Next Generation sequencing applications: Exome, Transcriptome and Epigenome analysis

5.11.2013

Next Generation sequencing applications: Exome, Transcriptome and Epigenome analysis
  • úterý 5. 11. 2013 v 11:00 hod.
  • seminář z cyklu "nádorová biologie"
  • přednášejcí: zástupci společností Biogen PRAHA s.r.o. a GenSeq, s.r.o. ve spolupráci se společností GATC Biotech.

Sekvenční aplikace jsou výrazně určeny způsobem, jakým jsou připraveny knihovny, způsobem, jakým jsou data zpracována a a analyzována. Představíme specifické projektové designy a relevantní případové studie ke specifickým výzkumným cílům.

Sequencing applications are largely dictated by the way sequencing libraries are prepared, the way the data is produced and is analyzed. We will introduce specific project design and relevant case studies to adress specific research objectives.

Související soubory

Přihlášení

Přihlášení