Publikace

Poslední aktualizace: 14. 12. 2017 (E. Michalová, michalova@mou.cz)

Počet publikací s dedikací RECAMO, CZ.1.05/2.1.00/03.0101 nebo MŠMT-NPU I-LO1413: 438

Souhrnný IF: 1120,878

2018

Novak, D., Mojovic, M., Pavicevic, A., Zatloukalova, M., Hernychova, L., Bartosik, M., Vacek, J. Electrochemistry and Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy of Cytochrome c and its Heme-Disrupted Analogs. Bioelectrochemistry 2018;119:136-141. (IF2016: 3,346)

Kojan, M., Doležalová, I., Koriťáková, E., Mareček, R., Řehák, Z., Hermanová, M., Brázdil, M., Rektor, I. Predictive value of preoperative statistical parametric mapping of regional glucose metabolism in mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis. Epilepsy Behav 2018;79:46–52. (IF2016: 2,631)

 

2017

Kužel, F., Novotná, A., Adam, J. Syntéza pet radiofarmaka [18f] fluorocholin, vývoj analytických metoda optimalizace obsahu dimethylaminoethanolu v koncovém produktu. Chem Listy 2017;111(9):604-609. (IF2016: 0,387)

Petersson, F., Martinek, P., Vanecek, T., Pivovarcikova, K., Peckova, K., Ondic, O., Perez-Montiel, D., Skenderi, F., Ulamec, M., Nenutil, R., Hora, M., Svoboda, T., Rotterova, P., Dusek, M., Michal, M., Hes, O. Renal Cell Carcinoma With Leiomyomatous Stroma: A Group of Tumors With Indistinguishable Histopathologic Features, But 2 Distinct Genetic Profiles: Next-Generation Sequencing Analysis of 6 Cases Negative for Aberrations Related to the VHL gene. Appl Immunohistochem Mol Morphol 2017. [Epub ahead of print] (IF2016: 1,634)

Bernatsky, S.,…Foretova, L. et al. Lupus-related single nucleotide polymorphisms and risk of diffuse large B-cell lymphoma. Lupus Sci Med 2017;4(1):e000187.

Kuchenbaecker, K.B., ... Foretova, L. et al. Risks of Breast, Ovarian, and Contralateral Breast Cancer for BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers. JAMA 2017;317(23):2402-2416. (IF2016: 44,405)

Adam, Z., Skřičková, J., Krtička, M., Řehák, Z., Koukalová, R., Šprláková, A., Pour, L., Adamová, Z., Pourová, E., Král, Z. Remise steroid rezistentní Stillovy nemoci při léčbě anakinrou, dokumentovaná FDG-PET/CT vyšetřením. Vnitř Lék 2017 (accepted) (bez IF)

Adam, Z., Chovancová, Z., Nová, M., Fabián, P., Řehák, Z., Koukalová, R., Slávik, M., Pour, L., Král, Z., Mayer, J. Remise onemocnění asociovaného s imunoglobulinem IgG4 (IgG4 releated disease) provázeného mnohočetnou lymfadenopatií po léčbě rituximabem a dexametazonem. Vnitř Lék 2017 (accepted) (bez IF)

Hrabovský, Š., Folber, F., Jurová, B., Řehák, Z., Doubek, M. Akutní lymfoblastická leukemie dospělých – případ dlouhého došetřování bolestí kyčlí s překvapivým závěrem: kazuistika. Vnitř Lék 2017;63(5):348-353. (bez IF)

Palecek, E., Bartosik, M. Intrinsic Electrocatalysis in DNA. ChemElectroChem 2017 (accepted) (IF2016: 4,136)

Chovanec, J., Selingerova, I., Greplova, K., Leisby Antonsen, S., Nalezinska, M., Høgdall, C., Høgdall, E., Søgaard-Andersen, E., Jochumsen, K.M., Fabian, P., Valik, D., Zdrazilova-Dubska, L. Adjustment of serum HE4 to reduced glomerular filtration and its use in biomarker-based prediction of deep myometrial invasion in endometrial cancer. Oncotarget 2017 (accepted) (IF2016: 5,168)

Muller, P., Chan, J.M., Simoncik, O., Fojta, M., Lane, D.P., Hupp, T., Vojtesek, B. Evidence for allosteric effects on p53 oligomerization induced by phosphorylation. Protein Sci 2017. [Epub ahead of print] (IF2016: 2,523)

von Muhlinen, N., Horikawa, I., Alam, F., Isogaya, K., Lissa, D., Vojtesek, B., Lane, D., Harris, C. p53 isoforms regulate premature aging in human cells. Oncogene 2017 (accepted) (IF2016: 7,519)

Chovanec, J., Feranec, R., Náležinská, M., Cacek, T. Chirurgická léčba ovariálního karcinomu. Rozhl Chir 2017;96(6):237-241. (bez IF)

Coufal, O., Schneiderová, M., Petráková, K., Babánková, I., Selingerová, I. Magnetická rezonance v předoperační diagnostice invazivních lobulárních karcinomů prsu – analýza 230 případů. Rozhl Chir 2017;96(8):340-345. (bez IF)

Wilms, T., Khan, G., Coates, P.J., Sgaramella, N., Fåhraeus, R., Hassani, A., Philip, P.S., Norberg Spaak, L., Califano, L., Colella, G., Olofsson, K., Loizou, C., Franco, R., Nylander, K. No evidence for the presence of Epstein-Barr virus in squamous cell carcinoma of the mobile tongue. PLoS One 2017;12(9):e0184201. (IF2016: 2,806)

Gál, B., Veselý, M., Čolláková, J., Nekulová, M., Jůzová, V., Chmelík, R., Veselý, P. Distinctive behaviour of live biopsy-derived carcinoma cells unveiled using coherence-controlled holographic microscopy. PLoS One 2017;12(8):e0183399. (IF2016: 2,806)

Sommerova, L., Ondrouskova, E., Vojtesek, B., Hrstka, R. Suppression of AGR2 in a TGF-β-induced Smad regulatory pathway mediates epithelial-mesenchymal transition. BMC Cancer 2017;17(1):546. (IF2016: 3,288)

Kazda, T., Vrzal, M., Prochazka, T., Dvoracek, P., Burkon, P., Pospisil, P., Dziacky, A., Nikl, T., Jancalek, R., Slampa, P., Lakomy, R. Left hippocampus sparing whole brain radiotherapy (WBRT): A planning study. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2017;89(17):8731-8737. (IF2016: 0,894)

Hrdý, R., Kynclová, H., Klepáčová, I., Bartosik, M., Neuzil, P. Portable Lock-in Amplifier-based Electrochemical Method to Measure an Array of 64 Sensors for Point-of-care Applications. Anal Chem 2017;89(17):8731-8737. (IF2016: 6,32)

Roy, A., Bystry, V., Bohn, G., Goudevenou, K., Reigl, T., Papaioannou, M., Krejci, A., O'Byrne, S., Chaidos, A., Grioni, A., Darzentas, N., Roberts, I.A.G., Karadimitris, A. High resolution IgH repertoire analysis reveals fetal liver as the likely origin of life-long, innate B lymphopoiesis in humans. Clin Immunol 2017;183:8-16. (IF2016: 3,99)

López, I., Tournillon, A.S., Prado Martins, R., Karakostis, K., Malbert-Colas, L., Nylander, K., Fåhraeus, R. p53-mediated suppression of BiP triggers BIK-induced apoptosis during prolonged endoplasmic reticulum stress. Cell Death Differ 2017;24(10):1717-1729. (IF2016: 8,339)

Hodík, T., Lamač, M., Červenková Šťastná, L., Cuřínová, P., Karban, J., Skoupilová, H., Hrstka, R., Císařová, I., Gyepes, R., Pinkas, J. Improving cytotoxic properties of ferrocenes by incorporation of saturated N-heterocycles. J Organomet Chem 2017;846:141-151. (IF2016: 2,184)

Coufal, O., Ostřížek, T., Krsička, P., Lžičařová, E., Nenutil, R., Procházková, M., Bencsiková, B., Grell, P., Šefr, R. Focal necrosis mimicking breast cancer following coronary bypass grafting. World J Surg Oncol 2017;15(1):111. (IF2016: 1,6)

Rehak, Z., Sprlakova-Pukova, A., Kazda, T., Fojtik, Z., Vargova, L., Nemec, P. 18F-FDG PET/CT in polymyalgia rheumatica - a pictorial review. Br J Radiol 2017;90(1076):20170198. (IF2016: 2,05)

Bartošík, M., Bartáková, D. Stanovení DNA metylace v BRCA2 genu na elektrodových biočipech. In: Klin Onkol 2017;30(Suppl1):S149-S152: Sborník abstrakt: XLI. brněnské onkologické dny, XXXI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Laboratorní diagnostika v onkologii 2017, 26.-28.4.2017. Brno, Česká republika. ISSN 0862-495X.

Brychtová, V., Šefr, R., Hrstka, R., Vídeňská, P., Bencsiková, B., Hanáková, B., Zdražilová Dubská, L., Nenutil, R., Budinská, E. Molekulární patologie kolorektálního karcinomu, mikrosatelitová nestabilita – způsob detekce, vztah k patofyziologii a prognóze. In: Klin Onkol 2017;30(Suppl1):S153-S155: Sborník abstrakt: XLI. brněnské onkologické dny, XXXI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Laboratorní diagnostika v onkologii 2017, 26.-28.4.2017. Brno, Česká republika. ISSN 0862-495X.

Greplová, K., Selingerová, I., Valík, D., Pilátová, K., Češková, M., Zdražilová Dubská, L. Laktátdehydrogenáza – starý nádorový marker ve světle současných poznatků a v preanalytických souvislostech. In: Klin Onkol 2017;30(Suppl1):S156-S158: Sborník abstrakt: XLI. brněnské onkologické dny, XXXI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Laboratorní diagnostika v onkologii 2017, 26.-28.4.2017. Brno, Česká republika. ISSN 0862-495X.

Hrabal, V., Nekulová, M., Nenutil, R., Holčáková, J., Coates, P.J., Vojtěšek, B. Využití metody PLA pro detekci komplexů p53/p63/p73 in situ v nádorových buňkách a nádorové tkáni. In: Klin Onkol 2017;30(Suppl1):S159-S162: Sborník abstrakt: XLI. brněnské onkologické dny, XXXI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Laboratorní diagnostika v onkologii 2017, 26.-28.4.2017. Brno, Česká republika. ISSN 0862-495X.

Pilátová, K., Budinská, E., Bencsiková, B., Nenutil, R., Šefr, R., Fědorová, L., Hanáková, B., Brychtová, V., Zdražilová Dubská, L. Cirkulující myeloidní supresorové buňky a jejich úloha v nádorové imunologii. In: Klin Onkol 2017;30(Suppl1):S166-S169: Sborník abstrakt: XLI. brněnské onkologické dny, XXXI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Laboratorní diagnostika v onkologii 2017, 26.-28.4.2017. Brno, Česká republika. ISSN 0862-495X.

Řiháček, M., Valík, D., Vyzula, R., Zdražilová Dubská, L. Je možné pozorovat etnickou diferenci v základních krevních testech? Údaje z programu onkologické prevence v komplexním onkologickém centru v České republice. In: Klin Onkol 2017;30(Suppl1):S170-S173: Sborník abstrakt: XLI. brněnské onkologické dny, XXXI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Laboratorní diagnostika v onkologii 2017, 26.-28.4.2017. Brno, Česká republika. ISSN 0862-495X.

Sommerová, L., Ďuríková, H., Podhorec, J., Hrstka, R. Analýza mikroRNA u epiteliálního karcinomu vaječníku. In: Klin Onkol 2017;30(Suppl1):S180-S183: Sborník abstrakt: XLI. brněnské onkologické dny, XXXI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Laboratorní diagnostika v onkologii 2017, 26.-28.4.2017. Brno, Česká republika. ISSN 0862-495X.

Stuchlíková, E., Zahradníková, M., Nenutil, R., Valík, D., Vojtěšek, B., Novotný, M.V., Hernychová, L. Ascitická tekutina u nádoru vaječníků může poskytnout informace vhodné pro diagnostiku. In: Klin Onkol 2017;30(Suppl1):S187-S190: Sborník abstrakt: XLI. brněnské onkologické dny, XXXI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Laboratorní diagnostika v onkologii 2017, 26.-28.4.2017. Brno, Česká republika. ISSN 0862-495X.

Vacek, O., Pastorek, M., Ďurech, M., Vojtěšek, B., Müller, P. Diagnostický a terapeutický potenciál membránového Hsp90. In: Klin Onkol 2017;30(Suppl1):S191-S194: Sborník abstrakt: XLI. brněnské onkologické dny, XXXI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Laboratorní diagnostika v onkologii 2017, 26.-28.4.2017. Brno, Česká republika. ISSN 0862-495X.

Chovanec, J., Náležinská, M., Buriková, M. Biologická léčka jarcinomu ovaria. Acta Medicinae 2017;1:97-100. (bez IF)

Kasalová, V., Hrstka, R., Hernychová, L., Coufalová, D., Ostatná, V. Chronopotentiometric sensing of anterior gradient 2 protein. Electrochim Acta 2017;240:250-257. (IF2016: 4,798)

Adam, Z., Ježová, M., Šlampa, P., Křen, L., Vašků, V., Koukalová, R., Řehák, Z., Pour, L., Krejčí, M., Král, Z., Mayer, J. Histiocytóza z indeterminovaných buněk – vymizení kožní infiltrace po ozáření elektronovým svazkem a aplikace 2-chlorodeoxyadenozinu: kazuistika. Vnitř Lék 2017;63(4):284-288. (bez IF)

Martinková, V., Pastorek, M., Müller, P. Reakce nádorových buněk na oxidativní stres. Klin Onkol 2017;30(2):155. (bez IF)

Strindlund, K., Troiano, G., Sgaramella, N., Coates, P.J., Gu, X., Boldrup, L., Califano, L., Fahraeus, R., Muzio, L.L., Ardito, F., Colella, G., Tartaro, G., Franco, R., Norberg-Spaak, L., Saadat, M., Nylander, K. Patients with high c-MYC expressing squamous cell carcinomas of the tongue show better survival than those with low and medium expressing tumours. J Oral Pathol Med 2017;46(10):967-971. (IF2016: 2,043)

Matoulkova, E., Sommerova, L., Pastorek, M., Vojtesek, B., Hrstka, R. Regulation of AGR2 expression via 3´UTR shortening. Exp Cell Res 2017;356(1):40-47. (IF2016: 3,546)

Hrstka, R., Podhorec, J., Nenutil, R., Sommerova, L., Obacz, J., Durech, M., Faktor, J., Bouchal, P., Skoupilova, H., Vojtesek, B. Tamoxifen-Dependent Induction of AGR2 Is Associated with Increased Aggressiveness of Endometrial Cancer Cells. Cancer Invest 2017;35(5):313-324. (IF2016: 2,007)

Svrckova, M., Zatloukalova, M., Dvorakova, P., Coufalova, D., Novak, D., Hernychova, L., Vacek, J. Na+/K+-ATPase Interaction with Methylglyoxal as Reactive Metabolic Side Product. Free Radic Biol Med 2017;108:146-154. (IF2016: 5,606)

Holcakova, J., Nekulova, M., Orzol, P., Nenutil, R., Podhorec, J., Svoboda, M., Dvorakova, P., Pjechova, M., Hernychova, L., Vojtesek, B., Coates, P.J. ΔNp63 activates EGFR signaling to induce loss of adhesion in triple-negative basal-like breast cancer cells. Breast Cancer Res Treat 2017;163(3):475-484. (IF2016: 3,626)

O'Neill, J.R., Pak, H.S., Pairo-Castineira, E., Save, V., Paterson-Brown, S., Nenutil, R., Vojtěšek, B., Overton, I., Scherl, A., Hupp, T.R. Quantitative shotgun proteomics unveils candidate novel oesophageal adenocarcinoma-specific proteins. Mol Cell Proteomics 2017;16:1138-1150. (IF2016: 6,54)

Ondrouskova, E., Sommerova, L., Nenutil, R., Coufal, O., Bouchal, P., Vojtesek, B., Hrstka, R. AGR2 associates with HER2 expression predicting poor outcome in subset of estrogen receptor negative breast cancer patients. Exp Mol Pathol 2017;102(2):280-283. (IF2016: 2,423)

