Laboratorní diagnostika v onkologii 2014

21.5.-22.5.2014

přednáškový sál Dietrichsteinského paláce

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 6, 659 37 Brno zobrazit na mapě / show map
Laboratorní diagnostika v onkologii 2014

konference určená zdravotním laborantům, dalším pracovníkům klinických laboratořích, výzkumným pracovníkům a lékařům věnujícím se problematice onkologie

  • registrace účsatníků bude ukončena 7. 5. 2014, případně dříve při naplnění kapacity
  • poslední aktualizace 16. 4. 2014

Konferenci Laboratorní diagnostika v onkologii 2014 pořádá Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester. 

Tématy konference jsou i/ Patofyziologie, rizikové faktory a prevence nádorových onemocnění, ii/ Hematologické a imunologické aspekty onkologických onemocnění, iii/ Biochemická vyšetření v péči o onkologického pacienta, iv/ Genetika a molekulární patologie v onkologii, v/ Management kvality ve zdravotnických laboratořích.

 

Akci budou přiděleny kredity pro profese zdravotní laborant a odborný pracovník v laboratorních metodách. Akce je registrována KVVOPZ (č. 161/2014) a Českou asociací sester (č. ČAS/KK/882/2014).

Způsob prezentace: přednášky a plakátová sdělení (postery). Abstrakta sdělení zasílejte do 17. 3. 2014 na adresu dubska@mou.cz. 

Tip na ubytování: pro účastníky akce jsou rezervována místa na NCO NZO Vinařská 6, 603 00 Brno.  V případě zájmu kontaktujte paní Janu Švédovou, MBA (tel: 543559155, email: svedova@nconzo.cz).

 

Program / programme

Středa / Wednesday
12:00 - 12:30

registrace a zahájení konference

Středa / Wednesday
12:30 - 15:20

Hematologické a imunologické aspekty onkologických onemocnění (předsedá: RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD.)

12:30 Kateřina Pilátová (MOÚ): Poruchy hemostázy u solidních nádorů. 13:00 Lucie Burdová (MOÚ): Hodnoty proCglobal v kontextu Leidenské mutace a warfarinizace. 13:15 Jana Šmídová (Sysmex): Záchyt patologií při automatizovaném vyšetření krevního obrazu a DIFF. 13:55 Eva Nakládalová (MOÚ): Zastoupení lymfocytárních subpopulací v periferní krvi dospělých v závislosti na věku. 14:15 Beatrix Bencsiková (MOÚ): Paraneoplastický syndrom. Přestávka 15 min. 15:00 Radomír Pilný (AKI; MOÚ): Autoprotilátky u nádorových onemocnění.

Středa / Wednesday
15:20 - 16:50

Patofyziologie, rizikové faktory a prevence nádorových onemocnění (předsedá: doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, PhD.)

15:20 Pavel Široký (VFU): Viry a nádorová onemocnění plazů. 15:40 Michal Řiháček (MOÚ): Alkohol a maligní onemocnění. 16:00 Michaela Přikrylová (MOÚ): Preventivní onkologický program v MOÚ a onkologický screening. 16:30 Radka Obermannová (MOÚ): Helicobacter pylori a karcinom žaludku.

Čtvrtek / Thursday
8:15 - 8:30

registrace

Čtvrtek / Thursday
8:30 - 9:25

Biochemická vyšetření v péči o onkologického pacienta (předsedá: MUDr. Miroslava Nekulová, CSc.)

8:30 Miloš Nejedlý (Roche): Kam a jak pokročilo provádění biochemických vyšetření za posledních 50 let. 8:50 Lenka Zdražilová Dubská (MOÚ): Aktualizace doporučení pro využití nádorových markerů pro klinickou praxi. 9:10 Alena Korberová a Petra Světlíková (MOÚ): Implementace COBAS e6000 do praxe.

Čtvrtek / Thursday
9:25 - 10:05

Management kvality ve zdravotnických laboratořích (předsedá: Mgr. Martina Mrkvicová, PhD.)

9:25 Kristína Greplová (MOÚ): Verifikace laboratorních metod: praktické aspekty. 9:45 Lucie Juránková (MOÚ): Interní audity v klinických laboratořích: přínos pro každodenní praxi. 10:05 Dalibor Valík (MOÚ): Akreditace podle ISO15189 v biochemických laboratořích: pohled odborného posuzovatele.

Čtvrtek / Thursday
10:25 - 13:05

Genetika a molekulární patologie v onkologii (předsedá: MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.)

10:55 Bořivoj Vojtěšek (MOÚ): Historie a hlavní výsledky onkologického výzkumu v MOÚ. 11:25 Eva Janovská (MOÚ): Stanovení kvality genomové DNA v bance biologického materiálu. 11:40 Eva Macháčková (MOÚ): Využití kapalinové chromatografie v genetice. 11:55 Jana Lochmanová (MOÚ): Analýza mutačního stavu genové rodiny RAS s využitím separace fragmentů DNA pomocí DHPLC. 12:15 Eva Budinská (IBA, MOÚ): Odhalení molekulární heterogenity kolorektálního karcinomu pomocí genové exprese. 12:45 Antonín Libra (Generi Biotech): Využití real-time PCR pro stanovení prognózy chronické lymfocytární leukémie.

Čtvrtek / Thursday
13:05 - 13:30

závěr konference

shrnutí a ukončení konference

POPLATEK / registration fee

Registrační poplatek hraďte prosím převodem na účet  87535621/0100 s variabilním symbolem 060710 a specifickým symbolem prvních šet číslic Vašeho rodného čísla.
  • Za účast na jednom dni – 250 Kč, za účast na obou dnech – 350 Kč; pro členy ČAS: za účast na jednom dni – 150 Kč, za účast na obou dnech – 250 Kč.
  • Snížený registrační poplatek pro registraci a uhrazení poplatku do 30. 4. 2014 a pro aktivní účastníky z roku 2013: za účast na jednom dni – 150 Kč, za účast na obou dnech – 250 Kč; pro členy ČAS: za účast na jednom dni – 100 Kč, za účast na obou dnech – 150 Kč.
  • Bez poplatku: aktivní účast (přednáška nebo poster); studenti a pedagogičtí/akademičtí pracovníci (díky podpoře z EU fondů pro projekt IntegRECAMO (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0097).

Kontakt / contact

V případě dotazů neváhejte kontaktovat Dr. Zdražilovou Dubskou (dubska@mou.cz) nebo Mgr. Pilátovou (katerina.pilatova@mou.cz; 543136720).

Pokud je kapacita akce již naplněna, náhradníci se mohou hlásit emailem na katerina.pilatova@mou.cz

Související soubory

Přihlášení

Přihlášení