Aktuální informace o rámcových programech EU

11.4.2013

přednášková místnost Morávkova pavilonu / RECAMO

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Aktuální informace o rámcových programech EU
  • čtvrtek 11. 4. 2013 v 15:00
  • seminář z cyklu "Projektové řízení"
  • přednášející: Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

 

7. rámcový program EU na roky 2007-2013 (7. RP) letos končí vyhodnocením poslední výzvy na rok 2013. Evropská komise připravuje celkové hodnocení 7. RP i jednotlivých jeho částí, který bude jistě zdrojem zajímavých informací pro jednotlivé členské státy úspěšné i méně úspěšné předkladatele projektů i inspirací do budoucna. Ve fázi intenzivních příprav je navazující rámcový program – HORIZONT 2020 na roky 2014 – 2020 (H2020), který bude mít jinou strukturu i formu, hlavním přínosem bude zjednodušení všech pravidel: předkládání projektů, hodnocení, financování, apod.

V příspěvku budou představeny hlavní, výsledky 7. RP v prioritě Zdraví a účasti ČR s důrazem na „cancer research“ . Dále bude představen program H2020, jeho struktura, srovnání se 7. RP a poslední aktuální informace o jeho přípravě. Technologické centrum AV ČR bude i nadále národním garantem informací a podpory pro rámcový program H2020.

 

Přednášející / speakers

  • Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

    Judita Kinkorová pracuje ve skupině Informace pro výzkum (NICER). Je národním kontaktem (NCP) pro tematickou prioritu HEALTH, 7. rámcového programu a INCO (International Cooperation). Je manažerem dvou evropských projektů Fit for Health (www.fitforhealth.eu) a Health-NCP-Net (www.healthncpnet.eu). Oba projekty jsou směřovány do oblasti zdraví a mezinárodní spolupráce s cílem zlepšit účast českých týmů v obou oblastech výzkumu v 7. RP.

POPLATEK / registration fee

Účast na semináři je díky podpoře z EU fondů pro projekt IntegRECAMO (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0097) bezplatná.
 

Kontakt / contact

V případě dotazů k cyklu seminářů IntegRECAMO "Projektové řízení" neváhejte kontaktovat Ing. Tomaštíka tomastik@mou.cz nebo na tel. čísle +420 543 134 118.
 

Přihlášení

Přihlášení