Birmann, B.M., Andreotti, G., De Roos, A.J., Camp, N.J., Chiu, B.C.H., Spinelli, J.J., Becker, N., Benhaim-Luzon, V., Bhatti, P., Boffetta, P., Brennan, P., Brown, E.E., Cocco, P., Costas, L., Cozen, W., de Sanjosé, S., Foretová, L., Giles, G.G., Maynadié, M., Moysich, K., Nieters, A., Staines, A., Tricot, G., Weisenburger, D., Zhang, Y., Baris, D., Purdue, M.P. Young adult and usual adult body mass index and multiple myeloma risk: a pooled analysis in the International Multiple Myeloma Consortium (IMMC). Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2017;26(6):876-885. (IF2016: 4,142)

Dudova, Z., Bartosik, M., Fojta, M. Magnetic bead-based electrochemical assay for determination of DNA methyltransferase aktivity. Electrochim Acta 2017;231:575–581. (IF2016: 4,798)

Vrtělová, P., Coufal, O., Fait, V., Gabrielová, L., Zapletal, O. Lymfedém po operacích na spádových lymfatických uzlinách pro karcinom prsu. Klin Onkol 2017;30(1):34-40. (bez IF)

Procházková, I., Lenčo, J., Fučíková, A., Dresler, J., Čápková, L., Hrstka, R., Nenutil, R., Bouchal, P. Targeted proteomics driven verification of biomarker candidates associated with breast cancer aggressiveness. Biochim Biophys Acta - Proteins Proteom 2017;1865(5):488-498. (IF2016: 2,773)

Fielding, C.A., Weekes, M.P., Nobre, L.V., Ruckova, E., Wilkie, G.S., Paulo, J.A., Chang, C., Suárez, N.M., Davies, J.A., Antrobus, R., Stanton, R.J., Aicheler, R.J., Nichols, H., Vojtesek, B., Trowsdale, J., Davison, A.J., Gygi, S.P., Tomasec, P., Lehner, P.J., Wilkinson, G.W. Control of immune ligands by members of a cytomegalovirus gene expansion suppresses natural killer cell activation. Elife 2017;6:pii:e22206. (IF2016: 7,725)

Cífková, E., Lísa, M., Hrstka, R., Vrána, D., Gatěk, J., Melichar, B., Holčapek, M. Correlation of lipidomic composition of cell lines and tissues of breast cancer patients using hydrophilic interaction liquid chromatography – electrospray ionization mass spectrometry and multivariate data analysis. Rapid Commun Mass Spectrom 2017;31(3):253-263. (IF2016: 1,998)

Strmecki, S., Trefulka, M., Zatloukalova, P., Durech, M., Vojtesek, B., Palecek, E. Immunoassays of chemically modified polysaccharides, glycans in glycoproteins and ribose in nucleic acids. Anal Chim Acta 2017;955:108-115. (IF2016: 4,95)

Rehak, Z., Sprlakova-Pukova, A., Bortlicek, Z., Fojtik, Z., Kazda, T., Joukal, M., Koukalova, R., Vasina, J., Eremiasova, J., Nemec, P. PET/CT imaging in polymyalgia rheumatica: Praepubic 18F-FDG uptake correlates with pectineus and adductor longus muscles enthesitis and with tenosynovitis. Radiol Oncol 2017;51(1):8-14. (IF2016: 1,681)

Galtsidis, S., Logotheti, S., Pavlopoulou, A., Zampetidis, C.P., Papachristopoulou, G., Scorilas, A., Vojtesek, B., Gorgoulis, V., Zoumpourlis, V. Unravelling a p73-regulated network: the role of a novel p73-dependent target, MIR3158, in cancer cell migration and invasiveness. Cancer Lett 2017;388:96-106. (IF2016: 6,375)

Knizek, J., Beranek, L., Bouchal, P., Vojtesek, B., Nenutil, R., Kuba, M., Pavliska, L., Prochazka, V. Computation of Kovanic’s Expectedness Distributions with the Help of Parallel Computing – Basic Version (with Special References of Health and Environment). Int J Ecol Econ Stat 2017;38(1):96-119. (bez IF) 

Knizek, J., Beranek, L., Bouchal, P., Vojtesek, B., Nenutil, R., Kuba, M., Pavliska, L., Prochazka, V. Computation of Kovanic’s Expectedness Distributions with the Help of Parallel Computing – Extended Versions II. - IV. Int J Eng Fut Technol 2017;14(1):1-23. (bez IF)

Hamdi, Y… Foretova, L. et al. Association of breast cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers with genetic variants showing differential allelic expression: identification of a modifier of breast cancer risk at locus 11q22.3. Breast Cancer Res Treat 2017;161:117–134 (IF2016: 3,626)

Bystry, V., Reigl, T., Krejci, A., Demko, M., Hanakova, B., Grioni, A., Knecht, H., Schlitt, M., Dreger, P., Sellner, L., Herrmann, D., Pingeon, M., Boudjoghra, M., Rijntjes, J., Pott, C., Langerak, A.W., Groenen, P.J., Davi, F., Brüggemann, M., Darzentas, N.; also on behalf of EuroClonality-NGS. ARResT/Interrogate: an interactive immunoprofiler for IG/TR NGS data. Bioinformatics 2017;33(3):435-437. (IF2016: 7,307)

Tournillon, A., Lopez, I., Malbert-Colas, L., Findakly, S., Naski, N., Olivares-Illana, V., Karakostis, K., Vojtesek, B., Nylander, K., Fahraeus, R. p53 binds the mdmx mRNA and controls its translation. Oncogene 2017;36(5):723-730. (IF2016: 7,519)

Faktor, J., Suchá, R., Páralová, V., Liu, Y., Bouchal, P. Comparison of targeted proteomics approaches for detecting and quantifying proteins derived from human cancer tissues. Proteomics 2017;17(5):1600323. (IF2016: 4,041) 

Boldrup, L., Gu, X., Coates, P.J., Norberg-Spaak, L., Fahraeus, R., Laurell, G., Wilms, T., Nylander, K. Gene expression changes in tumor free tongue tissue adjacent to tongue squamous cell carcinomaOncotarget 2017;8(12):19389-19402. (IF2016: 5,168)

Skoupilova, H., Hrstka, R., Bartosik, M. Titanocenes as anticancer agents: recent insights. Med Chem 2017;13(4):334-344. (IF2016: 2,331)

Bartosik, M, Hrstka, R. Electrochemistry of nucleic acids for early cancer diagnostics - analysis of DNA methylation and detection of microRNAs. Rev Anal Chem 2017;36(1):20160022. (IF2016 1,917) 

 

2016

Chovanec, J., Náležinská, M., Jelenek, G., Feranec, R. Nová léčiva v terapii ovariálního karcinomu aneb proč zůstává základem primární radikální operační výkon. Postgraduální medicína 2016;18(2):133-139. (bez IF)

Chovanec, J. Cílená (biologická) léčba a její využití u karcinomu ovaria. Acta medicinae 2016;1(10):13-17. (bez IF)

Takacova, M., Hlouskova, G., Zatovicova, M., Benej, M., Sedlakova, O., Kopacek, J., Pastorek, J., Lacik, I., Pastorekova, S. Encapsulation of anti-carbonic anhydrase IX antibody in hydrogel microspheres for tumor targeting. J Enzyme Inhib Med Chem 2016;31(sup1):110-118. (IF2015: 3,428)

Krupa, P., Slampa, P. Moderní radikální radioterapie karcinomu prostaty a její možná rizika. Postgraduální medicína 2016;2:65-68. (bez IF)

Koukalová, R., Nenutil, R., Řehák, Z. Méně obvyklý způsob diagnostiky karcinomu prsu. Klin Onkol 2016; 29(6: 476-477. (bez IF)

Fabian, P., Nenutil, R. Karcinomy prsu u nosiček mutací BRCA1/2. Cesk Patol 2016; 52(4): 206–209. (bez IF)

Coufal, O. Možnost eliminace axilárních disekcí u pacientek s karcinomem prsu pomocí neoadjuvantní léčby. Rozhl Chir 2016;95(11):381-385. (bez IF)

Coufal, O., Fait, V. Use of indocyanine green and the HyperEye system for detecting sentinel lymph nodes in breast cancer within a population of European patients: a pilot study. World J Surg Oncol 2016;14(1):299. (IF2015: 1,286)

Lujan-Barroso, L., Zhang, W., Olson, S.H., Gao, Y.T., Yu, H., Baghurst, P.A., Bracci, P.M., Bueno-de-Mesquita, H.B., Foretová, L., Gallinger, S., Holcatova, I., Janout, V., Ji, B.T., Kurtz, R.C., La Vecchia, C., Lagiou, P., Li, D., Miller, A.B., Serraino, D., Zatonski, W., Risch, H.A., Duell, E.J. Menstrual and Reproductive Factors, Hormone Use, and Risk of Pancreatic Cancer: Analysis From the International Pancreatic Cancer Case-Control Consortium (PanC4). Pancreas 2016;45(10):1401-1410. (IF2015: 2,738)

Rebbeck, T.R….Foretová, L., et al. Inheritance of deleterious mutations at both BRCA1 and BRCA2 in an international sample of 32,295 women. Breast Cancer Res 2016;18:112. (IF2015: 5,211)

Petráková, K. Lobulární karcinom prsu. Onkologie 2016;10(4): 166–169. (bez IF)

Bednaříková, M., Weinberger, V., Minář, L., Bednařík, O., Jandáková, E., Hausnerová, J., Řehák, Z., Bohatá. Š., Valík, D., Ostřížková, L., Brančíková, D. Metastatický primárně neresekabilní karcinom tlustého střeva manifestovaný v graviditě u 38leté pacientky pod klinickým obrazem karcinomu ovaria. Onkologie 2016;10(2):102–106. (bez IF)

MacLeod, A.K., Acosta-Jimenez, L., Coates, P.J., McMahon, M., Carey, F.A., Honda, T., Henderson, C.J., Wolf, C.R. Aldo-keto reductases are biomarkers of NRF2 activity and are co-ordinately overexpressed in non-small cell lung cancer. Br J Cancer 2016;115(12):1530-1539. (IF2015: 5,569)

Sommerová, L., Ondroušková, E., Hrstka, R. Nádorové buňky jako dynamický systém: Molekulární a fenotypové změny v průběhu vzniku, progrese a šíření nádoru. Klin Onkol 2016;29(Suppl 4):4S6–4S11. (bez IF)

Ondroušková, E., Sommerová, L., Hrstka, R. Vícestupňový proces vzniku vzdálených metastáz u karcinomů. Klin Onkol 2016;29(Suppl 4):4S12–4S17. (bez IF)

Trčka, F., Müller, P., Vojtěšek, B. Mechanizmy regulace proteinové homeostázy ve vývoji nádorových onemocnění. Klin Onkol 2016;29(Suppl 4):4S18–4S24. (bez IF)

Brychtová, V., Vojtěšek, B. Chaperony endoplazmatického retikula na povrchu nádorové buňky a v extracelulárním prostředí. Klin Onkol 2016;29(Suppl 4):4S25–4S30. (bez IF)

Černochová, R., Nekulová, M., Holčáková, J. Proteiny Rab, vnitrobuněčný transport a nádorová onemocnění. Klin Onkol 2016;29(Suppl 4):4S31–4S39. (bez IF)

Pastorek, M., Müller, P., Vojtěšek, B. Vplyv inhibície Hsp90 na viabilitu a bunkový cyklus v závislosti od stavu p53. Klin Onkol 201629 (Suppl 4):4S40–4S45. (bez IF)

Müllerová, Z., Müller, T., Křivánková, K., Vojtěšek, B., Müller, P. Molekulární podstata kancerogeneze epiteliálních ovariálních karcinomů. Klin Onkol 2016;29(Suppl 4):4S46–4S53. (bez IF)

Faktor, J., Bouchal, P. Tvorba hmotnostne spektrometrických spektrálnych knižníc nádorových bunečných línií. Klin Onkol 2016;29(Suppl 4):4S54–4S58. (bez IF)

Coufalová, D., Vojtěšek, B., Hernychová, L. Využití metody vodík/deuteriové výměny v biofarmaceutickém průmyslu. Klin Onkol 2016;29(Suppl 4):4S59–4S63. (bez IF)

Bartošík, M., Ondroušková, E. Nové metody studia metylace DNA: MS-HRM analýza a elektrochemie. Klin Onkol 2016;29(Suppl 4):4S64–4S71. (bez IF)

Zatloukalová, P., Pjechová, M., Babčanová, S., Hupp, T.R., Vojtěšek, B. Úloha PD-1/PD-L1 signalizace v protinádorové imunitní odpovědi. Klin Onkol 2016;29(Suppl 4):4S72–4S77. (bez IF)

Bílek, O., Bohovicová, L., Demlová, R., Poprach, A., Lakomý, R., Zdražilová-Dubská, L. Nemalobuněčný karcinom plic: od imunobiologie k imunoterapii. Klin Onkol 2016;29(Suppl 4):4S78–4S87. (bez IF)

Hernychová, L., Coufalová, D., Michalová, E., Nenutil, R., Vojtěšek, B. Nové technologie používané pro in vivo diagnostiku nádorů. Klin Onkol 2016;29(Suppl 4):4S88–4S94. (bez IF)

Adam, J., Demlová, R., Řehák, Z. Pokroky ve vývoji PET radiofarmak pro pacienty v ČR. Klin Onkol 2016;29(Suppl 4):4S95–4S100. (bez IF)

Adam, Z., Petrášová, H., Řehák, Z., Koukalová, R., Krejčí, M., Pour, L., Vetešníková, E., Čermák, L., Ševčíková, S., Szturz, P., Král, Z., Mayer, J. Hodnocení pětileté léčby Erdheimovy-Chesterovy nemoci anakinrou – kazuistika a přehled literatury. Vnitř Lék 2016; 62(10): 820-832. (bez IF)

Bencsiková, B. Antiproliferační účinek analog somatostatinu – analýza dat a kliniké aplikace v kontextu výsledků studie CLARINET. Klin Onkol 2016;29(4):253-258. (bez IF)

Nekulova, M., Holcakova, J., Gu, X., Hrabal, V., Galtsidis, S., Orzol, P., Liu, Y., Logotheti, S., Zoumpourlis, V., Nylander, K., Coates, P.J., Vojtesek, B. ΔNp63α expression induces loss of cell adhesion in triple-negative breast cancer cells. BMC Cancer 2016:16(1):782. (IF2015: 3,265)

Adam, Z., Šedivá, A., Koukalová, R., Řehák, Z., Petrášová, H., Szturz, P., Adamová, Z., Vetešníková, E., Pour, L., Krejčí, M., Sandecká, V., Pourová, E., Čermáková, Z., Ševčíková, S., Král, Z., Mayer, J. Schnitzlerové syndrom: Diferenciální diagnostika, přehled léčebných možností a popis 5 případů léčených anakinrou. Vnitř Lék 2016;62(9):713–727. (bez IF)

Petráková, K., Krásenská, M., Valík, D., Holánek, M., Palácová, M., Demlová, R. Sledování cirkulujících hladin estradiolu u pacientek s karcinomem prsu léčených inhibitory aromatázy – přínos v klinické praxi. Klin Onkol 2016;29(Suppl 3):3S50-3S57. (bez IF)

Petráková, K., Holánek, M. Těhotenství po léčbě karcinomu prsu. Klin Onkol 2016;29(Suppl 3):3S23-3S28. (bez IF)

Lawrenson K, …Foretova, L. et al. Functional mechanisms underlying pleiotropic risk alleles at the 19p13.1 breast-ovarian cancer susceptibility locus. Nat Commun 2016;7:12675. (IF2015: 11,329)

Gu, X., Boldrup, L., Coates, P.J., Fahraeus, R., Nylander, E., Loizou, C., Olofsson, K., Norberg-Spaak, L., Gärskog, O., Nylander, K. Epigenetic regulation of OAS2 shows disease-specific DNA methylation profiles at individual CpG sites. Sci Rep 2016;6:32579. (IF2015: 5,228)

Adam Z, Mašlaň J, Křen L, Kodet R, Koukalová R, Řehák Z, Červinek L, Pour L, Krejčí M, Sandecká V, Král Z, Mayer J. Sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií: FDG-PET/CT dokumentovaná parciální remise po léčbě 2-chlorodeoxyadenozinem. Vnitř Lék 2016;62(6):491-499. (bez IF)

