Jak publikovat originální výsledky v odborných časopisech.

16.5.2013

přednášková místnost Morávkova pavilonu / RECAMO

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno zobrazit na mapě / show map
Jak publikovat originální výsledky v odborných časopisech.
  • čtvrtek 16. 5. 2013 v 15:00
  • seminář z cyklu "komunikace ve vědě a výzkumu" určený pro vědecké pracovníky a postgraduální i pregraduální studenty medicíny a přírodovědných oborů
  • přednášející: prof. RNDr. Eva Matalová, PhD.

Aktuální dynamický nárůst vědeckých poznatků je dán zejména možnostmi odborné komunikace, v níž publikace vědeckých článků patří mezi nejdůležitější aspekty. Tyto výstupy totiž kromě rozšiřování vědění přispívají k hodnocení autorů a jsou základem pro získání finančních zdrojů na další výzkum.

Seminář bude zaměřen na sdílení a diskusi obecných zásad i osobních poznatků při zveřejňování vlastních původních vědeckých výsledků v mezinárodních časopisech, které budou doplněny z pohledu oponenta vědeckých článků v přírodovědné a biomedicínské oblasti.

Přednášející / speakers

  • prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.

    ÚŽFG AV ČR a VFU Brno

POPLATEK / registration fee

Účast na semináři je díky podpoře z EU fondů pro projekt IntegRECAMO (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0097) bezplatná.

Kontakt / contact

V případě dotazů k cyklu seminářů IntegRECAMO "komunikace ve vědě a výzkumu" neváhejte kontaktovat Dr. Lenku Zdražilovou Dubskou na dubska@mou.cz nebo na tel. čísle +420 543 136 704.

Související soubory

Přihlášení

Přihlášení