Letní škola - Aplikovaný a klinický onkologický výzkum

7.9.-12.9.2014

Rekreační a školicí středisko Moravec

Moravec 118 zobrazit na mapě / show map
Letní škola - Aplikovaný a klinický onkologický výzkum

Letní škola RECAMO 2014 si klade za cíl posílit propojení onkologického výzkumu prováděného lékaři onkology a výzkumnými pracovíky. Letní škola bude zahájena edukací v klinické satistice (analýza přežití, hazard ratio, ROC analýza). Následovat budou jednotlivé sekce rozdělené dle onkologických diagnóz majoritně léčených v MOÚ. Formát letní školy mimo pacoviště dává prostor skupinovým diskuzím a plánování společných projektů.

Letní škola je určena primárně pro výzkumníky a lékaře z MOÚ a ze spolupracujících pracovišť. Každý účastník bude mít aktivní účast.

  • Akce bude probíhat ve školicím středisku v Moravci na Vysočině 56 km (47 min) od Brna. Ubytování a strava jsou zajištěny.
  • Doprava na letní školu a zpět je zajištěna autobusem - v neděli 7. 9. odjezd od Masarykova onkologického ústavu (Žlutý kopec 7, Brno 656 53) ve 14:00, v pátek 12. 9. odjezd z Moravce v 10:30, návrat zpět k Masarykovu onkologickému ústavu (Žlutý kopec 7, Brno 656 53). Prosím účastníky, kteří chtějí využít autobusovou dopravu o nahlášení na e-mail renata.hejnova@mou.cz.
  • Program je aktualizován a upřesňován. Sledujte, prosím. tyto webové stránky. Poslední aktualizace 4. 9. 2014 - finální program. 

Program / programme

Neděle / Sunday
16:00

zahájení Letní školy

Neděle / Sunday
16:00-19:00

Klinická statistika

část I - RNDr. Tomáš Pavlík, PhD., Mgr. Eva Budinská, Ph.D. Analýza přežití.

Pondělí / Monday
8:30-12:30

Klinická statistika

část II - Mgr. Eva Budinská, Ph.D. Hazard ratio. ROC analýza.

Pondělí / Monday
15:00-18:30

Gastrointestiální tumory - část I (předsedají: MUDr. Radka Obermannová, MUDr. Pavel Fabian, PhD., MUDr. Petr Müller, PhD.)

15:00-15:30 MUDr. Beatrix Bencsiková (Novinky a výzvy v léčbě kolorektálního karcinomu); 15:30-16:00 MUDr. Petr Müller, PhD. (Vývoj a využití rekombinantních protilátek); 16:00-16:20 Mgr. Adam Krejčí (Využití NGS pro sekvenování kombinatorických knihoven); 16:20-16:50 přestávka; 16:50-17:20 MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. (Aktuální postupy v molekulární patologii u kolorektálního karcinomu, mikrosatelitová instabilita); 17:20-17:50 Mgr. Eva Budinská, Ph.D. (Molecular heterogeneity in colorectal cancer); 17:50 - 18:20 prof. Ing. Lenka Hernychová, PhD. (Proteomika a kolorektální karcinom); 18:20-18:35 Mgr. Kristína Greplová (Kolorektální karcinom v bance biologického materiálu)

Úterý / Tuesday
8:30-12:00

Gastrointestiální tumory - část II (předsedají: MUDr. Beatrix Bencsiková, doc. MUDr. Dalibor Valík, PhD., MUDr. Zdeněk Řehák, PhD.)

8:30-9:00 Mgr. Alice Nemajerová, PhD. (Phenotypic heterogeneity and differential pathway dependencies of pancreatic cancer metastasis); 9:00-9:30 Mgr. Veronika Brychtová, PhD. (Zhodnocení diagnostického a prognostického potenciálu Anterior gradient proteinů u primárních nádorů jater a karcinomu pankreatu); 9:30-9:50 Mgr. Lucia Sommerová (Úloha proteinu AGR2 při epiteliálně-mezenchymální tranzici); 9:50-10:20 MUDr. Radka Obermannová (Novinky a výzvy v léčbě karcinomu žaludku); 10:20-10:50 přestávka; 10:50-11:10 MUDr. Radka Obermannová (Helicobacter pylori a karcinom žaludku); 11:10-11:40 MUDr. Beatrix Bencsiková (Vzácné nádory trávicí soustavy); 11:40-12:00 MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (Ne-glukózová radiofarmaka pro PET); 12:00-12:20 doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D. (Therapeutic drug monitoring v onkologii)

Úterý / Tuesday
15:00-18:00

Karcinom prsu - část I (předsedají: MUDr. Markéta Palácová, RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.)

