Laboratorní diagnostika v onkologii 2016

19.5.-20.5.2016

aula Vinařská

areál kolejí Vinařská, Brno zobrazit na mapě / show map
Laboratorní diagnostika v onkologii 2016

konference určená zdravotním laborantům, dalším pracovníkům klinických laboratořích, výzkumným pracovníkům a lékařům věnujícím se problematice onkologie

 • poslední aktualizace 16. 5. 2016 - možnost registrace ne konferenci pokračuje bez možnosti objednání obědů

Konferenci Laboratorní diagnostika v onkologii 2016 pořádá Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester. 

Tématy konference jsou

 • 1/ Biochemická a hematologická vyšetření v péči o onkologického pacienta,
 • 2/ Patofyziologie, rizikové faktory a prevence nádorových onemocnění,
 • 3/ Imunologické a mikrobiologické aspekty onkologických onemocnění, 
 • 4/ Neanalytické aspekty vyšetřovaní biologického materiálu,
 • 5/ Genetika, molekulární patologie a onkologický výzkum. 
 • Součástí konference bude také kvíz z laboratorní medicíny a následná dizkuze odpovědí.

Způsob prezentace: přednášky a plakátová sdělení (postery). Abstrakta sdělení zasílejte do 15. 4. 2016 na adresu dubska@mou.cz. 

Akce je akreditována pro profese Zdravotní laborant a Všeobecná sestra pod číslem ČAS/KK/1123/2016 a Odborný pracovník v laboratorních metodách, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví a Jiný odborný pracovník pod číslem KVVOPZ/280/2016. Za každý den pasivní účasti na konferenci budou přiděleny 4 kredity.

Tip na ubytování: pro účastníky akce jsou rezervována místa na NCO NZO Vinařská 6, 603 00 Brno.  V případě zájmu kontaktujte paní Janu Švédovou, MBA (tel: 543559155, email: svedova@nconzo.cz).

Vědecký výbor: RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D., doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., Mgr. Kateřina Pilátová, Mgr. Martina Mrkvicová, Ph.D.

Organizační výbor: Mgr. Kateřina Pilátová, RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D., Mgr. Martina Mrkvicová, Ph.D.

Program ve formátu pdf ke stažení najdete níže na této webové stránce.

Program / programme

Čtvrtek / Thursday
9:30-10:00

registrace účastníků, zahájení konference

Čtvrtek / Thursday
10:00-11:50

Genetika, molekulární patologie a onkologický výzkum

10:00-10:30 Farmakogenomika a cílená onkologická terapie (Petr Müller); 10:30-10:55 Profilování buněčné signalizace u pediatrických refrakterních nádorů pomocí proteinových arrays (Jakub Neradil); 10:55-11:20 Vyšetření polymorfizmů VDR. (Martina Mrkvicová); 11:20-11:50 Studium mikroflóry pomocí moderních molekulárních technik (Petra Vídeňská)

Čtvrtek / Thursday
11:50-14:00

oběd, kvíz z laboratorní medicíny

Čtvrtek / Thursday
14:00-16:00

Biochemická a hematologická vyšetření v péči o onkologického pacienta

14:00-14:30 Hematologická laboratorní vyšetření v běhu času (Ladislava Bačíková); 14:30-15:00 Digitální mikroskopie a imunofenotypizace leukocytů jako reflexní testy automatizovaného krevního obrazu: příklady z praxe (Kateřina Pilátová); 15:00-15:20 Přímé inhibitory trombinu: mechanismus účinku a vliv na základní koagulační vyšetření (Zlata Kocandová); 15:20-15:40 Kvantifikace sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinů: kazuistiky (Lucie Burdová); 15:40-16:00 Krevní skupiny a malignity - srovnání četnosti krevních skupin u vybraných onkologických diagnóz (Lenka Fědorová)

Pátek / Friday
8:30-9:25

Patofyziologie, rizikové faktory a prevence nádorových onemocnění (předsedá: bude oznámeno)

8:30-8:50 Obezita jako rizikový faktor nádorových onemocnění (Beatrix Bencsiková); 8:50-9:10 Střevní mikroflora v patofyziologie a léčbě nádorových onemocnění: aktuální poznatky (Lenka Zdražilová Dubská) 9:10-9:25 Laboratorní vyšetření v diferenciální diagnostice Pagetovy choroby a kostních metastáz: kazuistika (Lenka Fědorová)

Pátek / Friday
9:25-10:25

Neanalytické aspekty vyšetřovaní biologického materiálu I

9:25-9:45 Statistické metody v klinické laboratoři: principy a aplikace (Iveta Selingerová); 9:45-10:05 Validace a verifikace metod z pohledu zdravotního laboranta (Alena Korberová); 10:05-10:25 Kvantifikace solubilních nádorových markerů: serum versus plazma (Iveta Rampulová)

Pátek / Friday
10:25-11:00

přestávka

Pátek / Friday
11:00-11:35

Neanalytické aspekty vyšetřovaní biologického materiálu II

11:00-11:20 Metrologie v klinické laboratoři (Radomír Pilný); 11:20-11:35 Krevní banka: řízení a regulace dle Správné výrobní praxe (Lucie Koštovalová)