Rump, A., Benet-Pages, A., Schubert, S., Kuhlmann, J.D., Janavičius, R., Macháčková, E., Foretová, L., Kleibl, Z., Lhota, F., Zemankova, P., Betcheva-Krajcir, E., Mackenroth, L., Hackmann, K., Lehmann, J., Nissen, A., DiDonato, N., Opitz, R., Thiele, H., Kast, K., Wimberger, P., Holinski-Feder, E., Emmert, S., Schröck, E., Klink, B. Identification and Functional Testing of ERCC2 Mutations in a Multi-national Cohort of Patients with Familial Breast- and Ovarian Cancer. PLoS Genet 2016;12(8):e1006248. (IF2015: 6,661)

Sgaramella, N., Lindell Jonsson, E., Boldrup, L., Califano, L., Coates, P.J., Tartaro, G., Lo Muzio, L., Fåhraeus, R., Colella, G., Dell'Aversana Orabona, G., Loljung, L., Santagata, M., Rossiello, R., Wilms, T., Danielsson, K., Laurell, G., Nylander, K. High expression of podoplanin in squamous cell carcinoma of the tongue occurs predominantly in patients ≤40 years but does not correlate with tumour spread. J Pathol Clin Res 2016;2(1):3-8. (IF2015: 7,381)

Adam, Z., Starý, K., Kubinyi, J., Zajíčková, K., Řehák, Z., Koukalová, R., Tomíška, M., Doubková, M., Prášek, J., Pourová, E., Čermáková, Z., Pour, L., Krejčí, M., Sandecká, V., Ševčíková, E., Ševčíková, S., Král, Z., Čermák, A. Hyperkalcémie, příznaky, diferenciální diagnostika a léčba anb důležitost vyšetřování kalcia. Vnitř Lék 2016;62(5):370-383. (bez IF)

Behrens, T., Groß, I., Siemiatycki, J., Conway, D.I., Olsson, A., Stücker, I., Guida, F., Jöckel, K.H., Pohlabeln, H., Ahrens, W., Brüske, I., Wichmann, H.E., Gustavsson, P., Consonni, D., Merletti, F., Richiardi, L., Simonato, L., Fortes, C., Parent, M.E., McLaughlin, J., Demers, P., Landi, M.T., Caporaso, N., Zaridze, D., Szeszenia-Dabrowska, N., Rudnai, P., Lissowska, J., Fabianova, E., Tardón, A., Field, J.K., Dumitru, R.S., Bencko, V., Foretova, L., Janout, V., Kromhout, H., Vermeulen, R., Boffetta, P., Straif, K., Schüz, J., Hovanec, J., Kendzia, B., Pesch, B., Brüning, T. Occupational prestige, social mobility and the association with lung cancer in men. BMC Cancer 2016;16(1):395. (IF2015: 3,265)

Machiela MJ,...Foretova, L. et al. Genetically predicted longer telomere length is associated with increased risk of B-cell lymphoma subtypes. Hum Mol Genet 2016;25(8):1663-1676. (IF2015: 5,985)

Hároníková, L., Coufal, J., Kejnovská, I., Jagelská, E.B., Fojta, M., Dvořáková, P., Muller, P., Vojtesek, B., Brázda, V. IFI16 Preferentially Binds to DNA with Quadruplex Structure and Enhances DNA Quadruplex Formation. PLoS One 2016;11(6):e0157156. (IF2015: 3,057)

Koukalová, R., Szturz, P., Svobodová, I., Stulík, J., Řehák, Z. Ložisková amyloidóza v dutině nosní. Klin Onkol 2016;29(3):216-219. (bez IF)

Nenutil, R. Karcinom prsu s aktivní imunoeditací a aktivací imunitní kontrolní dráhy PD-L1/ PD-1. Klin Onkol 2016;29(3):238-239. (bez IF)

Nenutil, R. Sekvence adenom-karcinom v polypu tlustého střeva s mutací p53. Klin Onkol 2016;29(2):155-156. (bez IF)

Way L, Faktor J, Dvorakova P, Nicholson J, Vojtesek B, Graham D, Ball KL, Hupp T. Rearrangement of Mitochondrial Pyruvate Dehydrogenase Subunit Dihydrolipoamide Dehydrogenase Protein-Protein Interactions by the MDM2 Ligand Nutlin-3. Proteomics 2016;16(17):2327-2344. (IF2015: 4,079)

Apcher, S., Prado Martins, R., Fåhraeus, R. The source of MHC class I presented peptides and its implications. Curr Opin Immunol 2016;40:117-122. (IF2015: 7,126)

Knizek, J., Bouchal, P., Pernikarova, V., Vojtesek, B., Nenutil, R., Beranek, L., Kuba, M. Tests of Hypotheses in a Set of LC-MS Profiles. International Journal of Engineering and Future Technology 2016;2(1):45-54. (bez IF)

Jancekova, B., Ondrouskova, E., Knopfova, L., Smarda, J., Benes, P. Enzymatically active cathepsin D sensitizes breast carcinoma cells to TRAIL. Tumour Biol 2016;37(8):10685-10696. (IF2015: 2,926)

Turnquist, C., Horikawa, I., Foran, E., Major, E.O., Vojtesek, B., Lane, D.P., Lu, X., Harris, B.T., Harris, C.C. p53 isoforms regulate astrocyte-mediated neuroprotection and neurodegeneration. Cell Death Differ 2016;23(9):1515-1528. (IF2015: 8,218)

Rehak, Z., Vasina, J., Ptacek, J., Kazda, T., Fojtik, Z., Nemec, P. PET/CT in giant cell arteritis: High 18F-FDG uptake in the temporal, occipital and vertebral arteries. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol 2016;35(6):398–401. (IF2015: 0,983)

Horník, Š., Červenková Šťastná, L., Cuřínová, P., Sýkora, J., Káňová, K., Hrstka, R., Císařová, I., Dračínský, M., Karban, J. Synthesis and in vitro cytotoxicity of acetylated 3-fluoro, 4-fluoro and 3,4-difluoro analogs of D-glucosamine and D-galactosamine. Beilstein J Org Chem 2016;12:750-759. (IF2015: 2,697)

Bartosik, M., Durikova, H., Vojtesek, B., Anton, M., Jandakova, E., Hrstka, R. Electrochemical chip-based genomagnetic assay for detection of high-risk human papillomavirus DNA. Biosens Bioelectron 2016;83:300-305. (IF2015: 7,476)

Berndt, S.I.,…Foretova, L., et al. Meta-analysis of genome-wide association studies discovers multiple loci for chronic lymphocytic leukemia. Nat Commun 2016;7:10933. (IF2015: 11,329)

Krupa, P., Ticha, H., Kazda, T., Dymackova, R., Zitterbartova, J., Odlozilikova, A., Kominek, L., Bobek, L., Kudlacek, A., Slampa, P. Early toxicity of hypofractionated radiotherapy for prostate cancer. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2016;160(3):435-441. (IF2015: 0,924)

Vidlickova, I., Dequiedt, F., Jelenska, L., Sedlakova, O., Pastorek, M., Stuchlik, S., Pastorek, J., Zatovicova, M., Pastorekova, S. Apoptosis-induced ectodomain shedding of hypoxia-regulated carbonic anhydrase IX from tumor cells: a double-edged response to chemotherapy. BMC Cancer 2016;16(1):239. (IF2015: 3,265)

Gibadulinova, A., Pastorek, M., Filipcik, P., Radvak, P., Csaderova, L., Vojtesek, B., Pastorekova, S. Cancer-associated S100P protein binds and inactivates p53, permits therapy-induced senescence and supports chemoresistance. Oncotarget 2016;7(16):22508-22522. (IF2015: 5,008)

Durech, M., Trcka, F., Man, P., Blackburn, E.A., Hernychova, L., Dvorakova, P., Coufalova, D., Kavan, D., Vojtesek, B., Muller, P. Novel entropically driven conformation-specific interactions with Tomm34 modulate Hsp70 folding and ATPase activities. Mol Cell Proteomics 2016;15(5):1710-1727. (IF2015: 5,912)

Rehak, Z., Bencsikova, B., Zambo, I., Kazda, T. Fibrous Dysplasia Presenting as a Cold Spot in 18F-FLT PET/CT Imaging. Clin Nucl Med 2016;41(6):510-511. (IF2015: 4,278)

Šlampa, P., Smilek, P. et al. Nádory hlavy a krku. Mladá fronta a.s., 2016, s. 261. ISBN 978-80-204-3743-3.

Silvestr,i V., ...Foretova, L., et al. Male breast cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: pathology data from the Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1/2. Breast Cancer Res 2016;18(1):15. (IF2015: 5,211 )

Clarke, D.J., Murray, E., Faktor, J., Mohtar, A., Vojtesek, B., MacKay, C.L., Smith, P.L., Hupp, T.R. Mass spectrometry analysis of the oxidation states of the pro-oncogenic protein anterior gradient-2 reveals covalent dimerization via an intermolecular disulphide bond. Biochim Biophys Acta 2016;1864(5):551-561. (IF2015: 3,016)

Jain, S., Aresu, L., Comazzi, S., Shi, J., Worrall, E., Clayton, J., Humphries, W., Hemmington, S., Davis, P., Murray, E., Limeneh, A.A., Ball, K., Ruckova, E., Muller, P., Vojtesek, B., Fahraeus, R., Argyle, D., Hupp, T.R. The Development of a Recombinant scFv Monoclonal Antibody Targeting Canine CD20 for Use in Comparative Medicine. PLoS One 2016;11(2):e0148366. (IF2015: 3,057)

Selingerová, I., Doleželová, H., Horová, I., Katina, S., Zelinka, J. Survival of Patients with Primary Brain Tumors: Comparison of Two Statistical Approaches. PLoS One 2016;11(2):e0148733. (IF2015: 3,057)

Orzol, P., Nekulova, M., Holcakova, J., Muller, P., Vojtesek, B., Coates, P.J. ΔNp63 regulates cell proliferation, differentiation, adhesion, and migration in the BL2 subtype of basal-like breast cancer. Tumor Biol 016;37(8):10133-10140. (IF2015: 2,926)

(Erratum to: Orzol, P., Nekulova, M., Holcakova, J., Muller, P., Vojtesek, B., Coates, P.J. ΔNp63 regulates cell proliferation, differentiation, adhesion, and migration in the BL2 subtype of basal-like breast cancer. Tumour Biol 2016:37(6):8469. No abstract available)

Kontsekova, S., Polcicova, K., Takacova, M., Pastorekova, S. Endosialin: molecular and functional links to tumor angiogenesis. Neoplasma 2016;63(2):183-192. (IF2015: 1,961)

Hajduskova, E., Litera, I., Papousek, I., Costa, F.C., Novakova, M., Labruna, M.B., Zdrazilova-Dubska, L. ‘Candidatus Rickettsia mendelii’, a novel basal group rickettsia detected in Ixodes ricinus ticks in the Czech Republic. Ticks Tick-Borne Dis 2016;7(3):482-486. (IF2015: 2,690)

Karakostis, K., Ponnuswamy, A., Fusée, L.T., Bailly, X., Laguerre, L., Worall, E., Vojtesek, B., Nylander, K., Fåhraeus, R. p53 mRNA and p53 protein structures have evolved independently to interact with MDM2. Mol Biol Evol 2016;33(5):1280-1292. (IF2015: 13,649)

Costas, L., Lambert, B.H., Birmann, B.M., Moysich, K.B., De Roos, A.J., Hofmann, J.N., Baris, D., Wang, S.S., Camp, N.J., Tricot, G., Atanackovic, D., Brennan, P., Cocco, P., Nieters, A., Becker, N., Maynadie, M., Foretova, L., Boffetta, P., Staines, A., Brown, E.E., de Sanjose, S. A pooled analysis of reproductive factors, exogenous hormone use and risk of multiple myeloma among women in the International Multiple Myeloma Consortium. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2016;25(1):217-221. (IF2015: 3,622)

Knizek, J., Sindelar, J., Bouchal, P., Vojtesek, B., Nenutil, R., Beranek, L., Kuba, M. Tests of Hypotheses in a Set of Spectral Courses Alias Marker Statistics. Int J Stat Econ 2016;17(1):50-72. (bez IF)

Novakova, V., Sandhu, G.S., Dragomir-Daescu, D., Klabusay, M. Apelinergic system in endothelial cells and its role in angiogenesis in myocardial ischemia. Vasc Pharmacol 2016;76:1–10. (IF2015: 2,500) 

Macháčková, E., Házová, J., Sťahlová Hrabincová, E., Vašíčková, P., Navrátilová, M., Svoboda, M., Foretová, L. Retrospektivní NGS studie u vysoce rizikových pacientů s hereditární predispozicí k nádorovému onemocnění v MOÚ. Klin Onkol 2016;29(Suppl1):S35-S45. (bez IF)

Dvořáková, M., Jeřábková, J., Procházková, I., Lenčo, J., Nenutil, R., Bouchal, P. Transgelin is upregulated in stromal cells of lymph node positive breast cancerJ Proteomics 2016;132:103-111. (IF2015: 3,867)

Pavliska, L., Knizek, J., Prochazka, V., Bouchal, P., Vojtesek, B., Nenutil, R., Beranek, L. Gnostical “t-tests” - Promising Evaluation Method of Some Medicine and Biological Data. Int J Ecol Econ Stat 2016;37(1):80-94. (bez IF)

Krejci, A., Hupp, T., Lexa, M., Vojtesek, B., Muller, P. Hammock: a hidden Markov model-based peptide clustering algorithm to identify 5 protein-interaction consensus motifs in large datasets. Bioinformatics 2016;32(1):9-16. (IF2015: 5,766)

Kratochvíla, J., Jiřík, R., Bartoš, M., Standara, M., Starčuk, Z. Jr, Taxt, T. Distributed capillary adiabatic tissue homogeneity model in parametric multi-channel blind AIF estimation using DCE-MRI. Magn Reson Med 2016;75(3):1355-1365. (IF2015: 3,782)

Hrstka, R., Bouchalova, P., Michalova, E., Matoulkova, E., Muller, P., Coates, P.J., Vojtesek, B. AGR2 oncoprotein inhibits p38MAPK and p53 activation through a DUSP10-mediated regulatory pathway. Mol Oncol 2016;10(5):652–662. (IF2015: 5,367)

Fåhraeus, R., Marin, M., Olivares-Illana, V. Whisper mutations: cryptic messages within the genetic code. Oncogene 2016;35(29):3753-3759. (IF2015: 7,932)

2015

Goněc, R., Macků, I., Selingerová, I., Kozáková, Š. Body surface area and body weight of Czech adult cancer population. Čes slov Farm 2015;64(6):264-268. (bez IF)

Obermannová, R., Melichárková, K., Vyzula, R. Nové léky v léčbě karcinomu žaludku. Onkologie 2015;9(6):277-281. (bez IF)

Klabusay, M. Úloha regulačních T buněk v protinádorové imunitní odpovědi. Klin Onkol 2015; 28(Suppl4):4S23-4S27. (bez IF)

Justan, I., Coufal, O. Estetická operace prsu. Onkologická revue 2015;Květen 2015:41-43. ISBN 978-80-905979-3-8. (bez IF)

Lordick, F., Obermannová, R. Novel targets and treatment of advanced gastrin cancer: chat exists and chat comes next. Onkologická Revue 2015;září 2015:38-43. ISBN 978-80-905979-7-6. (bez IF)

Obermannová, R. Paliativní systémová léčba u karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce. Onkologická Revue 2015;září 2015:32-37. ISBN 978-80-905979-7-6. (bez IF)

Bencsiková, B. Perioperační chemoterapie a neadjuvantní léčba lokálně pokročilých nádorů žaludku a gastroezofageální junkce. Onkologická Revue 2015;září 2015:20-25. ISBN 978-80-905979-7-6. (bez IF) 

Coufal, O., Palácová, M., Petráková, K., Žaloudík, J. Nádory prsu v období senia. In: Matějovská Kubešová, H., Kiss., I. (eds): Geriatrická onkologie. Mladá fronta a.s., Praha 2015, s. 190-205, ISBN 978-80-204-3738-9.

Valík, D., Zdražilová Dubská, L. Klinické využití solubilních nádorových markerů. In: Tomášek, J. a kol.: Onkologie - minimum pro praxi. 1. vyd. Praha; Axonite CZ 2015, ISBN 978-80-88046-01-1, s. 39–43.

Chovanec, J. Nejčastější gynekologické nádory. In: Tomášek, J. a kol.: Onkologie - minimum pro praxi. 1. vyd. Praha; Axonite CZ 2015, ISBN 978-80-88046-01-1, s. 298–310.

