BBMRI_CZ jako součást evropské sítě biobank pro výzkum

29.3.2013

Univerzitní kampus Bohunice (A11/306)

Kamenice 5, Brno zobrazit na mapě / show map
BBMRI_CZ jako součást evropské sítě biobank pro výzkum
  • pátek 29. 3. 2013 v 10:00 v Univerzitním kampusu Bohunice (A11/306)
  • seminář z cyklu "komunikace ve vědě a výzkumu" určený pro vědecké pracovníky a postgraduální i pregraduální studenty medicíny a přírodovědných oborů
  • přednášející: doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D. 

Banka klinických vzorků je existující velkou infrastrukturou založenou a spravovanou
Masarykovým onkologickým ústavem a je funkčně navázána na Centrum OP VaVpI RECAMO.
Banka klinických vzorků MOÚ jako české centrum byla certifikována řídícím výborem BBMRI
jako asociovaná struktura a stala se českým koordinátorem české části panevropské infrastruktury výzkumu BBMRI (Biobanking and biomolecular resources research infrastructure) pod názvem BBMRI_CZ.

Cílem BBMRI_CZ je vytvořit pod gescí Biobanky MOÚ síť biobank v České republice, které budou dlouhodobě uchovávat biologický materiál pacientů za standardizovaných a akreditovaných podmínek. Součástí této sítě je i
vytvoření informačního systému biobank, který umožní komunikaci českého ústředí BBMRI_CZ s dalšími evropskými biobankami.

Přednášející / speakers

  • doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

    RECAMO, MOÚ

POPLATEK / registration fee

Účast na semináři je díky podpoře z EU fondů pro projekt IntegRECAMO (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0097) bezplatná.

Kontakt / contact

V případě dotazů k cyklu seminářů IntegRECAMO "komunikace ve vědě a výzkumu" neváhejte kontaktovat Dr. Lenku Zdražilovou Dubskou na dubska@mou.cz nebo na tel. čísle +420 543 136 704.

Související soubory

Přihlášení

Přihlášení