Buněčná terapie v onkologii

19.11.2013

přednášková místnost Morávkova pavilonu / RECAMO

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno zobrazit na mapě / show map
Buněčná terapie v onkologii
  • 10. přednáška v rámci nového předmětu pro studenty LF a PřF MU "VÝVOJ LÉČIV A PERSONALIZOVANÁ TERAPIE V ONKOLOGII"
  • 15:30-17:00
  • přednáší RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD. 
  • Nádorová imunologie.
  • Choroby léčitelné pomocí buněčné terapie.
  • Biologie kmenových buněk. Léčba kmenovými buňkami.
  • Protinádorová imunoterapie: principy, praktické aspekty.
  • Příprava protinádorových vakcín.
  • Příprava přípravků pro moderní terapii – buněčná terapie, přípravky tkáňového inženýrství.
Přihlášení

Přihlášení