Letní škola - Metody základního a aplikovaného výzkumu v onkologii

18.8.-23.8.2013

Sportland Litohoř

Litohoř 205, 675 44 Litohoř zobrazit na mapě / show map
Letní škola - Metody základního a aplikovaného výzkumu v onkologii
 • letní škola je určena pro výzkumníky z oblasti nádorové biologie a experimentální onkologie
 • datum konání: neděle 18.8. - pátek 23.8. 2013
 • místo konání: SPORTLAND Litohoř
 • finální program je k dispozici

Letní škola je určena pro studenty a výzkumné pracovníky, kteří působí v oblasti nádorové biologie a  experimentální onkologie.

Odborný program se skládá i/ ze specializovaných zvaných přednášek, ii/ z bloků prezentací výsledků výzkumu mladých vědců (v angličtině), iii/ z bloků reportů ze stáží / pracovních cest na zahraniční pracoviště, iv/ z workhopů zaměřených na biostatistiku a analýzu dat, v/ z hands-on prezentace nových technologií, vi/ z exkurzí na pracoviště aplikační sféry zabývající se oblastí související s biotechnologií a výzkumem.

 • zvané přednášky
  • Michael Sheard: Biomarkers: Polychromatic Immunophenotyping by Flow Cytometry and Multiplexed Cytokine/Chemokine Analysis by Luminex;
  • Michael Sheard: Effect of Oxygen Concentration on the Behavior of Cells In Culture;
  • Jan Adam: Využití radioizotopů pro diagnostiku a terapii v onkologii / Pozitronová emisní tomografie v ČR;
  • Martina Mrkvicová: Metody molekulární biologie v diagnostice: požadavky na validaci a verifikaci, zajištění interní a externí kontroly kvality;
  • Petr Dobeš: Molekulové modelovaní a vizualizace proteinových struktur zaměřené na molekulární onkologii;
  • Lenka Hernychová: Relativní a absolutní kvantifikace proteinů hmotnostní spektrometrií;
  • Kristína Greplová: Banka biologického materiálu v MOÚ: typ uložených vzorků, logistika včetně výběru z BBM pro výzkumné aplikace - praktické aspekty;
  • Pavel Bouchal: Proteomické aplikace a experimenty v onkologickém výzkumu;
  • Eva Matoulková: Princip a vyhodnocování metody BRET (Bioluminescence Resonance Energy Transfer) studující protein-proteinové interakce v živých buňkách; 
  • Radek Pilný: SELDI TOF MS: specifika a praktické využití;
  • Michal Řiháček: Pivo a jeho vliv na zdraví člověka s přihlédnutím k onkologickým onemocněním;
  • Jitka Holčáková: Vliv CDK inhibitorů na  posttranskripční úpravy RNA  a jejich možné využití v antivirové terapii.
 • junior scientist session:
  • Martin Bartošík: Electrochemistry of nucleic acids and proteins in molecular oncology;
  • Katka Pilátová: Analysis of platelet functions involved in tumour growth;
  • Alena Ňuňuková: Cancer stem cell markers in pediatric rhabdomyosarsoma cell lines;
  • Martin Šrámek: Mechanisms of action of methotrexate; 
  • Monika Dvořáková: What is the role of actin cytoskeleton and its associated proteins transgelins in breast cancer?;
  • Iva Struhárová: Quantification of pro-tumorigenic proteins in breast cancer by targeted proteomics;
  • Silvia Chovanová: The modulation of the cell differentiation of osteosarcoma cell lines with all-trans retinoic acid and LOX/COX inhibitors;
  • Lucie Koubková: Potential organometallic compounds for cancer treatment;
  • Michal Ďurech: Production and Functional Analysis of Proteins;
  • Mariana Pjechová: Study of pro-inflammatory properties of adenovirus vectors;
  • Blanka Jančeková: Lysosomal cell death pathway in breast carcinoma cells – the role of the lysosomal protease cathepsin D;
  • Jakub Faktor: Proteomics analysis of cell surface proteins associated with migration of MDA-MB-231 breast cancer cells;
  • Paulina Orzol: p63 and p73: important players in tumorigenesis;
  • Veronika Machalová: IL1 and TGFbeta secreted by senescent cells activate DNA damage response and bystander senescence in human normal and cancer cells;
  • Jaroslav Juráček: MicroRNA analysis in "triple-negative" (ER-alfa, PR, c-ErbB2 negative) breast cancer;
  • Michal Řiháček: Optimalization and validation of methotrexate therapeutic levels determination in children with cancer by UPLC with UV detection;
  • Pavel Vaňáček: Human glycosyltransferases a their production;
  • Jitka Mlčochová: Study of the EGFR signaling pathway and microRNA expression profiles in response prediction to targeted therapy in colorectal cancer patients.
 • workshop biostatistika a analýza dat: povede Eva Budinská a Eva Janoušová.
  • Na workshopu se bude řešit problematika statistiky v biomedicínském výzkumu a maximální fokusací na reálné potřeby účastníků letní školy. Využijte prosím dotazník, který je ke stažení na této webové stránce (LŠ - statistika - preference účastníka). Vyplněný dotazník prosím odešlete na budinska@iba.muni.cz do 21. 7. 2013.  
  • Součástí workshopu bude hands-on analýza vlastních dat. Na workshop si, prosím, vezměte notebooky s nainstalovanou českou verzí softwaru STATISTICA. Software můžete stáhnout zde http://www.muni.cz/ics/services/software/statistica. Vaše analyzovaná data mohou být z jakékoliv oblasti biomedicínského výzkumu (analýza klinických dat, proteomika, genomika, microarrays a další.). Podklady pro analýzu dat jsou ke stažení na této webové stránce (LŠ - statistika - podklady k analýze dat). Odešlete je prosím na budinska@iba.muni.cz nejlépe do 9. 7. 2013.
 • zkušenosti ze stáží:
  • Petra Dvořáková: Hmotnostní spektrometrie v proteomice: LTQ Orbitrap Elite a zkušenosti z Proteomics and Mass Spectrometry Facility at the College of Life Science", University of Dundee.
  • Monika Dvořáková: 6th EU-Summer School in Proteomic Basics - získané poznatky;
  • Iva Struhárová: Stáž na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové - hmotnostní spektrometr QTRAP 4000;
  • Mariana Pjechová: Stáž na Cardiff University, School of Medicine - HCMV a imunitný systém;
  • Jakub Faktor: Stáž na University of Southampton, Institute for Life Sciences, UK - Vyhledávání sekretovaných biomarkerů ovariálního karcinomu pomocí nové techniky na bázi 3DLC-MS/MS;
  • Filip Trčka: HDX - from mass spectrum to protein dynamics.

