Farmakogenetika, vývoj biomarkerů a ‚omiky‘ v personalizované terapii

1.10.2013

knihovna Morávkova pavilonu / RECAMO

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno zobrazit na mapě / show map
Farmakogenetika, vývoj biomarkerů a ‚omiky‘ v personalizované terapii
  • přednáška v rámci nového předmětu pro studenty LF a PřF MU "VÝVOJ LÉČIV A PERSONALIZOVANÁ TERAPIE V ONKOLOGII"
  • 15:30-17:00
  • přednáší doc. MUDr. Dalibor Valík, PhD.
  • Aspekty personalizace z pohledu hostitele choroby (farmakogenetika) a z pohledu specifických determinant choroby (prediktivní onkologie).
  • Koncept biomarkeru, využití cílených, vysokokapacitních a „omics“ technologií k vývoji biomarkerů; predikce odpovědi na terapii z hlediska tolerance pacienta a z hlediska cílení účinku na specifickou molekulární strukturu onemocnění. Využití některých doposud známých biomarkerů v klinických aplikacích
Přihlášení

Přihlášení