López, I., Tournillon, A.S, Fåhraeus, R. p53-mediated control of gene expression via mRNA translation during Endoplasmic Reticulum stress. Cell Cycle 2015;14(21):3373-3378. (IF2014: 4,565)

Chovanec, J. Olaparib v léčbě karcinomu vaječníků. Farmakoterapie 2015;11(5):642-644. (bez IF)

Chovanec, J. Nová léčebná modalita karcinomu ovaria. Acta medicinae 2015;4(1):19-21. (bez IF)

Coufalova, D., Michalova, E., Vojtesek, B., Hernychova, L. Hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry and its utilization. Mil Med Sci Lett (Voj Zdrav Listy) 2015;84(4):146-151. (bez IF)

Pavlová, T., Novák, J., Bienertová-Vašků, J. The role of visfatin (PBEF/Nampt) in pregnancy complications. J Reprod Immunol 2015;112:102-110. (IF2014: 2,815)

Apcher, S., Daskalogianni, C., Fahraeus, R. Pioneer translation products as an alternative source for MHC-I antigenic peptides. Mol Immunol 2015;68(2 Pt A):68-71. (IF2014: 2,973)

Rehak, Z., Vasina, J., Nemec, P., Fojtik, Z., Koukalova, R., Bortlicek, Z., Rehakova, D., Adam, J., Vavrusova, A., Adam, Z. Various forms of 18F-FDG PET and PET/CT findings in patients with polymyalgia rheumatica. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2015;159(4):629-636. (IF2014: 1,661)

Mikulenkova, E., Neradil, J., Zitterbart, K., Sterba, J., Veselska, R. Overexpression of the ∆Np73 isoform is associated with centrosome amplification in brain tumor cell lines. Tumour Biol 2015;36(10):7483-7491. (IF2014: 3,611)

Neradil, J., Veselska, R. Nestin as a marker of cancer stem cells. Cancer Sci 2015;806(7):803-811. (IF2014: 3,523)

Obermannova, R., Dusek, L., Greplova, K., Jarkovsky, J., Sterba, J., Vyzula, R., Demlova, R., Zdrazilova-Dubska, L., Valik, D. Time-course pattern of blood 25-hydroxycholecalciferol is a significant predictor of survival outcome in metastatic colorectal cancer: a clinical practice-based study. Neoplasma 2015;62(6):958-965. (IF2014: 1,865)

Nenutil, R. Revoluce se odkládá na neurčito. WHO klasifikace nádorů prsu 2012: hlavní změny oproti 3. vydání (2003). Cesk Patol 2015;51(1):23-25. (bez IF)

Pernikářová, V., Bouchal, P. Targeted proteomics of solid cancers: From quantification of known biomarkers towards reading the digital proteome maps. Expert Rev Proteomics 2015;12(6):651-667. (IF2014: 2,896)

Coufal, O., Fait, V., Lžičařová, E., Chrenko, V., Žaloudík, J. Magnetická detekce sentinelových uzlin u karcinomu prsu metodou SentiMag. Rozhl Chir 2015;94(7):283-288. (bez IF)

Narayan, V., Landré, V., Ning, J., Hernychova, L., Muller, P., Verma, C., Walkinshaw, M.D., Blackburn, E.A., Ball, K.L. Protein:protein Interactions Modulate the Docking-­Dependent E3-Ubiquitin Ligase Activity of CHIP. Mol Cell Proteomics 2015;14(11):2973-2987. (IF2014: 6,564)

Coufalová, D., Vojtěšek, B., Hernychová, L. Co může přinést studium oligomerizace proteinů v procesu onkogeneze? Klin Onkol 2015;28(Suppl 2):2S6-2S10. (bez IF)

Dvořáková, P., Nekulová, M., Holčáková, J., Vojtěšek, B., Hernychová, L. Analýza změn fosfoproteomu nádorové buněčné linie MDA- MB- 468 v odpovědi na expresi izoforem p63 pomocí hmotnostní spektrometrie. Klin Onkol 2015;28(Suppl 2):2S11-2S19. (bez IF)

Zahradníková, M., Vojtěšek, B., Hernychová, L. „Cukry zasahují“ aneb glykomika na poli nádorových biomarkerů. Klin Onkol 2015;28(Suppl 2):2S20-2S25. (bez IF)

Pastorek, M., Müller, P., Vojtěšek, B. Nrf2 – dve tváre regulátora antioxidačného systému. Klin Onkol 2015;28(Suppl 2):2S26-2S31. (bez IF)

Procházková, I., Vojtěšek, B. Polo-like kináza 1 jako cíl protinádorové terapie. Klin Onkol 2015;28(Suppl 2):2S32-2S39. (bez IF)

Maryáš, J., Bouchal, P PDLIM2 a jeho role v onkogenezi – tumor supresor nebo onkoprotein? Klin Onkol 2015;28(Suppl 2):2S40-2S46. (bez IF)

Melichárková, K., Neradil, J., Múdry, P., Zitterbart, K., Obermannová, R., Skotáková, J., Veselská, R., Štěrba, J. Profil aktivace receptorových tyrozinkináz a mitogenem aktivovaných proteinkináz v terapii Maffucciho syndromu. Klin Onkol 2015;28(Suppl 2):2S47-2S51. (bez IF)

Růčková, E., Müller, P., Vojtěšek, B. Rekombinantní protilátky a jejich využití v protinádorové terapii. Klin Onkol 2015;28(Suppl 2):2S52-2S59. (bez IF)

Cibulka, M., Selingerová, I., Fědorová, L., Zdražilová-Dubská, L. Imunologické aspekty v onkologii – cirkulující γδ T lymfocyty. Klin Onkol 2015;28(Suppl 2):2S60-2S68. (bez IF)

Ondroušková, E., Hrstka, R. Cirkulující nádorová DNA v krvi a její využití jako potenciálního bio markeru nádorových onemocnění. Klin Onkol 2015;28(Suppl 2):2S69-2S74. (bez IF)

Pjechová, M., Hernychová, L., Tomašec, P., Wilkinson, G.W., Vojtěšek, B. Adenovírusové vektory v génovej terapii. Klin Onkol 2015;28(Suppl 2):2S75-2S80. (bez IF)

Bajčiová, V., Onderčová Z., Kodytková D. Nádory u adolescentů. Klin Onkol 2015;28(Suppl 2):2S81-2S90.  (bez IF)

Krejčí, A., Müller, P., Vojtěšek, B. Bioinformatika a sekvenování nové generace. Klin Onkol 2015;28(Suppl 2):2S91-2S96. (bez IF)

Knizek, J., Bouchal, P., Vojtesek, B., Nenutil, R., Beranek, L. Gnostical p-Value and Gnostical Power of Test – Promising Evaluation Method of Some Medicine and Biological Data. Int J Ecol Econ Stat 2015;36(3):49-67. (bez IF)

Bartošík, M., Koubková, L., Karban, J., Červenková Šťastná, L., Hodík, T., Lamač, M., Pinkas, J., Hrstka, R. Electrochemical analysis of novel ferrocene derivative as a potential antitumor drug. Analyst 2015;140(17):5864-5867. (IF2014: 4,107)

Koubkova, L., Vyzula, R., Karban, J., Pinkas, J., Ondrouskova, E., Vojtesek, B., Hrstka, R. Evaluation of cytotoxic activity of titanocene difluorides and determination of their mechanism of action in ovarian cancer cells. Invest New Drugs 2015;33(5):1123-1132 (IF2014: 2,919)

Pernikářová, V., Sedláček, V., Potěšil, D., Procházková, I., Zdráhal, Z., Bouchal, P., Kučera, I. Proteome-wide dataset generated by iTRAQ-3DLCMS/MS technique for studying the role of FerB protein in oxidative stress in Paracoccus denitrificans. Data in Brief 2015:4:390-394. (bez IF)

Rihacek, M., Bienertova-Vasku, J., Valik, D., Sterba, J., Pilatova, K., Zdrazilova-Dubska, L. B-Cell Activating Factor as a Cancer Biomarker and Its Implications in Cancer-Related Cachexia. BioMed Res Int 2015;2015:792187. (IF2014: 1,579)

Řiháček, M., Pilátová, K., Štěrba, J., Pilný, R., Valík, D. Nové poznatky ve farmakologii methotrexátu – diagnostické možnosti a klinický význam. Klin Onkol 2015;28(3):163-170. (bez IF)

Takáčová, M., Pastoreková, S. Nádorová hypoxia – molekulárne mechanizmy a klinický význam. Klin Onkol 2015;28(3):183-190. (bez IF)

Sgaramella, N., Coates, P.J., Strindlund, K., Loljung, L., Colella, G., Laurell, G., Rossiello, R., Muzio, L.L., Loizou, C., Tartaro, G., Olofsson, K., Danielsson, K., Fåhraeus, R., Nylander, K. Expression of p16 in squamous cell carcinoma of the mobile tongue is independent of HPV infection despite presence of the HPV-receptor syndecan-1. Br J Cancer 2015;113(2):321-326. (IF2014: 4,836)

Obacz, J., Brychtova, V., Podhorec, J., Fabian, P., Dobes, P., Vojtesek, B., Hrstka, R. Anterior gradient protein 3 (AGR3) is associated with less aggressive tumors and better outcome of breast cancer patients. Oncotargets Ther 2015;8:1523-1532. (IF2014: 2,311)

Brychtova, V., Mohtar, A., Vojtesek, B., Hupp, T. Mechanisms of anterior gradient-2 regulation and function in cancer. Semin Cancer Biol 2015;33:16-24. (IF2014: 9,330)

Bienertova-Vasku, J., Zlamal, F., Tomandl, J., Hodicka, Z., Novak, J., Splichal, Z., Ventruba, P., Thon, V., Vasku, A. The presence of B-cell activating factor (BAFF) in umbilical cord blood in both healthy and pre-eclamptic pregnancies and in human breast milk. J Reprod Immunol 2015;109:89-93. (IF2014: 2,815)

Pajtler, K.W., ...Zitterbart, K. et al. Molecular Classification of Ependymal Tumors across All CNS Compartments, Histopathological Grades, and Age Groups. Cancer Cell 2015;27(5):728-743. (IF2014: 23,532)

Hrabovský, Š., Řehák, Z., Stulík, J., Prášek J., Mayer, J. Raritní případ mnohočetného myelomu: vícečetný solitární plazmocytom kostí bérců a předloktí. Vnitř Lék 2015;61(2):161-165. (bez IF)

Adam, Z., Szturz, P., Koukalová, R., Řehák, Z., Pour, L., Krejčí, M., Šmardová, L., Eid, M., Volfová, P., Čermáková, Z., Křen, L., Sokol, F., Hanke, I., Michalková, E., Král, Z., Mayer, J. PET-CT dokumentovaná remise multicentrické formy Castlemanovy choroby po léčbě rituximabem: Popis případu a přehled literatury. Vnitř Lék 2015;61(3):251–259. (bez IF)

Splichal, Z., Bienertova-Vasku, J., Novak, J., Zlamal, F., Tomandl, J., Tomandlova, M., Forejt, M., Havlenova, S., Jackowska, A., Vasku, A. The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population. Nutr Neurosci 2015;18(1):41-48. (IF2014: 2,274)

Pernikářová, V., Sedláček, V., Potěšil, D., Procházková, I., Zdráhal, Z., Bouchal, P., Kučera, I. Proteomic responses to a methyl viologen-induced oxidative stress in the wild type and FerB mutant strains of Paracoccus denitrificans. J Proteomics 2015;125:68-75. (IF2014: 3,888)

Costas, L., Infante-Rivard, C., Zock, J.P., Van Tongeren, M., Boffetta, P., Cusson, A., Robles, C., Casabonne, D., Benavente, Y., Becker, N., Brennan, P., Foretova, L., Maynadié, M., Staines, A., Nieters, A., Cocco, P., de Sanjosé, S. Occupational exposure to endocrine disruptors and lymphoma risk in a multi-centric European study. Br J Cancer 2015;112(Suppl):1251-1256. (IF2014: 4,836)

Blanco, I.,…Foretová, L. et al. Assessing Associations between the AURKA-HMMR-TPX2-TUBG1 Functional Module and Breast Cancer Risk in BRCA1/2 Mutation Carriers. PLoS One 2015;10(4):e0120020. (IF2014: 3,234)

Řehák, Z., Lakomý, R., Fait, V. Onkologie v obrazech. Rozmanitost 18F- FDG PET obrazů pacientů s maligním melanomem. Klin Onkol 2015;28(2):143-144. (bez IF)

Hsu, J-L., van den Boomen, D.J.H., Tomasec, P., Weekes, M.P., Antrobus, R., Stanton, R.J., Ruckova, E., Sugrue, D., Wilkie, G.S., Davison, A.J., Wilkinson, G.W.G., Lehner, P.J. Plasma Membrane Profiling Defines an Expanded Class of Cell Surface Proteins Selectively Targeted for Degradation by HCMV US2 in Cooperation with UL141. PLoS Pathog 2015;11(4):e1004811. (IF2014: 7,562)

Bouchal, P., Dvořáková, M., Roumeliotis, T., Bortlíček, Z., Ihnatová, I., Procházková, I., Ho, J.T.C., Maryáš, J., Imrichová, H., Budinská, E., Vyzula, R., Garbis, S.D., Vojtěšek, B., Nenutil, R. Combined Proteomics and Transcriptomics Identifies Carboxypeptidase B1 and Nuclear Factor κB (NF-κB) Associated Proteins as Putative Biomarkers of Metastasis in Low Grade Breast Cancer. Mol Cell Proteomics 2015;14(7):1814-1830. (IF2014: 6,564)

Řezníčková, E., Popa, A., Gucký, T., Zatloukal, M., Havlíček, L., Bazgier, V., Berka, K., Jorda, R., Popa, I, Nasereddin A, Jaffe Ch, Kryštof V, Strnad, M. 2,6,9-Trisubstituted purines as CRK3 kinase inhibitors with antileishmanial activity in vitro. Bioorg Med Chem Lett 2015;25(11):2298-2301. (IF2014: 2,420)

Bencsikova, B., Bortlicek, Z., Halamkova, J., Ostrizkova, L., Kiss, I., Melichar, B., Pavlik, T., Dusek, L., Valik, D., Vyzula, R., Zdrazilova-Dubska, L. Efficacy of bevacizumab and chemotherapy in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer: broadening KRAS-focused clinical view. BMC Gastroenterol 2015;15(1):37. (IF2014: 2,365)

Healy, A.R., Houston, D.R., Remnant, L., Huart, A., Brychtova, V., Maslon, M.M., Meers, O., Muller, P., Krejci, A., Blackburn, E.A., Vojtesek, B., Hernychova, L., Walkinshaw, M.D., Westwood, N.J., Hupp, T.R. Discovery 1 of a novel ligand that modulates the protein–protein interactions of the AAA+ superfamily oncoprotein reptin. Chem Sci 2015;6:3109-3116. (IF2014: 9,211)

Jorda, R., Schütznerová, E., Cankař, P., Brychtová, V., Navrátilová, J., Kryštof, V. Novel arylazopyrazole inhibitors of cyclin-dependent kinases. Bioorg Med Chem 2015;23:1975–1981. (IF2014: 2,793)

Cefalu, S., Lena, A.M., Vojtesek, B., Musaro, A., Melino, G., Candi, E. TAp63gamma is required for the late stages of myogenesis. Cell Cycle 2015;14(6):894-901. (IF2014: 4,565)

Coufal, O., Zapletal, O., Vrtělová, P., Vašina, J., Řehák, Z. Neúspěšná lymfoscintigrafie před sentinelovou biopsií u karcinomu prsu, možné příčiny a důsledky pro chirurgický výkon – analýza výsledků 3014 vyšetření. Rozhl Chir 2015;94(3):126-130. (bez IF)

Andreotti, G., …Foretova, L. et al. A Pooled Analysis of Cigarette Smoking and Risk of Multiple Myeloma from the International Multiple Myeloma Consortium. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2015;24(3):631-634. (IF2014: 4,125)

Paleček, E., Tkáč, J., Bartošík, M., Bertók, T., Ostatná, V. Paleček, J. Electrochemistry of non-conjugated proteins and glycoproteins. Towards sensors for biomedicine and glycomics. Chem Rev 2015;115(5):2045-2108.(IF2014: 46,568)

Obacz, J., Takacova, M., Brychtova, V., Dobes, P., Pastorekova, S., Vojtesek, B., Hrstka, R. The role of AGR2 and AGR3 in cancer: similar but not identical. Eur J Cell Biol 2015;94:139-147. (IF2014: 3,825)

