through cancer research towards applied molecular oncology

Špičkové centrum pro výzkum nádorových onemocnění

Masarykův onkologický ústav v Brně získal dotaci z programu Národní program udržitelnosti I - LO (NPU I) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu financování projektu Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) (číslo projektu LO1413) v letech 2015 – 2020. 

Aktuality

 • Britský nádorový biolog David Philip Lane se stal čestným doktorem Masarykovy univerzity v oboru lékařských věd

  4.12.2019

  Britský nádorový biolog David Philip Lane se stal čestným doktorem Masarykovy univerzity v oboru lékařských věd. Přední světový odborník na karcinogenezi se proslavil především objevem proteinu p53, který zabraňuje vzniku nádorů. Aktuálně vedoucí vědecký pracovník Agentury pro vědu, technologii a výzkum v Singapuru převzal čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa v pátek 15. listopadu v 10.00 v univerzitní aule na návrh Lékařské fakulty MU.

 • Oncobiome

  15.4.2019

  RECAMO participuje na H2020 projektu ONCOBIOME: Gut oncomicrobiome signatures (GOMS) associated with cancer incidence, prognosis and prediction of treatment response.

 • ENOCH

  18.12.2018

  RECAMO se od 1.9.2018 zapojilo do řešení projektu ENOCH s podporou v hodnotě téměř 700 milionů korun.

Kontakty

Regionální centrum aplikované molekulární onkologie

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
tel.: +420 543 136 700
e-mail: recamo@mou.cz
Přihlášení

Přihlášení