15:00-15:20 MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D. (Chirurgické řešení karcinomu prsu v klinické praxi); 15:20-15:30 Mgr. Kristína Greplová (Karcinom prsu v bance biologického materiálu); 15:30-15:50 Mgr. Pavel Bouchal, PhD. (Proteomické přístupy ve vyhledávání biomarkerů metastazování a v molekulární klasifikaci nádorů prsu); 15:50-16:10 Mgr. Josef Maryáš (Studium protein-proteinových interakcí pro-metastatických proteinů); 16:10-16:30 Mgr. Iva Struhárová (Cílená proteomika jako nastroj pro kvantifikaci proteinu); 16:30-17:00 přestávka; 17:00-17:20 Mgr. Jitka Holčáková, PhD. (Úloha proteinu p63 u karcinomu prsu); 17:20-17:40 Mgr. Tereza Nehybová (Bifázní účinek wedelolaktonu na prsní nádorové linie); 17:40-18:10 Mgr. Filip Trčka (Chaperony, evoluce a nadorová transformace); 18:10-18:30 Mgr. Eva Růčková (Aktivace chaperonového systému v nádorových buňkách)

Středa / Wednesday
8:30-12:00

Karcinom prsu - část II (předsedají MUDr. Markéta Palácová, MUDr. Oldřich Coufal, PhD, MUDr. Peter Grell, PhD.)

8:30-9:10 MUDr. Alice Hlobilková, PhD. (Aktuální postupy v molekulární patologii u karcinomu prsu, současný pohled na klasifikaci); 9:10-9:40 MUDr. Markéta Palácová (Aktuální postupy a výzvy v léčbě primárního a metastatického karcinomu prsu); 9:40-10:10 MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D./MUDr. Petr Krsička (Aktuální témata klinického výzkumu v oblasti chirurgie karcinomu prsu); 10:10-10:40 přestávka; 10:40-11:10 MUDr. Peter Grell, Ph.D (Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu v klinickém a experimentálním kontextu); 11:10-11:30 Paulina Orzol, MSc. (PLA (proximity ligation assay): potenciál metody pro klinickou praxi); 11:30-11:50 Mgr. Jakub Faktor (Povrchové proteiny jako terapeutické a diagnostické cíle v onkologii); 11:50-12:20 RNDr. Radek Pilný (Autoprotilátky u pacientek s karcinomem prsu)

Středa / Wednesday
14:00-18:30

Maligní melanom, renální karcinom, glioblastom, imunoterapie (předsedají: MUDr. Radek Lakomý, PhD., MUDr. Zdeněk Řehák, PhD., MUDr. Alexandr Poprach, PhD., RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD.)

14:00-14:30 MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (Ne-glukózová radiofarmaka pro PET, C11 methionin); 14:30-14:50 MUDr. Alexandr Poprach, PhD. (Aktuální postupy a výzvy v léčbě metastatického renálního karcinomu); 14:50-15:20 MUDr. Michal Standara (Perfuzní zobrazování pro hodnocení efektu léčby u karcinomu ledvin); 15:20-15:40 Joanna Obacz, MSc. (In search of new diagnostic markers of renal cell carcinomas); 15:40-16:10 přestávka; 16:10-16:30 MUDr. Radek Lakomý, PhD. (Aktuální postupy a výzvy v léčběmaligního melanomu); 16:30-17:00 Mgr. Marek Šťastný, Ph.D., (Potential biomarkers in the development of immunotherapeutic drugs);17:00-17:30 MUDr. Eva Hlaváčková (Imunoterapie na bázi dendritických buněk, možnosti léčby); 17:30-17:50 Mgr. Dominika Coufalová (Analýza strukturních změn proteinu); 17:50-18:00 Mgr. Kristína Greplová (Maligní melanom a renální karcinom v bance biologického materiálu)

Čtvrtek / Thursday
8:30-12:00

Onkogynekologické malignity a nádory mužských pohlavích orgánů (MUDr. Josef Chovanec, PhD., Mgr. Alice Nemajerová, PhD., Mgr. Roman Hrstka, PhD.)

