Laboratorní diagnostika v onkologii 2017

27.4.-28.4.2017

Výstaviště Brno

Výstaviště 405 zobrazit na mapě / show map
Laboratorní diagnostika v onkologii 2017
 • konference určená zdravotním laborantům, dalším pracovníkům klinických laboratořích, výzkumným pracovníkům a lékařům věnujícím se problematice onkologie
 • letošní ročník Konference Laboratorní diagnostika v onkologii se bude konat společně s Brněnskými onkologickými dny
 • poslední aktualizace odborného programu 11.4.2017 - finální program
 • možnost přihlášení k účasti do 18. 4. 2017

Konferenci Laboratorní diagnostika v onkologii 2017 pořádá Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester. 

Tématy konference jsou

 • 1/ Biochemická a hematologická vyšetření v péči o onkologického pacienta,
 • 2/ Patofyziologie, rizikové faktory a prevence nádorových onemocnění,
 • 3/ Imunologické a mikrobiologické aspekty onkologických onemocnění, 
 • 4/ Neanalytické aspekty vyšetřovaní biologického materiálu,
 • 5/ Genetika, molekulární patologie a onkologický výzkum. 

Pro registraci na letošní ročník konference jděte prosím na www.onkologickedny.cz a po registraci uživatele se přihlaste na akci. Zvolte typ registrace "Laboratorní diagnostika v onkologii". Přihlášku na akci na konci této stránky prosím nevyplňujte.

Způsob prezentace: přednášky a plakátová sdělení (postery). Abstrakta registrujte/zasílejte do 6. 3. 2017 cestou registrace na www.onkologickedny.cz. Abstrakta budou uveřejně ve sborníku BOD, který bude publikován jako supplementum časopisu Klinická onkologie. Abstrakta je možné předkládat také ve formě in extenso a tyto budou v případě přijetí publikovány jako článek ve sborníku.

Konference se bude konat na Výstavišti Brno, sál V. Morávka (sál E3/ 1. patro/100). Rámcový program konference.

Akce bude akreditována pro profese 1/ Zdravotní laborant a Zdravotní sestra pod registračním číslem ČAS/KK/817/2017 a 2/  Odborný pracovník v laboratorních metodách, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví a Jiný odborný pracovník pod registračním číslem 253/2017. Za účast na konferenci bude přiděleno 8 kreditů.

Vědecký výbor: doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D., doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., Mgr. Kateřina Pilátová, RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D.

Organizační výbor: doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D., Mgr. Kateřina Pilátová, RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D.

Program / programme

Čtvrtek / Thursday
13:00 - 14:30

Laboratorní diagnostika v onkologii 2017 I

1/ zahájení, 2/ Sekundární hypogamaglobulinemie u onkologických pacientů (MUDr. E. Hlaváčková), 3/ Nejvýznamnější problémy bakteriální rezistence v současnosti a činnost Antibiotického střediska (MUDr. R. Tejkalová), 4/ Imunosupresivní účinek stresu (MUDr. L. Fědorová), 5/ Cirkulující myeloidní supresorové buňky a jejich úloha v nádorové imunologii (Mgr. K. Pilátová)

Čtvrtek / Thursday
14:40 - 16:10

Laboratorní diagnostika v onkologii 2017 II

1/ Hereditární nádorové syndromy: spektrum klinických obrazů, diagnostika, léčba a follow-up na pozadí kazuistik (MUDr. B. Bencsiková, PhD.), 2/ Molekulární patologie kolorektálního karcinomu, mikrosatelitová nestabilita – způsob detekce, vztah k patofyziologii a prognóze (Mgr. V. Brychtová, PhD.), 3/ Laktát dehydrogenáza: starý nádorový marker ve světle aktuálních poznatků a preanalytické souvislosti (doc. RNDr. L. Zdražilová Dubská, PhD.), 4/ Vliv diabetického mikroprostředí na vznik a rozvoj nádorů (Mgr. L. Pácal, PhD.)