Program bude průběžně doplňován a aktualizován.

 

Místo konání: Akce se koná ve areálu Sportland v Litohoři. http://www.sport-land.cz Mimo odborný program je možné využít volnočasové aktivity, které areál nabízí (tenis, lezecká stěna, koupaliště, beach volejbal, paintball, fotbal, minigolf, kuželky, kulečník, bossaball).

Doprava  v neděli 18. 8. odpoledne do Litohoře a v pátek 23.8. v 13 hod z Litohoře do Brna bude zajištěna autobusem. Jinak individuálně www.idos.cz, přímé spojení autobusem Brno - Moravské Budějovice: 8:00, 10:50, 12:45 v pracovní dny. MB- Brno 10:40, 15:20, 17:40 v pracovní dny, cca 2 hod. Autem (k dispozici parkoviště), cca 1,5 hod.

 

Počet míst je omezený ... přihlaste se včas.

Program / programme

Neděle / Sunday
16:00-19:00

buněčná signalizace

Pondělí / Monday
8:00-12:00

požadavky na metody onkologické výzkumu

Pondělí / Monday
13:00-19:00

statistika - edukace, workshop - analýza dat

Úterý / Tuesday
8:00-12:00

workshop - analýza dat

Úterý / Tuesday
13:00-17:00

hands-on práce s novou technologií

Sequence Capture - enrichment vzorků pro celogenomovou sekvenaci - cancer panel; návrh primerů (olig) pro cílenou sekvenaci genů (napr. hotspotove mutace v onkogenech) pomocí softwaru IDT technologies; vytvoření projektu na enrichment pomocí Roche NimbleDesign (definice, prohlížení navržených olig, jejich modifikace).

Středa / Wednesday
10:00-13:00

proteiny

proteinové interakce, modelování, produkce proteinů

Středa / Wednesday
13:30-19:00

exkurze

jaderná elektrárna Dukovany se seminářem radioizotopy v onkologii a výzkumu, exkurze v biotechnologickém potravinářském podniku se specializovaným seminářem (biotechnologie, rostlinné deriváty v nádorové biologii)

Čtvrtek / Thursday
8:00-16:00

proteomika

proteomika, hmotnostní spektrometrie

Pátek / Friday
8:00-13:00

buněčná signalizace

Přednášející / speakers

 • Michael Sheard, Ph.D.

  Michael Sheard, Ph.D.

  Childrens Hospital Los Angeles

 • Mgr. Petr Dobeš, Ph.D.

  Mgr. Petr Dobeš, Ph.D.

  RECAMO

 • Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

  Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

  IBA MU, RECAMO

 • Ing et Ing. Jan Adam, Ph.D.

  Ing et Ing. Jan Adam, Ph.D.

  ÚJV Řež a.s., RECAMO

 • Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

  Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

  RECAMO

 • RNDr. Eva Janoušová

  RNDr. Eva Janoušová

  IBA MU

POPLATEK / registration fee

Účast na letní škole včetně stravy a ubytování je díky podpoře z EU fondů pro projekt IntegRECAMO (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0097) pro české mimopražské studenty a výzkumníky bezplatná.

Kontakt / contact

V případě dotazů k letní škole neváhejte kontaktovat Dr. Zdražilovou Dubskou dubska@mou.cz nebo na tel. čísle +420 725 828 345. Ohledně ubytování kontaktujte prosím Ing. Šafránkovou +543133304.

Přihlášení

Přihlášení