Horizont 2020, sociální výzva Health, demographic change and wellbeing 2014-2015

5.12.2013

přednášková místnost Morávkova pavilonu / RECAMO

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Horizont 2020, sociální výzva Health, demographic change and wellbeing 2014-2015
  • čtvrtek 5. 12. 2013 v 15:00
  • seminář z cyklu "Projektové řízení"
  • přednášející: Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

 

Horizont 2020 (2014-2020) je nový rámcový program navazující na 7. Rámcový program 2007-2013 (7. RP). Je to největší komunitární nástroj Evropské komise pro podporu vědy, výzkumu a inovací s plánovaným rozpočtem 72 miliard € na celé období. Horizont má poněkud jinou strukturu, je v něm kladen důraz na excelentní vědu, konkurenceschopný průmysl a tzv. sociální výzvy. Nejvýznamnější sociální výzvou je „Zdraví, demografické změny a wellbeing“, která je finančně nejvíce podpořenou sociální výzvou s celkovým rozpočtem 8 033 mil € na celé období. Do konce roku 2013 budou publikovány pracovní programy s tématy pro projekty do sociální výzvy Zdraví, demografické změny a wellbeing  na první dva roky programu, tedy roky 2014 a 2015. Program obsahuje 7 oblastí a rámci v nich 36 témat zaměřených na personalizaci zdraví a péči o pacienta a 10 témat zaměřených na tzv. koordinační aktivity. Na tyto dva roky je plánovan, rozpočet 1,2 miliardy €. Výběr a formulace jednotlivých témat vychází z aktuální situace a vývoji evropské populace s výhledem do roku 2020, jejímiž hlavními aspekty jsou stárnutí populace, rostoucí význam infekčních i neinfekčních onemocnění, a také důsledky ekonomické krize.

V příspěvku bude představen program H2020, jeho struktura, srovnání se 7. RP a poslední aktuální informace o jeho přípravě. Technologické centrum AV ČR je národním garantem informací a podpory pro rámcový program H2020.

 

 

Přednášející / speakers

  • Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

    Judita Kinkorová pracuje ve skupině Informace pro výzkum (NICER). Je národním kontaktem (NCP) pro tematickou prioritu HEALTH, 7. rámcového programu a INCO (International Cooperation). Je manažerem dvou evropských projektů Fit for Health (www.fitforhealth.eu) a Health-NCP-Net (www.healthncpnet.eu). Oba projekty jsou směřovány do oblasti zdraví a mezinárodní spolupráce s cílem zlepšit účast českých týmů v obou oblastech výzkumu v 7. RP.

POPLATEK / registration fee

Účast na semináři je díky podpoře z EU fondů pro projekt IntegRECAMO (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0097) bezplatná.
 

Kontakt / contact

V případě dotazů k cyklu seminářů IntegRECAMO "Projektové řízení" neváhejte kontaktovat Ing. Tomaštíka tomastik@mou.cz nebo na tel. čísle +420 543 134 118.
 

Související soubory

Přihlášení

Přihlášení