8:30-9:10 MUDr. Josef Chovanec, Ph.D (Aktuální postupy a výzvy v diagnostice a léčbě ovariálního karcinomu); 9:10-9:20 Mgr. Kristína Greplová (Gynekologické nádory v bance biologického materiálu); 9:20-9:50 Mgr. Roman Hrstka, PhD. (Karcinom děložního hrdla: možnosti využití molekulárně biologických přístupů); 9:50-10:20 Mgr. Martin Bartošík, PhD. (Nové trendy a současné výzvy bioelektroanalýzy v molekulární onkologii); 10:20-10:50 přestávka; 10:50-11:10 Mgr. Martina Zahradníková (Glykomika a její využití při hledání nádorových biomarkerů u rakoviny vaječníku); 11:10-11:30 Mgr. Marta Nekulová, PhD. (Význam proteinů p63 a p73 v gynekologických malignitách); 11:30-12:00 Mgr. Alice Nemajerová, PhD. (TAp73 is essential for germ cell adhesion and maturation in testis)

Čtvrtek / Thursday
15:00-18:30

Nádory dětského věku (předsedá: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., MUDr. Viera Bajčiová, CSc, doc. MUDr. Dalibor Valík, PhD.)

15:00-15:30 MUDr. Viera Bajčiová, CSc., (Sarkomy u dětí: state of the art); 15:30-15:50 MUDr. Ondřej Rohleder (Mifamurtide v léčbě osteosarkomu u dětí); 15:50-16:10 MUDr. Eva Hlaváčková (Imunoterapie na bázi dendritických buněk u high-risk tumorů dětského věku); 16:10-16:30 Mgr. Eva Matoulková (Výroba protinádorové vakcíny na bázi dendritických buněk); 16:30-17:00 přestávka; 17.00-17:20 Mgr. Jan Škoda (Nádorové kmenové buňky u sarkomů); 17:20-17:40 RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (LOX/COX inhibitory a indukovaná diferenciace neurogenních nádorů a sarkomů u dětí); 17:40-18:00 Mgr. Erika Mikulenková (Aberace centrosomů v nádorových buňkách neurogenního původu); 18:00-18:30 Mgr. Marta Nekulová, PhD. (Proteomická analýza molekulárních podtypů meduloblastomu)

Pátek / Friday
8:20-10:00

Protinádorová chemoterapie - preklinický výzkum (předsedá prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., doc. MUDr. Dalibor Valík, PhD.)

8:20-8:40 Mgr. Martin Šrámek (Mechanismy působení metotrexátu na buněčné úrovni u solidních nádorů dětského věku); 8:40-9:00 Mgr. Michal Řiháček (Monitorování hladin methotrexátu v pediatrické onkologii); 9:00-9:20 Mgr. Petr Dobeš, PhD. (Racionální návrh léčiv pro molekulární cílenou terapii v onkologii); 9:20-9:40 Mgr. Eva Ondroušková, PhD. (Programovaná buněčná smrt jako cíl protinádorové chemoterapie); 9:40-10:00 Mgr. Lucie Koubková (Organokovové sloučeniny v nádorové terapii)

Pátek / Friday
10:30

ukončení

POPLATEK / registration fee

Účast na letní škole včetně stravy a ubytování je díky podpoře z EU fondů pro projekt IntegRECAMO (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0097) pro české mimopražské studenty a výzkumníky bezplatná. Ostatní si hradí ubytování (300 Kč / osoba / den) a stravu (300 Kč / osoba / den).

Kontakt / contact

  • Kontakt  / odborný program: Lenka Zdražilová Dubská, dubska@mou.cz, 543136704.
  • Kontakt / organizace: Renata Hejnová, renata.hejnova@mu.cz, 543133304.
Přihlášení

Přihlášení