Pátek / Friday
11:35-13:00

Imunologické a mikrobiologické aspekty onkologických onemocnění

11:35-11:55 Primární imunodeficience a maligní onemocnění (Vojtěch Thon); 11:55-12:05 Personalizovaná protinádorová vakcína na bázi dendritických buněk: mechanizmus účinku (Lenka Zdražilová Dubská); 12:05-12:25 Výroba personalizované protinádorové vakcíny na bázi dendritických buněk (Eva Janovská); 12:25-12:45 Kontrola kvality vakcíny na bázi dendritických buněk: imunobiologické vlastnosti (Kateřina Pilátová); 12:45-13:00 Kontrola kvality somatobuněčného léčivého přípravku: přítomnost Mycoplasma spp. (Ladislava Bačíková)

Pátek / Friday
13:00-14:00

oběd

Pátek / Friday
14:00-15:00

vyhodnocení kvízu, závěr konference

Přednášející / speakers

 • RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD.

  RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD.

  Oddělení laboratorní medicíny MOÚ; ACIU (Advanced Cell Immunotherapy Unit) LF MU

 • Mgr. Martina Mrkvicová, PhD.

  Mgr. Martina Mrkvicová, PhD.

  Oddělení laboratorní medicíny MOÚ

 • Mgr. Kateřina Pilátová

  Mgr. Kateřina Pilátová

  Oddělení laboratorní medicíny MOÚ; ACIU (Advanced Cell Immunotherapy Unit) LF MU

 • MUDr. Petr Müller, PhD.

  MUDr. Petr Müller, PhD.

  RECAMO MOÚ; Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

 • Mgr. Ladislava Bačíková

  Mgr. Ladislava Bačíková

  Oddělení laboratorní medicíny MOÚ; ACIU (Advanced Cell Immunotherapy Unit) LF MU

 • doc. MUDr. Vojtěch Thon, PhD.

  doc. MUDr. Vojtěch Thon, PhD.

  Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u Sv. Anny

 • Lenka Fědorová

  Lenka Fědorová

  Oddělení laboratorní medicíny MOÚ; ACIU (Advanced Cell Immunotherapy Unit) LF MU

 • Lucie Burdová, DiS.

  Lucie Burdová, DiS.

  Oddělení laboratorní medicíny MOÚ

 • Mgr. Bc. Iveta Selingerová, PhD.

  Mgr. Bc. Iveta Selingerová, PhD.

  Masarykův onkologický ústav; Ústav matematiky a statistiky PřF MU

 • Iveta Rampulová

  Iveta Rampulová

  Oddělení laboratorní medicíny MOÚ

 • Mgr. Alena Korberová

  Mgr. Alena Korberová

  Oddělení laboratorní medicíny MOÚ

 • Lucie Koštovalová

  Lucie Koštovalová

  Oddělení laboratorní medicíny MOÚ

 • RNDr. Jakub Neradil, PhD.

  RNDr. Jakub Neradil, PhD.

  Přírodovědecká fakulta; Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

 • RNDr. Radomír Pilný

  RNDr. Radomír Pilný

  AKI; Masarykův onkologický ústav

 • MUDr. Beatrix Bencsiková, PhD.

  MUDr. Beatrix Bencsiková, PhD.

  Masarykův onkologický ústav

 • Mgr. Petra Vídeňská, PhD.

  RECETOX PřF MU

 • MUDr. Karel Zitterbart, PhD.

  MUDr. Karel Zitterbart, PhD.

  Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

 • Eva Janovská

  Eva Janovská

  Oddělení laboratorní medicíny MOÚ; ACIU (Advanced Cell Immunotherapy Unit) LF MU

 • Zlata Kocandová

  Zlata Kocandová

  Oddělení laboratorní medicíny MOÚ; ACIU (Advanced Cell Immunotherapy Unit) LF MU

 • MUDr. Miroslava Nekulová, CSc.

  Oddělení laboratorní medicíny MOÚ

POPLATEK / registration fee

Registrační poplatek hraďte prosím převodem na účet  87535621/0100 s variabilním symbolem 060710 a specifickým symbolem prvních šet číslic Vašeho rodného čísla.
 • Za účast na jednom dni – 250 Kč, za účast na obou dnech – 350 Kč; pro členy ČAS: za účast na jednom dni – 150 Kč, za účast na obou dnech – 250 Kč.
 • Snížený registrační poplatek pro registraci a uhrazení poplatku do 30. 4. 2016 a pro aktivní účastníky z roku 2015: za účast na jednom dni – 150 Kč, za účast na obou dnech – 250 Kč; pro členy ČAS: za účast na jednom dni – 100 Kč, za účast na obou dnech – 150 Kč.
 • Bez poplatku: aktivní účast (přednáška nebo poster); studenti MU; pedagogičtí/akademičtí pracovníci MU; nebo výzkumní pracovníci MOÚ.

Kontakt / contact

V případě dotazů neváhejte kontaktovat Dr. Zdražilovou Dubskou (dubska@mou.cz) nebo Mgr. Pilátovou (katerina.pilatova@mou.cz; 543136720).

Přihlášení

Přihlášení