Orzol, P., Holcakova, J., Nekulova, M., Nenutil, R., Vojtesek, B., Coates, P.J. The diverse oncogenic and tumour suppressor roles of p63 and p73 in cancer: a review by cancer site. Histol Histopathol 2015;30:503-521. (IF2014: 2,096)

Reichl, P., Fang, M., Starlinger, P., Staufer, K., Nenutil, R., Muller, P., Greplova, K., Valik, D., Dooley, S., Brostjan, C., Gruenberger, T., Shen, J., Man, K., Trauner, M., Yu, J., Gao, C.F., Mikulits, W. Multicenter analysis of soluble Axl reveals diagnostic value for very early stage hepatocellular carcinoma. Int J Cancer 2015;137(2):385-394. (IF2014: 5,085)

Fraser, J.A., Worrall, E.G., Lin Y., Landre, V., Pettersson, S., Blackburn, E., Walkinshaw, M., Muller, P., Vojtesek, B., Ball, K., Hupp, T.R. Phospohomimetic mutation of the N-terminal lid of MDM2 enhances the polyubiquitination of p53 through stimulation of E2-ubiquitin thioester hydrolysis. J Mol Biol 2015;427(8):1728-1747.(IF2014: 4,333)

Vijai, J., …Foretova, L., et al. A genome-wide association study of marginal zone lymphoma shows association to the HLA region. Nat Commun 2015;6:5751. (IF2014: 11,470)

Pastorek, M., Simko, V., Takacova, M., Barathova, M., Bartosova, M., Hunakova, L., Sedlakova, O., Hudecova, S., Krizanova, O., Dequiedt, F., Pastorekova, S., Sedlak, J. Sulforaphane reduces molecular response to hypoxia in ovarian tumor cells independently of their resistance to chemotherapy. Int J Oncol 2015;47(1):51-60. (IF2014: 3,025) 

2014

Slavik, M., Burkon, P., Kazda, T., Budikova, M., Slavikova, M., Dvorakova, E., Pospisil, P., Gombosova, J., Navratilova, P., Slampa, P. Toxicity and survival outcomes of adjuvant chemoradiation for gastric and gastroesophageal junction cancer patients treated in period 2006-2009: an institutional experience. Neoplasma 2014;61(6):739-746. (IF2013: 1,642)

Zhukova, N., Ramaswamy, V., Remke, M., Martin, D.C., Castelo-Branco, P., Zhang, C.H., Fraser, M., Tse, K., Poon, R., Shih, D., Baskin, B., Ray, P.N., Bouffet, E., Dirks, P., von Bueren, A.O., Pfaff, E., Korshunov, A., Jones, D., Northcott, P.A., Kool, M., Pugh, T.J., Pomeroy, S.L., Cho, Y., Pietsch, T., Gessi, M., Rutkowski, S., Bognár, L., Cho, B., Eberhart, C.G., Conter, C., Fouladi, M., French, P.J., Grajkowska, W.A., Gupta N, Hauser P, Jabado N, Vasiljevic A, Jung S, Kim S, Klekner A, Kumabe T, Lach, B., Leonard, J.R., Liau, L.M., Massimi, L., Pollack, I.F., Ra, Y., Rubin, J.B., Van Meir, E.G., Wang, K., Weiss, W.A., Zitterbart, K., Bristow, R.G., Alman, B., Hawkins, C.E., Malkin, D., Clifford, S.C., Pfister, S.M., Taylor, M.D., Tabori, U. WNT activation by lithium abrogates TP53 mutation associated radiation resistance in medulloblastoma. Acta Neuropathol Commun 2014;2(1):174. (bez IF)

Demlova, R., Melicharkova, K., Rehak, Z., Kren, L,, Oslejskova, H., Sterba, J. Successful use of metronomic vinblastine and fluorothymidine pet imaging for the management of intramedullary spinal cord anaplastic oligoastrocytoma in a child. Curr Oncol 2014;21(6):e790-e793. (IF2013: 1,643)

Paleček, E., Ostatná, V., Pechan, Z. 55 let elektrochemie nukleových kyselin. Chem listy 2014;108:490-499. (IF2013: 0,196)

Trefulka, M., Paleček, E.Direct chemical modification and voltammetric detection of glycans in glycoproteins. Electrochem Commun 2014;48:52–55. (IF2013: 4,287)

Trefulka, M., Paleček, E. Can voltammetry distinguish glycan isomers? Chem Pap 2014;69(1):241-244. (IF2013: 1,193)

Krzyzankova, M., Chovanova, S., Chlapek, P., Radsetoulal, M., Neradil, J., Zitterbart, K., Sterba, J., Veselska, R. LOX/COX inhibitors enhance the antineoplastic effects of all-trans retinoic acid in osteosarcoma cell lines. Tumour Biol 2014;35:7617-7627. (IF2013:2,84)

Coufal, O., Justan, I., Gabrielová, L., Zapletal, O., Krsička, P. Okamžité rekonstrukce prsu u onkologických pacientek: naše zkušenosti. Prakt Gyn 2014;18(1):35-40. (bez IF)

Chovanec, J., Náležinská, M. Přehled diagnostiky a léčby karcinomu děložního hrdla. Onkologie 2014;8(6):269-274. (bez IF)

Chovanec, J. Karcinom ovaria – současnost a novinky v léčbě. Acta medicinae 2014;3(8):56-59. (bez IF)

Chovanec, J. Farmakologická léčba karcinomu děložního hrdla. Acta medicinae 2014;3(2):26-28. (bez IF)

Chovanec, J. Bevacizumab v léčbě karcinomu vaječníku. Farmakoterapie 2014;10(2):168-170. (bez IF)

Chovanec, J., Bláhová, V. Cílená biologická léčba karcinomu ovaria. Acta medicinae 2014;3(1):30-32. (bez IF)

Foretová, L., Macháčková, E., Gaillyová, R., Svoboda, M. Hereditární nádorová onemocnění. In: Foretová, L., Svoboda, M., Slabý, O. a kol. Molekulární genetika v onkologii. Mladá fronta a.s. 2014, Praha, ČR. Počet stran: 184. ISBN: 978-80-204-3236-0. s.116-155.

Demlová, R., Valík, D., Mrkvicoá, M., Pilátová, K. Farmakogenetika v onkoogii. In: Foretová, L., Svoboda, M., Slabý, O. a kol. Molekulární genetika v onkologii. Mladá fronta a.s. 2014, Praha, ČR. Počet stran: 184. ISBN: 978-80-204-3236-0. s. 64-85.

Bosetti, C., …, Foretova, L., et al. Diabetes, antidiabetic medications, and pancreatic cancer risk: an analysis from the International Pancreatic Cancer Case-Control Consortium. Ann Oncol 2014;25(10):2065-2072. (IF2013: 6,578)

Cerhan, J.R., …, Foretova, L., et al. Genome-wide association study identifies multiple susceptibility loci for diffuse large B cell lymphoma. Nat Genet 2014;46(11):1233-1238. (IF2013: 29,648)

Skibola, C.F., …, Foretova, L., et al. Genome-wide Association Study Identifies Five Susceptibility Loci for Follicular Lymphoma outside the HLA Region. Am J Hum Genet 2014;95(4):462-471. (IF2013: 10,987)

Scelo, G., …, Foretova, L., et al. Variation in genomic landscape of clear cell renal cell carcinoma across Europe. Nat Commun 2014;5:5135. (IF2013: 10,742)

Zitterbart, K. Subependymální obrovskobuněčný astrocytom u pacientů s tuberózní sklerózou – farmakologická léčba mTOR inhibitory. Klin Onkol 2014;27(6):401-405.(bez IF)

Štěrba, J., Štěrbová, S., Kodytková, D, Valík, D., Demlová, R. Klinické hodnocení nových léčiv u vzácných diagnóz v onkologii – současná situace v Evropě a u nás. Vnitř Lék 2014;60(Suppl 2):80-85. (bez IF)

Szturz, P., Řehák, Z., Koukalová, R., Adam, Z., Mayer, J. FDG-PET positive pilomatrixoma — reconsidering multicentricity in Langerhans cell histiocytosis. Nucl Med Rev Cent East Eur 2014;17(2):94-96. (bez IF)

Szturz, P., Plank, L., Křístek, J., Řehák, Z., Koukalová, R., Pípal, R., Tesař, J., Čermáková, Z., Gottwaldová, J., Vaníček, J., Šlaisová, R., Škorpík, M., Adam, Z., Šmardová, L., Mayer, J. Castlemanova choroba v obrazech. Postgraduální medicína 2014;16(1):81-88. (bez IF)

Nehybova, T., Smarda, J., Benes, P. Plant Coumestans: recent Advances And Future Perspectives in Cancer Therapy. Anticancer Agents Med Chem 2014;14(10):1351-1362. (IF2013: 2,939)

Ostatná, V., Vargová, V., Hrstka, R., Ďurech, M., Vojtěšek, B., Paleček, E. Effect of His6-tagging of anterior gradient 2 protein on its electro-oxidation. Electrochim Acta 2014;150:218-222. (IF:2013: 4,086)

Coufal, O., Gabrielová, L., Justan, I., Zapletal, O., Selingerová, I., Krsička, P. Spokojenost onkologických pacientek s okamžitou dvoudobou aloplastickou rekonstrukcí prsu. Klin Onkol 2014:27(5):353-360. (bez IF)

Zitterbart, K. mTOR inhibice: nové možnosti farmakologické léčby nádorů u pacientů s tuberózní sklerózou. Postgraduální medicína 2014;16(8):880-886. (bez IF)

Bartosik, M., Hrstka, R., Palecek, E., Vojtesek, B. Adsorptive Transfer Stripping for Quick Electrochemical Determination of microRNAs in Total RNA Samples. Electroanalysis 2014;26:2558–2562. (IF2013: 2,502)

Řiháček, M., Řiháček, I., Zdražilová Dubská, L., Pilátová, K. Methotrexate update 2014: 70 years in autoimmunity and cancer treatment. Česk Pediatr 2014;69(3):161-167. (bez IF)

Mlynarczyk, C., Fåhraeus, R. Endoplasmic reticulum stress sensitizes cells to DNA damage-induced apoptosis through p53-dependent suppression of p21CDKN1A. Nat Commun 2014;5:5067. (IF2013: 10,742)

Anantharaman, D.,..., Foretova, L., et al. No causal association identified for human papillomavirus infections in lung cancer. Cancer Res 2014;74(13):3525-3234. (IF2013: 9,284)

Wang, Y.,..., Foretova, L., et al. Rare variants of large effect in BRCA2 and CHEK2 affect risk of lung cancer. Nat Genet 2014;46(7):736-741. (IF2013: 29,648)

Drtinova, L., Dobes, P., Pohanka, M. Low molecular weight precursor applicable for Alzheimer disease drugs synthesis (AChE and BChE inhibition, BACE inhibition, antioxidant properties and in silico modulation). J Appl Biomed 2014;12(4):285-290. (IF2013: 1,775)

Coufal, O., Selingerová, I., Vrtělová, P., Krsička, P., Gabrielová, L., Fabian, P., Stískalová, K., Schneiderová, M., Poprach, A., Justan, I. A simple model to assess the probability of invasion in ductal carcinoma in situ of the breast diagnosed by needle biopsy. Biomed Res Int 2014;2014:480840. (IF2013: 2,706)

Kim, C.H.,...Foretova, L. et al. Exposure to secondhand tobacco smoke and lung cancer by histological type: A pooled analysis of the International Lung Cancer Consortium (ILCCO). Int J Cancer 2014;135(8):1918-1930. (IF2013: 5,007)

Stanton, R.J., Prod'homme, V., Purbhoo, M.A., Moore, M., Aicheler, R.J., Heinzmann, M., Bailer, S.M., Haas, J., Antrobus, R., Weekes, M.P., Lehner, P.J., Vojtesek, B., Miners, K.L., Man, S., Wilkie, G.S., Davison, A.J., Wang, E.C., Tomasec, P., Wilkinson, G.W. HCMV pUL135 Remodels the Actin Cytoskeleton to Impair Immune Recognition of Infected Cells. Cell Host Microbe 2014;16(2):201-214. (IF2013: 12,194)

Hamanová, M., Zdražilová Dubská, L., Valík, D., Lokaj, J. Přirozené protilátky proti α(1,3) galaktosylovému epitopu v séru nemocných s maligními nádory. Epidemiol Mikrobiol Imunol 2014;63(2):130-133. (IF2012: 0,306)

Chlapek, P., Neradil, J., Redova, M., Zitterbart, K., Sterba, J., Veselska, R. The ATRA-induced differentiation of medulloblastoma cells is enhanced with LOX/COX inhibitors: an analysis of gene expression. Cancer Cell Int 2014;14:51. (IF2013: 1,989)

Horikawa, I., Fujita, K., Jenkins, L., Hiyoshi, Y., Mondal, A., Vojtesek, B., Lane, D., Appella, E., Harris, C. Autophagic degradation of the inhibitory p53 isoform Δ133p53α as a regulatory mechanism for p53-mediated senescence. Nat Commun 2014;5:4706. (IF2013: 10,742)

Adamová, E., Lišková, M., Matalová, E., Klepárník, K. A miniaturized device for bioluminescence analysis of caspase-3/7 activity in a single apoptotic cell. Anal Bioanal Chem 2014;406(22):5389-5394. (IF2013: 3,578)

Adam, Z., Krejčí, M., Pour, L., Ševčíková, E., Křivanová, A., Řehák, Z., Koukalová, R., Čermáková, Z. Monoklonální gamapatie nejistého významu a asymptomatický mnohočetný myelom z pohledu roku 2014. Vnitř Lék 2014;60(10):871-889. (bez IF)

Řehák, Z., Fojtík, Z., Fryšáková, L., Šimíková, J., Kielkowská, I., Němec, P., Eberová, E., Obrovská, M., Křivanová, A., Staníček, J., Eremiášová, J., Vašina, J., Řeháková, D., Šnelerová, M., Tichý, T., Křen, L. 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření u pacientů s obrovskobuněčnou arteritidou - praktický pohled z PET centra. Česk Revmatol 2014;22(2):91-98. (bez IF)

Adam, Z., Řehák, Z., Koukalová, R., Bortlíček, Z., Krejčí, M., Pour, L., Szturz, P., Prášek, J., Nebeský, T., Adamová, Z., Král, Z., Mayer, J. PET_CT dokumentovaná kompletní remise Erdheimovy – Chesterovy nemoci trvající již čtyři roky od zahájení léčby kladribinem. Vnitř Lék 2014;60(5-6):499-511. (bez IF)

Szturz, P., Adam, Z., Řehák, Z., Koukalová, R. Xantelasma palpebrarum responding to interleukin-1 blockade. Intern Med J 2014;44(6):617-618. (IF2013: 1,699)

Szturz, P., Prášek, M., Řehák, Z., Fabian, P. Unicentric Castleman disease: from screening mammography to PET/CT imaging. Nuklearmedizin 2014;53(5):N41-N43. (IF2013: 1,671)

Bartošík, M. Současné trendy v elektrochemii nukleových kyselin. Chem Listy 2014;108(5):500–506. (IF2013: 0,196)

Ondroušková, E., Vojtěšek, B. Programovaná buněčná smrt v nádorových buňkách. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S7–S14. (Bez IF)

Pekarčíková, L., Knopfová, L., Ondroušková, E., Šmarda, J. Využití průtokové cytometrie pro analýzu mitochondriální buněčné smrti. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S15–S21. (Bez IF)

Kovaříková, P., Michalová, E., Knopfová, L., Bouchal, P. Metody studia buněčné migrace a invazivity nádorových buněk. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S22–S27. (Bez IF)

Knopfová, L., Bouchal, P., Šmarda, J. Možnosti studia transendoteliální migrace in vitro. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S28–S33. (Bez IF)

Holčáková, J., Nekulová, M., Orzol, P., Vojtěšek, B. Mechanizmy lékové rezistence a nádorové kmenové buňky. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S34–S41. (Bez IF)

Škoda, J., Neradil, J., Veselská, R. Funkční testy pro detekci nádorových kmenových buněk. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S42–S47. (Bez IF)

Chlapek, P., Chovanová, S., Sláviková, V., Veselská, R. Mikroprostředí nádoru – možnosti výzkumu v podmínkách in vitro. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S48–S52. (Bez IF)

