Laboratorní diagnostika v onkologii 2013

22.5.-23.5.2013

přednášková místnost Švejdova pavilónu MOÚ

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno zobrazit na mapě / show map
Laboratorní diagnostika v onkologii 2013
  • 22. - 23. 5. 2013
  • konference určená zdravotním laborantům, dalším pracovníkům klinických laboratořích, výzkumný pracovníkům a lékařům věnujícím se problematice onkologie
  • pokud je kapacita akce již naplněna, náhradníci se mohou hlásit emailem

Konferenci Laboratorní diagnostika v onkologii 2013 pořádá Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester. 

Akce je podpořena projektem OP VK IntegRECAMO (CZ.1.07/2.3.00/20.0097) a výzkumnou infrastrukturou ACIU (Advanced cell immunotherapy unit; LM2011017).

Akci budou přiděleny kredity pro profese zdravotní laborant a odborný pracovník v laboratorních metodách. 

Způsob prezentace: přednášky a plakátová sdělení (postery). Abstrakta sdělení zasílejte do 17. 3. 2013 na adresu dubska@mou.cz. 

Tip na ubytování: pro účastníky akce jsou rezervována místa na NCO NZO Vinařská 6, 603 00 Brno.  V případě zájmu kontaktujte paní Janu Švédovou, MBA (tel: 543559155, email: svedova@nconzo.cz).

 ... aktualizace informací 23. 4. 2013 ...

Program / programme

Středa / Wednesday
12:00 - 12:30

registrace a zahájení konference

Středa / Wednesday
12:30 - 14:00

Blok ACIU - Laboratorní postupy v moderní terapii

Klinická hodnocení a moderní terapie - MUDr. Regina Demlová, PhD. (MOÚ a LF MU, Brno). Práce v čistých prostorách - Mgr. Eva Matoulková (LF MU, Brno). Izolace a kultivace mezenchymálních kmenových buněk - Petra Vidláková (LF MU, Brno). Příprava monoklonálních protilátek - RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (RECAMO MOÚ, Brno).

Středa / Wednesday
14:20 - 15:50

Genetické predispozice a epidemiologie nádorových onemocnění

Somatické mutace u gastrointestinálních stromálních tumorů - Mgr. Jitka Berkovcová, PhD. (MOÚ, Brno). Dědičný syndrom nádoru prsu a ovaria - Mgr. Eva Sťahlová Hrabincová (MOÚ, Brno). Vzácné hereditární malignity - MUDr. Věra Hořínová (Sanatorium Helios, Brno). Epidemiologie nádorů ve světě: přehled kauzalit - MUDr. Andrea Jurečková, MUDr. Michaela Všianská (MOÚ, Brno).

Středa / Wednesday
16:10 - 17:15

Laboratorní nálezy a protinádorová terapie

Laboratorní vyšetření před podáním chemoterapie - MUDr. Markéta Palácová (MOÚ, Brno). Růstové faktory a jejich vliv na hematologická vyšetření - Mgr. Kateřina Pilátová (MOÚ, Brno). Laboratorní nálezy po protinádorové terapii - RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD. (MOÚ, Brno).

Čtvrtek / Thursday
8:30 - 10:20

Laboratorní vyšetření v diagnostice a léčbě onkologických onemocnění

Vyšetření mozkomíšního moku a jeho význam pro onkologickou diagnostiku - RNDr. Alena Mikušková (FN Brno). Tyroidální diagnostika včetně onkologických kazuistik - Mgr. Naďa Pospíchalová (MOÚ Brno). Průtoková cytometrie – zajímavé kazuistiky - Bc. Ladislava Bačíková (MOÚ Brno). Screening karcinomu děložního čípku - Jana Kalenská (FN Hradec Králové).

Čtvrtek / Thursday
11:00 – 12:30

Aktuality v laboratorní medicíně zaměřené na péči o onkologického pacienta

Preanalytická variabilita sérových nádorových markerů - Eva Nakládalová (MOÚ, Brno). Systémy externího hodnocení kvality se zaměřením na testy související s péčí o onkologického pacienta - Lucie Burdová, DiS. (MOÚ, Brno). Novinky v akreditaci laboratoří podle normy ISO15189 - Mgr. Martina Mrkvicová, PhD. (MOÚ Brno). Specializační vzdělávací pro zdravotní laboranty podle zákona 96/2004Sb. se zaměřením na program klinická biochemie - Bc. Iva Votavová (NCONZO, Brno).

Čtvrtek / Thursday
12:30 - 13:00

závěr

shrnutí, vyhodnocení nejlepšího posteru, ukončení konference

POPLATEK / registration fee

Registrační poplatek hraďte prosím převodem na účet  87535621/0100 s variabilním symbolem 060710 a specifickým symbolem prvních šet číslic Vašeho rodného čísla.
  • Za účast na jednom dni – 250 Kč, za účast na obou dnech – 350 Kč; pro členy ČAS: za účast na jednom dni – 150 Kč, za účast na obou dnech – 250 Kč.
  • Snížený registrační poplatek pro registraci a uhrazení poplatku do 30. 4. 2013 a pro aktivní účastníky z roku 2012: za účast na jednom dni – 150 Kč, za účast na obou dnech – 250 Kč; pro členy ČAS: za účast na jednom dni – 100 Kč, za účast na obou dnech – 150 Kč.
  • Bez poplatku: aktivní účast (přednáška nebo poster); studenti a pedagogičtí/akademičtí pracovníci (díky podpoře z EU fondů pro projekt IntegRECAMO (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0097).

Kontakt / contact

V případě dotazů neváhejte kontaktovat Dr. Zdražilovou Dubskou (dubska@mou.cz) nebo Mgr. Pilátovou (katerina.pilatova@mou.cz; 543136720).

Pokud je kapacita akce již naplněna, náhradníci se mohou hlásit emailem na katerina.pilatova@mou.cz

Přihlášení

Přihlášení