Genová terapie v onkologii

12.11.2013

přednášková místnost Morávkova pavilonu / RECAMO

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno zobrazit na mapě / show map
Genová terapie v onkologii
  • 9. přednáška v rámci nového předmětu pro studenty LF a PřF MU "VÝVOJ LÉČIV A PERSONALIZOVANÁ TERAPIE V ONKOLOGII"
  • 15:30-17:00
  • přednáší MUDr. Petr Müller, PhD. 
  • Principy genové terapie a genová terapie v onkologii
  • Choroby léčitelné pomocí genové terapie.
  • Vektory pro genovou terapii.
  • Perspektivy genové terapie.
  • Viry a jejich využiti v experimentální onkologii. Charakterizace a rozdělení viru. Nádory a viry. Adenovirové a lentivirové vektory.
  • Viry a genová terapie.

 

Přihlášení

Přihlášení