Laboratorní diagnostika v onkologii 2015 - kopie

20.5.-21.5.2015

přednáškový sál Dietrichsteinského paláce

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 6, 659 37 Brno zobrazit na mapě / show map
Laboratorní diagnostika v onkologii 2015 - kopie

konference určená zdravotním laborantům, dalším pracovníkům klinických laboratořích, výzkumným pracovníkům a lékařům věnujícím se problematice onkologie

 • KAPACITA AKCE JE JIŽ NAPLNĚNA, v případě zájmu o účast na konferenci, se náhradníci mohou hlásit emailem na katerina.pilatova@mou.cz.
 • poslední aktualizace 24. 4. 2015 - naplnění kapacity

Konferenci Laboratorní diagnostika v onkologii 2015 pořádá Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester. 

Tématy konference jsou 1/ Biochemická a hematologická vyšetření v péči o onkologického pacienta, 2/ Patofyziologie, rizikové faktory a prevence nádorových onemocnění, 3/ Imunologické a mikrobiologické aspekty onkologických onemocnění, 4/ Neanalytické aspekty vyšetřovaní biologického materiálu, 5/ Genetika, molekulární patologie a onkologický výzkum. Součástí konference bude také kvíz z laboratorní medicíny a následná dizkuze odpovědí.

Letošní ročník konference bude spojen s návštěvu Centra Mendelianum MZM v Biskupském dvoře.

Způsob prezentace: přednášky a plakátová sdělení (postery). Abstrakta sdělení zasílejte do 31. 3. 2015 na adresu dubska@mou.cz. 

Tip na ubytování: pro účastníky akce jsou rezervována místa na NCO NZO Vinařská 6, 603 00 Brno.  V případě zájmu kontaktujte paní Janu Švédovou, MBA (tel: 543559155, email: svedova@nconzo.cz).

Vědecký výbor: RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD, doc. MUDr. Dalibor Valík, PhD., prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Mgr. Kateřina Pilátová, Mgr. Martina Mrkvicová, PhD.

Organizační výbor: Mgr. Kateřina Pilátová, RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD., Mgr. Kristína Greplová, Bc. Věra Klikáčová, Mgr. Martina Mrkvicová, PhD.

Program / programme

Středa / Wednesday
9:00-10:00

Registrace. Návštěva Mendeliana.

Středa / Wednesday
10:00 - 12:00

Genetika, molekulární patologie a výzkum v onkologii (předsedá doc. MUDr. Dalibor Valík, PhD.)

Mendel a jeho objev - 150. výročí a stále aktuální. Molekulární patologie u karcinomu prsu. Molekulární patologie meduloblastomu, nejčastějšího zhoubného nádoru mozku u dětí: laboratorní diagnostika a její klinický význam. Jak zajistit kvalitu biomedicínského výzkumu.

Středa / Wednesday
12:00-13:30

Oběd. Návštěva Mendeliana. Kvíz z laboratorní medicíny.

Středa / Wednesday
13:30-14:30

Patofyziologie, rizikové faktory a prevence nádorových onemocnění (předsedá RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD)

Patofyziologie, diagnostika a léčba neuroendokrinních a gastrointestinálních stromálních nádorů. Chronobiologie vitamínu D.

Středa / Wednesday
15:00-16:30

Biochemická a hematologická vyšetření v péči o onkologického pacienta (předsedá doc. MUDr. Dalibor Valík, PhD.)

Laboratorní vyšetření prováděná při léčbě methotrexátem. Laboratorní záchyt monoklonálních gamapatií. Laboratorní sledování dětských pacientů s ALL.

Čtvrtek / Thursday
8:00-8:30

Registrace.

Čtvrtek / Thursday
8:30-11:10

Imunologické a mikrobiologické aspekty onkologických onemocnění (předsedá RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD)

Historie a současnost laboratorních vyšetření v imunologii. Mikrobiologické nálezy u onkologických pacientů. Gammadelta T-lymfocyty v nádorové imunologii. Úloha M1 a M2 makrofágů. Sekundární imunodeficity a nádorová onemocnění. Oportunní mykotické infekce u imunokompromitovaných osob – pohled do diagnostiky.