Čtvrtek / Thursday
16:25 - 17:55

Laboratorní diagnostika v onkologii 2017 III

1/ Referenční rozmezí, cut-off hodnoty a jiné statistické nástroje pro vyhodnocení laboratorních testů (Mgr. Bc. I. Selingerová, PhD.), 2/ Existuje etnická diference v základních laboratorních parametrech? (MUDr. RNDr. M. Řiháček), 3/ IPF jako doplňkový parametr krevního obrazu a jeho využití při diferenciální diagnostice trombocytopenií (A. Wagnerová, DiS.); 4/ Hematologické abnormality v mikroskopu a v průtokovém cytometru (Mgr. L. Bačíková), 5/ Současnost a budoucnost zdravotních laborantů (P. Coufal).

Pátek / Friday
8:30 - 9:45

Laboratorní diagnostika v onkologii 2017 IV

1/ Screening ovariálního karcinomu (MUDr. M. Náležinská), 2/ Nádorový marker HE4 a renální insuficience, koncept HE4ren (Mgr. K. Greplová), 3/ Stanovení sérových nádorových markerů: významné interference s neonkologickými faktory (doc. RNDr. L. Zdražilová Dubská, PhD.),, 4/ Stanovení sérových nádorových markerů: významné interference s preanalytickými faktory (I. Rampulová);

Pátek / Friday
10:00 - 11:20

Laboratorní diagnostika v onkologii 2017 V

1/ Epidermolysis bullosa congenita – prekanceróza spinocelulárního karcinomu – možnosti léčby, dispenzarizace, vlastní zkušenosti, kazuistiky (MUDr. J. Vokurková, PhD.), 2/ MSC - hodnocení léčivý přípravek pro epidermolysis bullosa (MVDr. E. Gospošová), 3/ Nanovlákenné materiály - způsoby výroby, vlastnosti a možné biologické aplikace (prof. RNDr. D. Lukáš, CSc.), 4/ Nanotechnologie v onkologii (Mgr. M. Perlovská Harvanová)

Pátek / Friday
11:30 - 13:00

Laboratorní diagnostika v onkologii 2017 VI

1/ Druggable mutace v diagnostice a léčbě nemalobuněčného karcinomu plic - možnosti detekce, koncept liquid biopsy, vlastní zkušenosti a kazuistiky (MUDr. O. Bílek), 2/ Stanovení BRAF mutované volné nádorové DNA jako nástroj pro monitoring pacientů léčených pro metastazující melanom (RNDr. M. Putzová, PhD.), 3/ Interpretácia DNA variantov identifikovaných masívnym paralelným sekvenovaním z pohľadu molekulárneho genetika (RNDr. Michal Konečný, PhD.), 4/ Specifika laboratorních vyšetření pacientů v klinickém hodnocení (Mgr. L. Juránková), 5/ Externí hodnocení kvality v procesu akreditace zdravotnické laboratoře (RNDr. M. Mrkvicová, PhD.)

POPLATEK / registration fee

Registrační poplatek hraďte prosím dle instrukcí  po registraci na www.onkologickedny.cz. Platba je možná předem (fakturou) či na místě (v hotovosti či kartou).
 • registrační poplatek je jednotný pro 1 nebo 2 dny konference 200 Kč při platbě předem, 250 Kč na místě.
 • registrační poplatek zahrnuje vstup na přednášky, sborník BOD - supplementum Klinické onkologie, občerstvení a nezhrnuje oběd a společenský večer.
 • pro zaměstnance MOÚ a vyzvané přednášející je akce zdarma tj. bez konferenčního poplatku za vstup, obědy a společenský večer

Kontakt / contact

V případě dotazů neváhejte kontaktovat Dr. Zdražilovou Dubskou (dubska@mou.cz) nebo Mgr. Pilátovou (katerina.pilatova@mou.cz; 543136720).

"PŘÍHLÁŠKA NA AKCI" níže NESLOUŽÍ PRO REGISTRACI NA KONFERENCI LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V ONKOLOGII 2017. Pro přihlášení na Konferenci přejděte prosím na www.onkologickedny.cz

Přihlášení

Přihlášení