Bartošík, M., Paleček, E., Vojtěšek, B.Elektrochemická analýza nukleových kyselin, bílkovin a polysacharidů v biomedicíně. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S53–S60. (Bez IF)

Koubková, L., Vojtěšek, B., Vyzula, R. Sekvenování nové generace a možnosti jeho využití v onkologické praxi. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S61–S68. (Bez IF)

Hrstka, R., Kolářová, T., Michalová, E., Vojtěšek, B. Vývoj metod založených na PCR a jejich aplikace v onkologickém výzkumu a praxi. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S69–S74. (Bez IF)

Ďurech, M., Trčka, F., Vojtěšek, B., Müller, P. Metody pro studium protein-proteinových a protein-ligandových interakcí. Klin Onkol 2014; 7(Suppl1):S75–S81. (Bez IF)

Matoulková, E., Vojtěšek. B. Detekce protein-proteinových interakcí metodami FRET a BRET. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S82–S86. (Bez IF)

Brychtová, V., Vojtěšek. B. Detekce proteinů, proteinových interakcí a modifikací s využitím „proximity ligation assay“ in situ. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S87–S91. (Bez IF)

Růčková, E., Müller, P., Vojtěšek, B. Exprese a purifikace proteinů. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S92–S97. (Bez IF)

Hernychová, L., Dvořáková, P., Michalová, E., Vojtěšek, B. Kvantitativní hmotnostní spektrometrie a její využití v onkologii. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S98–S103. (Bez IF)

Dvořáková, P., Hernychová, L., Vojtěšek, B. Analýza proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S104–S109. (Bez IF)

Faktor, J., Michalová, E., Bouchal, P. p-SRM, SWATH a HRM – cílené proteomické přístupy na hmotnostním spektrometru TripleTOF 5600+ a jejich aplikace v onkologickém výzkumu. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S110–S115. (Bez IF)

Pjechová, M., Hernychová, L., Tomašec, P., Wilkinson, G.W., Vojtěšek, B. Analýza fosfoproteínov a signálnych dráh kvantitatívno-proteomickými metódami. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S116–S120. (Bez IF)

Zahradníková, M., Hernychová, L., Vojtěšek, B., Novotný, M.V. Nové trendy ve studiu glykosylace proteinů u onkologických onemocnění. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S121–S128. (Bez IF)

Adam, J., Kadeřávek, J., Kužel, F., Vašina, J., Řehák, Z.Současné trendy ve využívání PET radiofarmak k onkologické dia gnostice. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S129–S136. (Bez IF)

Adam, J., Kadeřávek, J., Kužel, F., Vašina, J., Řehák, Z. „Techneciová krize“ – příčiny, možná řešení a dopad na diagnostiku planární scintigrafií a SPECT. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S137–S142. (Bez IF)

Obermannová, R., Demlová, R., Drábová, K., Melichárková, K., Greplová, K., Mrkvicová, M., Zdražilová Dubská, L., Vyzula, R., Valík, D. Vitamin D jako významný steroidní hormon u karcinomu prsu. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S143–S149. (Bez IF)

Dobes, P., Podhorec, J., Coufal, O., Jureckova, A., Petrakova, K., Vojtesek, B., Hrstka, R. Influence of mutation type on prognostic and predictive values of TP53 status in primary breast cancer patients. Oncol Rep 2014;32:1695-1702. (IF2013: 2,191)

Jorda, R., Navrátilová, J., Hušková, Z., Schütznerová, E., Cankař, P., Strnad, M., Kryštof, V. Arylazopyrazole AAP1742 Inhibits CDKs and Induces Apoptosis in Multiple Myeloma Cells via Mcl-1 Downregulation. Chem Biol Drug Des 2014;84(4):402-408. (IF2013: 2,507)

Večerková, R., Hernychová, L., Dobeš, P., Vrba, J., Josypčuk, B., Bartošík, M., Vacek, J. Investigation of protein FTT1103 electroactivity using carbon and mercury electrodes. Surface-inhibition approach for disulfide oxidoreductases using silver amalgam powder. Anal Chim Acta 2014;830:23-31. (IF2013: 4,517)

Malbert-Colas, L., Ponnuswamy, A., Olivares-Illana, V., Tournillon, A., Naski, N., Fåhraeus, R. HDMX folds the nascent p53 mRNA following activation by the ATM kinase. Mol Cell 2014;54(3):500-511. (IF2013: 14,464)

Kuricova, K., Pacal. L., Dvorakova, V., Kankova, K. Association of the Arg72Pro Polymorphism in p53 with Progression of Diabetic Nephropathy in T2DM Subjects. J Nephrol Ther 2014;4(2):153. (bez IF)

Brychtova, V., Zampachova, V., Hrstka, R., Fabian, P., Novak., J., Hermanova, M., Vojtesek., B. Differential expression of anterior gradient protein 3 in intrahepatic cholangiocarcinoma and hepatocellular carcinoma. Exp Mol Pathol 2014;96(3):375-381. (IF2013: 2,881)

Bencsiková, B., Greplová, K., Pilátová, K., Volejníková, Z., Valík, D., Lakka Klement, G., Zdražilová Dubská, L. Krevní destičky v patogenezi a léčbě solidních nádorů. Cas Lek Cesk 2014;153(2):78-85. (bez IF)

Hodík, T., Lamač, M., Červenková Šťastná, L., Karban, J., Koubková, L., Hrstka, R., Císařová, I., Pinkas, J. Titanocene Dihalides and Ferrocenes Bearing a Pendant α-D-Xylofuranos-5-yl or α-D-Ribofuranos-5-yl Moiety. Synthesis, Characterization, and Cytotoxic Activity. Organometallics 2014;33(8):2059–2070. (IF2013: 4,253)

Bouchalova, P., Nenutil, R., Muller, P., Hrstka, R., Appleyard, M.V., Murray, K., Jordan, L.B., Purdie, C.A., Quinlan, P., Thompson, A.M., Vojtesek, B., Coates, P.J. Mutant p53 accumulation in human breast cancer is not an intrinsic property nor dependent on structural or functional disruption but is regulated by exogenous stress and receptor status. J Pathol 2014;233(3):238–246. (IF2013: 7,330)

Hodická, Z., Bienertová-Vašků, J., Novák, J., Vašků, A. Double Heterozygotes For Ace Id And Agt M235t Polymorphisms Are In Lower Risk Of Developing Non-Syndromic Intrauterine Growth Restriction: A Possible Role Of Appetite? In: Bienertová-Vašků, J. (Ed.) Appetite: Regulation, Use of Stimulants and Cultural and Biological Influences. Nova Science Publishers, Inc. 2014. ISBN: 978-1-63117-241-0, ISBN: 978-1-63117-243-4 (eBook). p. 177-187. (bez IF)

Bienertová-Vašků, J., Vavrina, M., Dobrovolny, J., Kudelkova, J., Zlamal, F., Forej, M., Jackowska, A., Vašků, A. Two Common Ghrelin Gene Polymorphisms Linked to Anthropometric and Dietary Characteristics of the Central European Population. In: Bienertová-Vašků, J. (Ed.) Appetite: Regulation, Use of Stimulants and Cultural and Biological Influences. Nova Science Publishers, Inc. 2014. ISBN: 978-1-63117-241-0, ISBN: 978-1-63117-243-4 (eBook). p. 189-202. (bez IF)

Murray, E., Hernychova, L., Scigelova, M., Ho., J., Nekulova, M., O´Neill, J.R., Nenutil, R., Vesely, K., Dundas, S.R., Dhaliwal, C., Henderson, H., Hayward, R.L., Salter, D.M., Vojtesek., B., Hupp, T.R. Quantitative Proteomic Profiling of Pleiomorphic Human Sarcoma Identifies CLIC1 as a Dominant Pro-oncogenic Receptor Expressed in Diverse Sarcoma Types. J Proteome Res 2014;13(5):2543–2559. (IF2013: 5,001)

Sheard, M.A., Zdražilová Dubská, L. Předávání znalostí na letní škole Regionálního centra aplikované molekulární onkologie v roce 2013. Klin onkol 2014;27(1):60-63. (bez IF)

Demlová, R. Biosimilars (ne)jen v onkologii – dnešní realita i budoucnost. Klin onkol 2014;27(1):64-66. (bez IF)

Trcka, F., Durech, M., Man, P., Hernychova, L., Muller, P., Vojtesek, B. The assembly and intermolecular properties of the Hsp70-Tomm34-Hsp90 molecular chaperone complex. J Biol Chem 2014;289(14):9887-9901.(IF2013: 4,6)

Liu, Y., Nenutil, R., Appleyard, M.V., Murray, K., Boylan, M., Thompson, A.M., Coates, P.J. Lack of correlation of stem cell markers in breast cancer stem cells. Br J Cancer 2014;110(8):2063-2071. (IF2013: 4,817)

Koubkova, L., Hrstka, R., Dobes, P., Vojtesek, B., Vyzula, R. Druhé nádory: Příčiny, incidence a budoucnost. Klin onkol 2014;27(1):11-17. (bez IF)

Holcakova, J., Muller, P., Tomasec, P., Hrstka, R., Nekulova, M., Krystof, V., Strnad, M., Wilkinson, G.W.G., Vojtesek, B. Inhibition of post-transcriptional RNA processing by CDK inhibitors and its implication in anti-viral therapy. Plos One 2014;9(2):e89228. (IF2013: 3,534) 

Bienertová-Vašků, J., Nečesánek, I., Novák, J., Vinklárek, J., Zlámal, F. "Stress entropic load" as a transgenerational epigenetic response trigger. Med Hypotheses 2014;82(3):271-274.  (IF2013: 1,152)

Demlova, R., Mrkvicova, M., Sterba, J., Bernatikova, H., Stary, J., Sukova, M., Mikuskova, A., Chocholova, A., Mladosievicova, B., Soltysova, A., Behulova, D., Pilatova, K., Zdrazilova Dubska, L., Valik, D. Augmenting clinical interpretability of thiopurine methyltransferase laboratory evaluation. Oncology 2014;86(3):152-158. (IF2013: 2,613)

Maryáš, J., Faktor, J., Dvořáková, M., Struhárová, I., Grell, P., Bouchal, P. Proteomics in investigation of cancer metastasis: Functional and clinical consequences and methodological challenges. Proteomics 2014;14(4-5):426-440. (IF2013: 3,973)

Dvorakova, M., Nenutil, R., Bouchal, P. Transgelins, cytoskeletal proteins implicated in different aspects of cancer development. Expert Rev Proteom 2014;11(2):149-165. (IF2012: 3,896) (IF2013: 3,542)

Bartosik, M., Hrstka, R., Palecek, E., Vojtesek, B. Magnetic bead-based hybridization assay for electrochemical detection of microRNAs. Anal Chim Acta 2014;813:35–40. (IF2013: 4,517)

Loljung, L., Coates, P.J., Nekulova, M., Laurell, G., Wahlgren, M., Wilms, T., Widlöf, M., Hansel, A., Nylander, K. High expression of p63 is correlated to poor prognosis in squamous cell carcinoma of the tongue. J Oral Pathol Med 2014;43(1):14-19. (IF2013: 1,87)

Knizek, J., Beranek, L., Bouchal, P., Vojtesek, B., Nenutil, R., Tomsik, P. Dependences´ tests with respect to the total vertical physical scale. Int J Math Comp 2014;24(3):25-32. (bez IF)

Knizek, J., Bouchal, P., Vojtesek, B., Nenutil, R., Beranek, L., Kuba, M., Tomsik, P. Regression algorithm for identification of biomarker areas in SELDI-TOF mass spectra. Int J Imag Robot 2014;13(2):40-57.(bez IF)

Brychtova, V., Hermanova, M., Karasek, P., Lenz, J., Selingerova, I., Vojtesek, B., Kala, Z., Hrstka, R. Anterior gradient 2 and Mucin 4 expression mirrors tumor cell differentiation in pancreatic adenocarcinomas, but aberrant Anterior gradient 2 expression predicts worse patient outcome in poorly differentiated tumors. Pancreas 2014;43(1):75-81. (IF2013: 3,008)

Skoda, J., Neradil, J., Zitterbart, K., Sterba, J., Veselska, R. EGFR signaling in the HGG-02 glioblastoma cell line with an unusual loss of EGFR gene copy. Oncol Rep 2014;31(1):480-487. (IF2013: 2,191)

2013

Wozniak, M.B., Le Calvez-Kelm, F., Abedi-Ardekani, B., Byrnes, G., Durand, G., Carreira, C., Michelon, J., Janout, V., Holcatova, I., Foretova, L., Brisuda, A., Lesueur, F., McKay, J., Brennan, P., Scelo, G. Integrative genome-wide gene expression profiling of clear cell renal cell carcinoma in Czech Republic and in the United States. PLoS One 2013;8(3):e57886. (IF2012: 3,73)

Doleželová, H., Šlampa, P. Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie v léčbě recidivujícího glioblastoma multiforme. In: Šlampa, P. a kol. (Eds.). Gliomy. Současná diagnostika a léčba. Maxdorf, 2013. Praha, Česká republika. ISBN 978-80-7345-321-3. s.71-77.

Bartosik, M., Vojtesek, B. A brief history of DNA electrochemistry. Folia Mendeliana 2013;49(2):39-43. (Bez IF) 

Brychtova, V., Vojtesek, B. Anterior gradient proteins and their evolutionarily conserved roles from Xenopus to human. Folia Mendeliana 2013;49(2):45-48. (Bez IF)

Hernychova, L., Michalova, E., Vojtesek, B. Proteome analysis in biology. Folia Mendeliana 2013;49(2):49-52. (Bez IF)

Koubkova, L., Vyzula, R., Vojtesek, B., Hrstka, R. A mini review of organometallic compounds and their anticancer properties. Folia Mendeliana 2013;49(2):53-57. (Bez IF)

Matoulkova, E., Vojtesek, B., Valik, D. Dendritic cell-based anticancer vaccination in immunotherapy of metastatic renal carcinoma. Folia Mendeliana 2013;49(2):59-62. (Bez IF)

Nekulova, M., Holcakova, J., Vojtesek, B. Regulation of human reproduction by p53 members. Folia Mendeliana 2013;49(2):63-67. (Bez IF)

Obacz, J., Hrstka, R., Vojtesek, B., Pastorekova, S. Tumor hypoxia and its clinical significance. Folia Mendeliana 2013;49(2):69-73. (Bez IF)

Pilatova, K., Mrkvicova, M., Zdrazilova-Dubska, L., Obermannova, R., Valik, D. Detection of DPYD*2A allele in dihydropyrimidine dehydrogenase gene: perspective for fluoropyrimidine-treated patients. Folia Mendeliana 2013;49(2):75-80. (Bez IF)

Trcka, F., Vojtesek, B., Muller, P. Chaperones and evolution. Folia Mendeliana 2013;49(2):81-84. (bez IF)

Kazda, T., Pospíšil, P., Doleželová, H., Jančálek, R., Šlampa, P. Whole brain radiotherapy: Consequence for personalized medicine. Rep Pract Oncol Radiother 2013;18(3):133-138. (bez IF)

Doleželová H., Pospíšil, P., Šlampa, P., Čoupková, I., Garčic, J., Fadrus, P., Svoboda, T., Selingerová, I., Horová, I. Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie primárních tumorů mozku. Onkologie 2013;7(6):281-285. (bez IF) 

Andreotti, G., …, Foretova, L. et al. Pooled Analysis of Alcohol Consumption and Risk of Multiple Myeloma in the International Multiple Myeloma Consortium. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2013;22(9):1620-1627. (IF2012: 4,559)

Phillips, KA, …Foretova, L. et al. Tamoxifen and risk of contralateral breast cancer for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers.J Clin Oncol 2013;31(25):3091-3099. (IF2012: 18,038)

Monnereau, A., Glaser, S.L., Schupp, C.W., Ekström Smedby, K., de Sanjosé, S., Kane, E., Melbye, M., Forétova, L., Maynadié, M., Staines, A., Becker, N., Nieters, A., Brennan, P., Boffetta, P., Cocco, P., Glimelius, I., Clavel, J., Hjalgrim, H., Chang, E.T. Exposure to UV radiation and risk of Hodgkin lymphoma: a pooled analysis. Blood 2013;122(20):3492-3499. (IF2012: 9,06)

Knížek, J., Beránek, L., Bouchal, P., Vojtěšek, B., Nenutil, R., Tomšík, P.Summary of Algorithmic Fragments For Statistical Identification of Markers From a Set of Spectral Courses. Clinician and Technology 2013;43(3):30-35 (bez IF)

