grantové projekty

V Centru RECAMO je aktuálně řešena řada grantových projektů.

P206/12/G151; GAČR 2012-2018
Centrum nových přístupů k bioanalýze a molekulární diagnostice.
Spoluřešitel: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

P03/15/30657A; AZV ČR 2015-2018
Proteomická analýza molekulárních podtypů meduloblastomu: odhalení klinicky významných markerů.
Spoluřešitel: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

16-20860S; GAČR 2016–2018
Strukturní a funkční analýza Hsp70/Hsp90 chaperonových komplexů.
Spoluřešitel: MUDr. Petr Müller, Ph.D.

16-14829S; GAČR 2016–2018
Efekt diabetického mikroprostředí na vybrané procesy při vzniku kolorektálního karcinomu, jeho klinický průběh a odpověď na terapii.
Řešitel: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

16-04496S; GAČR 2016–2018
Glykomické profilování se vztahem k biomolekulám rozlišujícím nádory prsu.
Řešitel: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

16-07321S; GAČR 2016–2018
Charakterizace mechanismů proteinové homeostázy a jejich abnormalit u nádorových onemocnění.
Spoluřešitel: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

AZV 16-31966A; 2016-2019
Střevobiom: Mikrobální a imunitní profil nádoru ve vztahu k heterogenitě a agresivitě kolorektálního karcinomu.
Řešitel: Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

GAČR 17-08971S; 2017-2019
Chemická modifikace a elektrochemická analýza nukleových kyselin jako nový nástroj v
molekulární onkologii.

Řešitel: Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.

GAČR 17-07822S; 2017-2019
Studium molekulárního a funkčního mechanismu nových cytostatik (cyklické polymethiniové soli) za použití lidského celogenomového skreeningu.
Spoluřešitel: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

GAČR 17-05838S; 2017-2019
Použití ruthenium-sacharidových konjugátů jako cytostatických léčiv se zvýšenou účinností vůči rakovinovým buňkám.
Řešitel: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

GAČR 18-23773Y; 2018-2020
Interferonem indukované transmembránové proteiny jako potenciální cíle protinádorové léčby.
Řešitel: Mgr. Marta Nekulová, Ph.D.

AZV ČR NV18-03-00339; 2018-2021
Predikce odpovědi na léčbu checkpoint inhibitory na základě stanovení komplexní molekulární charakteristiky a imunoprofilu solidních nádorů.
Řešitel: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

 

Přihlášení

Přihlášení