoj Vojtěšek DrSc.

GAČR 19-02014S; 2019-2021
Identifikace determinant metastatického onemocnění u kolorektálního karcinomu ve vztahu k expresi proteinu anterior gradient 2.
Řešitel: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

GAČR 19-06530S; 2019-2021
Protein p63 - objasnění jeho regulace a interakcí.
Řešitel: Philip John Coates, Ph.D.

GAČR 19-18177Y; 2019-2021
Mechanismus nemutační inaktivace proteinu p53 v lidské onkogenezi a jeho využití v
protinádorové terapii.

Řešitel: Mgr. Lucia Hároníková, Ph.D.

GAČR 19-08646S; 2019-2021
Molekulární portréty hlavních morfologických komponent nádorů kolorekta.
Spoluřešitel: Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

AZV ČR NV19-03-00298; 2019-2022
Klinické důsledky vnitřní heterogenity karcinomu tlustého střeva.
Spoluřešitel: MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D.

Přihlášení

Přihlášení