Chovanec, J. Léčebné modality karcinomu ovaria. Acta medicinae 2013;2(4):26–30. (bez IF)

Krsička, P., Coufal, O., Zapletal, O. Pozitivní sentinelová uzlina u karcinomu prsu – kdy a proč doplňovat axilární disekci? Rozhl Chir 2013;92(12):684-689. (bez IF)

Coufal, O. Otázky adekvátní chirurgické radikality v léčbě mamárního karcinomu. Farmakoterapie 2013;9(Speciální příloha: Léčba pokročilého karcinomu prsu):13-18. (bez IF)

Petráková, K. Prekurzory karcinomu prsu. Klin Onkol 2013;26(Suppl):S7-S12. (bez IF)

Chovanec, J., Mouková, L., Feranec, R. Prekancerózy v gynekologii – vulva. Klin Onkol 2013;26(Suppl):S44-S46. (bez IF)

Navrátilová, J., Hankeová, T., Beneš, P., Smarda, J. Low-glucose conditions of tumor microenvironment enhance cytotoxicity of tetrathiomolybdate to neuroblastoma cells. Nutr Cancer 2013;65(5):702-710. (IF2012: 2.695)

Bartošík, M., Trefulka, M., Paleček, E. Novel Electrochemical Assays for MicroRNA Detection Using Electroactive Complex of Six-Valent Osmium and Magnetic Beads. In Sborník přednášek: XXXIII. Moderní elektrochemické metody. 20.5.-24.5.2013, Jetřichovice, Czech Republic. ISBN: 978-80-905221-1-4. str.19-23. (článek ve sborníku, bez IF)

Lízal, F., Jedelský, J., Adam, J., Bělka, M., Jícha, M. Application of Positron Emission Tomography to Aerosol Transport Research in a Model of Human Lungs. EPJ Web of Conferences 2013;45:01060. (bez IF)

Mondal, A.M., Horikawa, I., Pine, S.R., Fujita, K., Morgan, K.M., Vera, E., Mazur, S.J., Appella, E., Vojtesek, B., Blasco, M.A., Lane, D.P., Harris, C.C.p53 isoforms regulate aging- and tumor-associated replicative senescence in T lymphocytes. J Clin Invest 2013;123(12):5247-5257. (IF2012: 12,812)

Vargova, V., Zivanović, M., Dorčák, V., Paleček, E., Ostatná, V. Catalysis of Hydrogen Evolution by Polylysine, Polyarginine and Polyhistidine at Mercury Electrodes. Electroanalysis 2013;25(9):2130–2135. (IF2012: 2,817)

Springer, D., Valík, D., Topolčan, O., Nekulová, M., Zdražilová Dubská, L., Malbohan, I., Fuchsová, R., Svobodová, Š., Zima, T. Nádorové markery v klinické praxi. Postgraduální medicína 2013;15(příloha č.3):40-49. (bez IF)

Imramovský, A., Jorda, R., Pauk, K., Řezníčková, E., Dušek, J., Hanusek, J., Kryštof, V. Substituted 2-hydroxy-N-(arylalkyl)benzamides induce apoptosis in cancer cell lines. Eur J Med Chem 2013;14;68C:253-259. (IF2012: 3,499)

Hrstka, R., Brychtova, V., Fabian, P., Vojtesek, B., Svoboda, M. AGR2 Predicts Tamoxifen Resistance in Postmenopausal Breast Cancer Patients. Dis Markers 2013;35(4):207-212. (IF2012: 2,140) 

Knizek, J., Beranek, L., Bouchal, P., Vojtesek, B., Nenutil, R., Tomsik, P. Identification of Markers from a Set of Spectral Courses. WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine 2013;1(10):35-40. (bez IF)

Huart, A.S., Saxty, B., Merritt, A., Nekulova, M., Lewis, S., Huang, Y., Vojtesek, B., Kettleborough, C., Hupp, T.R. A Casein kinase 1/Checkpoint kinase 1 pyrazolo-pyridine protein kinase inhibitor as novel activator of the p53 pathway. Bioorg Med Chem Lett 2013;23(20):5578-5585.(IF2012: 2,338)

Cernocka, H., Ostatna, V., Palecek, E.Enzymatic activity and catalytic hydrogen evolution in reduced and oxidized urease at mercury surfaces. Anal Chim Acta 2013;789:41–46. (IF2012: 4,387)

Obacz, J., Pastorekova, S., Vojtesek, B., Hrstka, R. Cross-talk between HIF and p53 as mediators of molecular responses to physiological and genotoxic stresses. Mol Cancer 2013;12(1):93. (IF2012: 5,13)

Nekulova, M., Holcakova, J., Nenutil, R., Stratmann, R., Bouchalova, P., Müller, P., Moukova, L., Coates, P.J., Vojtesek, B. Characterization of specific p63 and p63-N-terminal isoform antibodies and their application for immunohistochemistry.Virchows Arch 2013:463:415–425. (IF2012: 2,676)

Bienertova-Vasku, J., Mazanek, P., Hezova, R., Curdova, A., Nekvindova, J., Kren, L., Sterba, J., Slaby, O. Extension of microRNA expression pattern associated with high-risk neuroblastoma. Tumour Biol 2013;34(4):2315-2319. (IF2012: 2,518)

Trčka, F., Šmarda, J., Knopfová, L., Kuziaková, K., Beneš, P.Nuclear factor of activated T-cells 1 increases sensitivity of v-myb transformed monoblasts to all-trans retinoic acid. Cell Signal 2013;25(7):1546-1555. (IF2012: 4,304)

Gray, T.A., Murray, E., Nowicky, M.W., Remnant L., Scherl, A., Muller, P., Vojtesek, B. Hupp, T.R. Development of a fluorescent monoclonal antibody-based assay to measure the allosteric effects of synthetic peptides on self-oligomerization of AGR2 protein. Protein Sci 2013:22(9):1266–1278. (IF2012: 2,735)

Michalova, E., Vojtesek, B., Hrstka, R. Impaired pre-mRNA processing and altered architecture of 3'untranslated regions contribute to the development of human disorders. Int J Mol Sci 2013;14(8):15681-15694. (IF2012: 2,464)

Zapletal, O., Coufal, O., Selingerová, I., Krsička, P., Vrtělová, P. Počet odebíraných axilárních sentinelových uzlin a jeho vliv na diagnostickou přesnost sentinelové biopsie u karcinomu prsu. Rozhl Chir 2013;92(1):21-26. (bez IF)

Pilatova, K., Greplova, K., Demlova, R., Bencsikova, B., Lakka Klement, G., Zdrazilova-Dubska, L. Role of platelet chemokines, PF-4 and CTAP-III, in cancer biology. J Hematol Oncol 2013;6:42. (IF2012: 4,458)

Muller, P., Ruckova, E., Halada, P., Coates, P,J., Hrstka, R., Lane, D.P., Vojtesek, B. C-terminal phosphorylation of Hsp70 and Hsp90 regulates alternate binding to co-chaperones CHIP and HOP to determine cellular protein folding/degradation balances. Oncogene 2013;32(25):3101–3110. (IF 2012: 7,373)

Kurzatkowska, K., Ostatna, V., Hamley, I.A., Doneux, T.,Palecek, E. Electrochemical sensing of 2D condensation in amyloid peptides. Electrochim Acta 2013;10:43-48. (IF2012: 4,088)

Bartosik, M., Trefulka, M., Hrstka, R., Vojtesek, B., Palecek, E. Os(VI)bipy-based electrochemical assay for detection of specific microRNAs as potential cancer biomarkers. Electrochem Commun 2013;33:55-58. (IF2012: 4,425)

Hernychova, L., Man, P., Verma, C., Nicholson, J., Sharma C.A., Ruckova, E., Teo, J.Y., Ball, K., Vojtesek, B., Hupp, T.R. Identification of a second Nutlin-3 responsive interaction site in the N-terminal domain of MDM2 using hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry. Proteomics 2013;13(16):2512-2525. (IF2012: 4,132). 

Chevet, E., Fessart, D., Delom, F., Mulot, A., Vojtesek, B., Hrstka, R., Murray, E., Gray, T., Hupp, T. Emerging roles for the pro-oncogenic anterior gradient-2 in cancer development. Oncogene 2013;32(20):2499-2509. (IF2012: 7,357)

Pohanka, M., Dobes, P. Caffeine Inhibits Acetylcholinesterase, But Not Butyrylcholinesterase. Int J Mol Sci 2013;14(5):9873-9882. (IF2011: 2,464)

Bienertova-Vasku, J., Bienert, P., Zlamal, F., Splichal, Z., Tomandl, J., Tomandlova, M., Hodicka, Z., Ventruba, P., Vasku, A. Brain-derived neurotrophic factor and ciliary neurotrophic factor in maternal plasma and umbilical cord blood from pre-eclamptic and physiological pregnancies. J Obstet Gynaecol 2013;33(4):359–363. (IF2012:0,546)

Dorčák, V., Ostatná, V., Paleček, E. Electrochemical reduction and oxidation signals of angiotensin peptides. Role of individual amino acid residues. Electrochem Commun 2013;31:80-83. (IF2012: 4,425).

Brazdova, M., Navratilova, Tichy, V., Nemcova, K., Lexa, M., Hrstka, R., Pecinka, P., Adamik, M., Vojtesek, B., Palecek, E., Deppert, W., Fojta, M. Preferential Binding of Hot Spot Mutant p53 Proteins to Supercoiled DNA In Vitro and in Cells. PLoS ONE 2013;8(3):e59567. (IF2012: 3,73)

Smith, W., Tomasec, P., Aicheler, R., Loewendorf, A., Nemčovičová, I., Wang, E.C.Y., Stanton, R.J., Macauley, M., Norris. P., Willen, L., Ruckova, E., Nomoto, A., Schneider, P., Hahn, G., Zajonc, D.M., Ware, C.F., Wilkinson, G.W.G., Benedict,C.A. Human Cytomegalovirus Glycoprotein UL141 Targets the TRAIL Death Receptors to Thwart Host Innate Antiviral Defenses. Cell Host & Microbe 2013;13(3):324-335. (IF2012: 12,609)

(Recenze publikace Smith et al., 2013: David, R. UL141 keeps HCMV in charge. Nat Rev Microbiol 2013;11(5):297.)

Drábová, K., Bienertová-Vašků, J., Lokaj, P., Dubská, L., Obermannová, R., Greplová, K., Demlová, R., Valík, D., Štěrba, J. Vitamin D – jeho fyziologie, patofyziologie a význam v etiopatogenezi nádorových onemocnění. Čas Lék Čes 2013;152:20-30. (bez IF)

Smardova, J., Liskova, K., Ravcuková, B., Kubiczkova, L., Sevcikova, S., Michalek, J., Svitakova, M., Vybiha,l V., Kren, L., Šmarda, J. High frequency of temperature-sensitive mutants of p53 in glioblastoma. Pathol Oncol Res 2013;19(3):421-428. (IF2012: 1,560)

Hrstka, R., Murray, E., Brychtova, V., Fabian, P., Hupp, T.R., Vojtesek, B. Identification of an AKT-dependent signalling pathway that mediates tamoxifen-dependent induction of the pro-metastatic protein anterior gradient-2. Cancer Lett 2013;333(2):187-193. (IF2012: 4,258)

Brychtova, V., Hrstka, R. Hormones in Breast Carcinogenesis. In: Simonsen D. (Ed.) Hormones and Behavior. Nova Science Publishers, 2013. Hauppauge NY, USA. p.121-134. ISBN: 978-1-62417-768-2. 

Veselska, R., Neradil, J., Nekulova, M., Dobrucka, L., Vojtesek, B., Sterba, J., Zitterbart, K. Intracellular distribution of the DeltaNp73 protein isoform in medulloblastoma cells: a study with newly generated rabbit polyclonal antibodies. Histol Histopathol 2013;28(7):913-924. (IF2012: 2,281)

Kucera, J., Bouchal, P., Lochman, J., Potesil, D., Janiczek, O., Zdrahal, Z., Mandl, M. Ferrous iron oxidation by sulfur-oxidizing Acidithiobacillus ferrooxidans and analysis of the process at the levels of transcription and protein synthesis. Antonie Van Leeuwenhoek 2013;103:905–919. (IF2012: 2,072)

Knizek, J., Beranek, L., Bouchal, P., Vojtesek, B., Nenutil, R., Tomsik, P. Gnostic solution of the marker statistics´problem with occurence of tested phenomena´s outlying bahavior. Int J Ecol Econ Stat 2013;29(2):34-60. (bez IF)

Logotheti, S., Pavlopoulou, A., Galtsidis, S., Vojtesek, B., Zoumpourlis, V. Functions, divergence and clinical value of TAp73 isoforms in cancer. Cancer Metastasis Rev 2013;32(3-4):511-534. (IF2012: 7,787)

Knizek, J., Beranek, L., Bouchal, P., Vojtesek, B., Nenutil, R., Tomsik, P. Extended paired dependences´ test. Int J Appl Math Stat 2013;37(7):1-17. (bez IF)

Bouchal, P., Dvorakova, M., Scherl, A., Garbis, S.D., Nenutil, R., Vojtesek, B. Intact protein profiling in breast cancer biomarker discovery: Protein identification issue and the solutions based on 3D protein separation, bottom-up and top-down mass spectrometry. Proteomics 2013;13(7):1053-1058. (IF2012: 4,132)

Odraska, P., Dolezalova, L., Kuta, J., Oravec, M., Piler, P., Blaha, L. Evaluation of the Efficacy of Additional Measures Introduced for the Protection of Healthcare Personnel Handling Antineoplastic Drugs. Ann Occup Hyg 2013;57(2):240-250. (IF2012: 2,157)

 

2012

Adámková Krákorová, D. Některé aspekty ortopedické onkologie. Onkologie 2012;6(4):190-194. (bez IF)

Bajčiová, V., a kol. Vybrané kazuistiky nádorů u adolescentů a mladých dospělých. Mladá fronta, Praha, Česká republika. p.206. ISBN: 978-80-204-2567-6.

Kane EV, Roman E, Becker N, Bernstein L, Boffetta P, Bracci PM, Cerhan JR, Chiu BC, Cocco P, Costas L, Foretova L, Holly EA, La Vecchia C, Matsuo K, Maynadie M, Sanjose S, Spinelli JJ, Staines A, Talamini R, Wang SS, Zhang Y, Zheng T, Kricker A; InterLymph Consortium. Menstrual and reproductive factors, and hormonal contraception use: associations with non-Hodgkin lymphoma in a pooled analysis of InterLymph case-control studies. Ann Oncol 2012;23(9):2362-2374. (IF2011: 6,425)

Chovanec, J. Karcinom ovaria. Postgraduální medicína 2012;14(9):995–1001. (bez IF)

Bienertova-Vasku, J., Bienert, P. Adipokines as an Important Factor Related to the Prenatal Programming of Nutritional Behaviour. In: Berhardt, L.V. (Ed.) Advances in Medicine and Biology. Volume 43. Nova Science Publishers, 2012. Hauppauge NY, USA. p. 263-272. ISBN: 978-1-62100-843-9.

Bienertova-Vasku, J., Bienert, P., Kodytkova, D., Zlamal, F., Tomandl, J., Tomandlova, M., Vasku, A., Sterba, J. BAFF Levels Are Elevated in Paediatric Patients With Acute Lymphoblastic Leukaemia Compared to Other B-Lineage Neoplasms. J Hematol 2012;1(1):20-22. (bez IF)

Hynková, L., Šlampa, P., Červená, R., Novotný, T., Syptáková, B. Mukozitida dutiny ústní u onkologických pacientů. Remedia 2012;22(1):26-30. (bez IF)

Múdry, P., Štěrba, J. Pokroky v systémové léčbě kostních sarkomů. Ortopedie 2012;6(2):85-88. (bez IF)

Komínek, L., Zitterbartová, J., Šlampa, P. Radioterapie zhoubných muskuloskeletálních nádorů. Ortopedie 2012;6(2):74-77. (bez IF)

Zdražilová Dubská, L. Telomeres, telomerase, an immortality. Folia Mendeliana 2012;48(1):35-39. (bez IF) 

Doleželová, H., Hynková, L., Pospíšil, P., Kazda, T., Šlampa, P., Čoupková, I., Šiková, I., Fadrus, P., Svoboda, T., Garčic, J., Vrzal, M., Selingerová I., Horová, I. Výsledky léčby mozkových tumorů stereotaktickou radioterapií a radiochirurgií. Klin Onkol 2012;25(6):445-451. (bez IF)

Hrstka, R., Muller, P., Coates, P.J., Vojtesek, B. Hypoxia and p53. In: Pastorekova S, Kopacek, J. (Eds.) Tumour Hypoxia: Molecular Mechanism and Clinical Implications. VEDA, SAS Publishing House, Slovak Academy of Sciencees, Bratislava 2012, ISBN: 978-80-224-1261-2 ve spolupráci s Peter Lang GmbH, International Academic Publishers, Frankfurt am Main 2012, ISBN: 978-631-63991-7, p. 235-258.