Čtvrtek / Thursday
11:10-12:10

Kvíz z laboratorní medicíny - hodnocení a diskuze.

Čtvrtek / Thursday
12:10-13:00

Oběd. Návštěva Mendeliana.

Čtvrtek / Thursday
13:00-15:00

Neanalytické aspekty vyšetřovaní biologického materiálu (předsedá Mgr. Martina Mrkvicová, PhD)

Systémy odběru a abnormality biologického materiálu. Management rizik dle normy ČSN EN ISO 15189:2013. Odběr biologického materiálu z hlediska legislativy. Aspekty hrazení laboratorních vyšetření plátci zdravotní péče - zdravotními pojišťovnami. Algoritmy hodnocení interních kontrol kvality. a další

Čtvrtek / Thursday
15:00

Ukončení konference.

Přednášející / speakers

 • RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

  RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

  Masarykův onkologický ústav

 • Mgr. Radek Halouzka

  Masarykův onkologický ústav

 • MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.

  Klinika dětské onkologie LF a FN Brno

 • Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D.

  Mikrobiologický ústav LF a FN u Svaté Anny

 • MUDr. Beatrix Bencsiková

  MUDr. Beatrix Bencsiková

  Masarykův onkologický ústav

 • Lucie Burdová, DiS.

  Masarykův onkologický ústav

 • Mgr. Michal Řiháček

  Mgr. Michal Řiháček

  Masarykův onkologický ústav

 • Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

  Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

  Masarykův onkologický ústav

 • Lenka Fědorová

  Masarykův onkologický ústav

 • Mgr. Marek Cibulka

  Masarykův onkologický ústav

 • Mgr. Martina Mrkvicová, Ph.D.

  Mgr. Martina Mrkvicová, Ph.D.

  Masarykův onkologický ústav

 • Mgr. Lucie Juránková

  Masarykův onkologický ústav

 • doc. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

  Ústav klinické imunologie a alergologie LF a FN u Svaté Anny

 • RNDr. Alena Mikušková

  RNDr. Alena Mikušková

  FN Brno

 • Lucie Koštovalová

  Masarykův onkologický ústav

 • prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.

  AV ČR

 • Eva Janovská

  Masarykův onkologický ústav

 • Ing. Radka Černá

  Masarykův onkologický ústav

 • MUDr. Eva Hlaváčková

  Ústav klinické imunologie a alergologie LF a FN u Svaté Anny, Masarykův onkologický ústav

POPLATEK / registration fee

Registrační poplatek hraďte prosím převodem na účet  87535621/0100 s variabilním symbolem 060710 a specifickým symbolem prvních šet číslic Vašeho rodného čísla.
 • Za účast na jednom dni – 250 Kč, za účast na obou dnech – 350 Kč; pro členy ČAS: za účast na jednom dni – 150 Kč, za účast na obou dnech – 250 Kč.
 • Snížený registrační poplatek pro registraci a uhrazení poplatku do 30. 4. 2015 a pro aktivní účastníky z roku 2014: za účast na jednom dni – 150 Kč, za účast na obou dnech – 250 Kč; pro členy ČAS: za účast na jednom dni – 100 Kč, za účast na obou dnech – 150 Kč.
 • Bez poplatku: aktivní účast (přednáška nebo poster); studenti MU; pedagogičtí/akademičtí pracovníci MU; nebo výzkumní pracovníci MOÚ (díky podpoře z EU fondů pro projekt IntegRECAMO (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0097).

Kontakt / contact

V případě dotazů neváhejte kontaktovat Dr. Zdražilovou Dubskou (dubska@mou.cz) nebo Mgr. Pilátovou (katerina.pilatova@mou.cz; 543136720).

Pokud je kapacita akce již naplněna, náhradníci se mohou hlásit emailem na katerina.pilatova@mou.cz

Přihlášení

Přihlášení