Orzol, P., Nekulova, M., Vojtesek, B., Holcakova, J. p63 - an important player in epidermal and tumour development. Klin Onkol 2012;25(Suppl 2):2S11–2S15. (bez IF)

Veselska, R., Skoda, J., Neradil, J. Detection of cancer stem cell markers in sarcomas. Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 2S16–2S20. (bez IF)

Zdrazilova-Dubska, L., Valik, D., Budinska, E., Frgala, T., Bacikova, L., Demlova, R. NKT-like cells are expanded in solid tumour patients. Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 2S21– 2S25. (no IF)

Kankova, K., Hrstka, R. Cancer as a metabolic disease and diabetes as a precancerosis? Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 2S26–2S31. (bez IF)

Ponnuswamy, A., Fahraeus, R. The regulation of p53 synthesis. Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 2S32–2S37. (no IF)

Trcka, F., Vojtesek, B., Muller, P. Protein quality control and cancerogenesis. Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 2S38–2S44. (no IF)

Durech, M., Vojtesek, B., Muller, P. The many roles of molecular chaperones and co-chaperones in tumour biology. Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 2S45–2S49. (bez IF)

Pilatova, K., Zdrazilova-Dubska, L., Lakka Klement, G. The role of platelets in tumour growth. Klin Onkol 2012; (Suppl 2): 2S50– 2S57. (bez IF)

Bienertova-Vasku, J., Lungova, A., Bienert, P., Zlámal, F., Tomandl, J., Tomandlova, M., Splichal, Z., Sterba, J. Circulating levels of B-cell activating factor in paediatric patients with malignancy with or without cancer-related cachexia. Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 2S58– 2S63. (bez IF)

Hernychova, L., Nekulova, M., Potesil, D., Michalova, E., Zdrahal, Z., Vojtesesk, B., Holcakova, J. A combined immunoprecipitation and mass spectrometric approach to determine ΔNp63-interacting partners. Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 2S64–2S69. (bez IF)

Faktor, J., Dvorakova, M., Maryas, J., Struharova, I., Bouchal, P. Identification and characterisation of pro-metastatic targets, pathways and molecular complexes using a toolbox of proteomic technologies. Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 2S70–2S77. (bez IF)

Holub, P., Greplova, K., Knoflickova, D., Nenutil, R., Valik, D. The Biobanking Research Infrastructure BBMRI_CZ: A Critical Tool to Enhance Translational Cancer Research. Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 2S78– 2S81. (bez IF)

Adam, J., Bolcak, K., Kaderavek, J., Kuzel, F. Development and use of non-FDG PET radiopharmaceuticals at the Masaryk Memorial Cancer Institute. Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 2S82– 2S86. (bez IF)

Neradil, J., Pavlasova, G., Veselska, R. New mechanisms for an old drug; DHFR- and non-DHFR-mediated effects of methotrexate in cancer cells. Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 2S87– 2S92. (bez IF)

Burkon, P., Slampa, P., Kazda, T., Slavik, M., Prochazka, T., Vrzal, M. Stereotactic Body Radiation Therapy for Colorectal Cancer Liver Metastases; Early Results. Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 2S93– 2S97. (bez IF)

Demlova, R., Obermannova, R., Valik, D., Vyzula, R. Phase I Trial in Oncology – theory and practice. Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 2S98– 2S101. (bez IF)

Chlastakova, I., Liskova, M., Kudelova, J., Dubska, L., Kleparnik, K., Matalova, E. Dynamics of caspase-3 activation and inhibition in embryonic micromasses evaluated by a photon-counting chemiluminescence approach. In Vitro Cell Dev Biol Anim 2012;48(9):545-549. (IF2011: 1,312)

Dolejska, M., Brhelova, E., Dobiasova, H., Krivdova, J., Jurankova, J., Sevcikova, A., Dubska, L., Literak, I., Cizek, A., Vavrina, M., Kutnikova, L., Sterba, J. Dissemination of IncFII(K)-type plasmids in multiresistant CTX-M-15-producing Enterobacteriaceae isolates from children in hospital paediatric oncology wards. Int J Antimicrob Agents 2012;40(6):510-515. (IF2011: 3.598)

Heczková, M., Macháčková, E., Jirsa, M., Spičák, J., Foretová, L., Hucl, T. Hodnocení variant nejasného významu v genu BRCA2. Klin Onkol 2012;25(Suppl):S87-95. (bez IF) 

Dražan, L., Veselý, J., Hýža, P., Kubek, T., Foretová, L., Coufal, O. Chirurgická prevence karcinomu prsu u pacientek s dědičným rizikem. Klin Onkol 2012;25(Suppl):S78-83. (bez IF)

Pohlreich, P., Kleibl, Z., Kleiblová, P., Janatová, M., Soukupová, J., Macháčková, E., Házová, J., Vašíčková, P., Sťahlová Hrabincová, E., Navrátilová, M., Svoboda, M., Foretová, L. Klinický význam analýz genů středního rizika pro hodnocení rizika vzniku karcinomu prsu a dalších nádorů v České republice. Klin Onkol 2012;25(Suppl):S59-66. (bez IF)

Foretová, L., Stěrba, J., Opletal, P., Mach, V., Lisý, J., Petráková, K., Palácová, M., Navrátilová, M., Gaillyová, R., Puchmajerová, A., Křepelová, A., Macháčková, E. Li-Fraumeni syndrom – návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance. Klin Onkol 2012;25(Suppl):S49-54. (bez IF)

Puchmajerová, A., Vasovčák, P., Macháčková, E., Foretová, L., Křepelová, A. Hereditární difuzní karcinom žaludku. Klin Onkol 2012;25(Suppl):S30-33. (bez IF)

Vasovčák, P., Foretová, L., Puchmajerová, A., Křepelová, A. Juvenilný polypózny syndróm.
 Klin Onkol 2012;25(Suppl):S16-17. (bez IF)

Hupp, T.R., Hayward, R.L., Vojtesek, B. Strategies for p53 Reactivation in Human Sarcoma. Cancer Cell 2012;22(3):283-285. (IF2011: 26,566)

Opletal, P., Standara, M. CT kolonografie – přehled vývoje metodiky a indikací. Klin Onkol. 2012;25(4):241-245. (bez IF)

Timofeeva, M.N. et al. Influence of common genetic variation on lung cancer risk: meta-analysis of 14 900 cases and 29 485 controls. Hum Mol Genet 2012;21(22):4980-4995. (IF 2011: 7,636)

Kudelova, J., Tucker, A.S., Dubska, L., Chlastakova, I., Doubek, J., Matalova, E. The effect of caspase-3 inhibition on interdigital tissue regression in explant cultures of developing mouse limbs. Animal Cells Syst 2012;16(4):295-301. (IF 2011: 0,222)

Zapletalova, D., André, N., Deak, L., Kyr, M., Bajciova, V., Mudry, P., Dubska, L., Demlova, R., Pavelka, Z., Zitterbart, K., Skotakova, J., Husek, K., Martincekova, A., Mazanek, P., Kepak, T., Doubek, M., Kutnikova, L., Valik, D., Sterba, J. Metronomic Chemotherapy with the COMBAT Regimen in Advanced Pediatric Malignancies: A Multicenter Experience. Oncology 2012;82(5):249-260. (IF 2011: 2,267)

Bartošík, M., Fojta, M., Paleček, E. Electrochemical detection of 5-methylcytosine in bisulfite-treated DNA. Electrochim Acta 2012;78:75-81. (IF 2011: 3,832)

Coufal, O., Vrtělová, P., Krsička, P. Operace mízních uzlin u karcinomů prsu - současný pohled. Postgraduální medicína 2012;14(4):376-383. (bez IF)

Ponnuswamy, A., Hupp, T., Fåhraeus, R. Concepts in MDM2 Signaling: Allosteric Regulation and Feedback Loops. Genes Cancer 2012;3(3-4):291-297. (bez IF)

Chovanec, J. Současná léčba karcinomu ovaria. Acta Medicinae 2012;2:54-56. (bez IF)

Matoulkova, E., Michalova, E., Vojtesek, B., Hrstka, R. The role of the 3' untranslated region in post-transcriptional regulation of protein expression in mammalian cells. RNA Biol 2012;9(5):563-576. (IF 2011: 4,933)

Horák, D., Balonová, L., Mann, B.F., Plichta, Z., Hernychová, L., Novotný, M.V., Stulík, J. Use of magnetic hydrazide-modified polymer microspheres for enrichment of Francisella tularensis glycoproteins. Soft Matter 2012;8(9):2775-2786. (IF2011: 4,39)

Gray, T., Maclaine, N.J., Michie, C., Bouchalova, P., Murray, E., Howie, J., Hrstka, R., Maslon, M.M., Nenutil, R., Vojtesek, B., Langdon, S., Hayward, L., Gourley, C., Hupp, T.R. Anterior Gradient-3: A novel biomarker for ovarian cancer that mediates cisplatin resistance in xenograft models. J Immunol Methods 2012;378(1-2):20-32. (IF2011: 2,203)

Dubská, L., Vyskočilová, M., Minaříková, D., Jelínek, P., Tejkalová, R., Valík, D. LightCycler SeptiFast technology in patients with solid malignancies: clinical utility for rapid etiologic diagnosis of sepsis. Crit Care 2012;16(1):404. (IF2011: 4,61)

Bouchal, P., Stein, R., Zdráhal, Z., Jungblut, P.R., Kučera, I. 2D-PAGE Database for Studies on Energetic Metabolism of the Denitrifying Bacterium Paracoccus denitrificans. In: Hon-Chiu Leung (Ed). Integrative Proteomics. InTech, Rijeka, Croatia, 2012; 141-156. ISBN 978-953-51-0070-6.

Knizek, J., Sindelar, J., Bouchal, P., Vojtesek, B., Nenutil, R., Beranek, L. The Marker Statistics´ Problem with Occurence of Tested Phenomena´s Outlying Behavior. Int J Stat Econ 2012;9(12):83-89. (bez IF)

Kupcik, R., Rehulka, P., Jankovicova, B., Svobodova, Z., Hernychova, L., Klimentova, J., Stulik, J., Bilkova, Z. Microchip isolation combined with MS-identification of hosphoproteins of Francisella tularensis; In sborník abstaktů: CECE 2012, 9th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis; 01.11.–02.11.2012; Brno, Czech Republic. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR v.v.i. 2012; str. 69-73. ISBN: 978-80-904959-1-3. (článek ve sborníku, bez IF)

Jankovičová, B., Řehulka, P., Kupčík, R., Tichý, A., Řehulková, H., Kroupa, T., Mann, B.F., Špidlová, P., Klimentová, J., Hernychová, L., Horák, D., Stulík, J., Novotný, M.V., Bílková, Z. Metody použité pro analýzu fosfoproteinů bakterie Francisella tularensis. In Sborník: Tomáškovy dny 2012, XXI. Konference mladých mikrobiologů, 7.6.–8.6.2012, Brno, Česká republika. Brno: Masarykova univerzita 2012; str. 87-88. ISBN: 978-80-210-5874-3. (článek ve sborníku, bez IF)

Frostová, T., Pilátová, K., Budinská, E., Dolejská, M., Brhelová, E., Valík, D., Štěrba, J., Zdražilová-Dubská, L. Studium antibiotické rezistence pomocí proteomového profilování: analýza kmenů Klebsiella pneumoniae izolovaných z dětských onkologických pacientů. In: Sborník. Tomáškovy dny 2012, XXI. Konference mladých mikrobiologů, 7.6.–8.6.2012, Brno, Česká republika. Brno: Masarykova univerzita 2012; str. 83-84. ISBN: 978-80-210-5874-3. (článek ve sborníku, bez IF)

2011

Bienertova-Vasku, J., Tomandl, J., Bienert, P., Chovanec, J., Dostalova, Z., Vasku, A., Valik, D. Circulating Levels of Agouti-Related Peptide in Endometrial Cancer Survivors. World J Oncol 2011;2(5):232-237. (bez IF)

Bouchal, P., Jarkovsky, J., Hrazdilova, K., Dvorakova, M., Struharova, I., Hernychova, L., Damborsky, J., Sova, P., Vojtesek, B. The new platinum-based anticancer agent LA-12 induces Retinol-Binding Protein 4 in vivo. Proteome Sci 2011;9(1):68. (IF2011: 2,328)

Senitkova, I., Spidlova, P., Hernychova, L., Stulik, J. The disulfide bond formation and its relationship to bacterial pathogenicity of three important gram-negative bacteria. Mil Med Sci Lett (Voj Zdrav Listy) 2011;80:118-128. (bez IF)

Faktor, J., Struhárová, I., Fučíková, A., Hubálek, M., Vojtěšek, B., Bouchal, P. Kvantifikace proteinových biomarkerů pomocí hmotnostní spektrometrie pracující v režimu monitorování vybraných reakcí. Chem Listy 2011;105(11):846-850. (IF2011: 0,529)

Chovanec J. Cílená – biologická léčba karcinomu ovaria. Prakt Gyn 2011;15(3-4):158-161. (bez IF)

Ruckova, E., Muller, P., Vojtesek, B. Hsp90 - cíl protinádorové terapie. Klin Onkol 2011;24(5):329-337. (bez IF)

Bienertová-Vašků, J., Bienert, P., Valík. D., Vašků, A. Melanocortin system in cancer-related cachexia. Cent Eur J Med 2011;6(5):550-557. (IF2011: 0,312)

Dubska, L., Pilatova, K., Dolejska, M., Bortlicek, Z., Frostova, T., Literak, I., Valik, D. Surface-enhanced laser desorption ionization/time-of-flight (SELDI-TOF) mass spectrometry (MS) as a phenotypic method for rapid identification of antibiotic resistance. Anaerobe 2011;17(6):444-447. (IF2011: 2,409)

Brychtova, V., Vojtesek, B., Hrstka, R. Anterior Gradient 2: a novel player in tumor cell biology. Cancer Lett 2011;304(1):1–7. (IF 2011: 4,238)

Dubská, L., Vyskočilová, M., Nenutil, R., Valík, D., Knoflíčková, D., Fabian, P., Kocáková, I., Demlová, R., Beránek, M., Drastíková, M., Vošmiková, H., Bóday, A., Horká, K., Šímová, J., Drábek, J., Ehrmann, J., Hajdúch, M., Matějčková, M., Šíma, R., Tvrdík, D., Povýšil, C., Ryška, A. Vyšetření mutačního statutu genu KRAS jako součást algoritmu léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Čas Lék Česk 2011;150(6):321-326. (bez IF)

Gorná, L., Odráška, P., Doležalová, L., Piler, P., Oravec, M., Bláha, L. Sledování přítomnosti cyklofosfamidu ve vnitřním ovzduší a na povrchu materiálního vybavení Masarykova onkologického ústavu. Čes Slov Farm 2011;60:25-31. (bez IF)

Nekulova, M., Holcakova, J., Coates, P., Vojtesek, B. The role of p63 in cancer, stem cells and cancer stem cells. Cell Mol Biol Lett 2011;16(2):296-327. (IF2011: 1,505)

Narayan, V., Halada, P., Hernychova, L., Chong, Y.P., Zakova, J., Hupp, T.R., Vojtesek, B., Ball. K.L. A multi-protein binding interface in an intrinsically disordered region of the tumour suppressor protein Interferon Regulatory Factor-1. J Biol Chem 2011;286(16):14291-14303. (IF2011: 4,773)

Ondrák, M., Šefr, R., Eber, Z. Transanální endoskopická mikrochirurgie a její postavení v chirurgii rekta – review. Rozhl Chir 2011;90(8):450-456. (bez IF)

2010

Maslon, M.M., Hrstka, R., Vojtesek, B., Hupp, T.R. A Divergent Substrate-Binding Loop within the Pro-oncogenic Protein Anterior Gradient-2 Forms a Docking Site for Reptin. J Mol Biol 2010;404(3):418–438. (IF2011: 4,001)

Přihlášení

Přihlášení