Personalizovaná léčba hematoonkologických malignit

26.11.2013

přednášková místnost Morávkova pavilonu / RECAMO

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno zobrazit na mapě / show map
Personalizovaná léčba hematoonkologických malignit
  • 11. přednáška v rámci nového předmětu pro studenty LF a PřF MU "VÝVOJ LÉČIV A PERSONALIZOVANÁ TERAPIE V ONKOLOGII"
  • 15:30-17:00
  • přednáší doc. MUDr. Andrea Janíková, PhD. a doc. MUDr. Luděk Pour, PhD.

Možnosti personalizace nebo individualizace léčby v hematonkologii lze chápat jednak z pohledu vlastností nádoru potažmo celého pacienta a sice z pohledu klinického (prognostické indexy) a biologického (identifikace genových změn, povrchových antigenů, profil genové exprese a aktivace patogenetických drah, význam tzv. nenádorového mikroprostředí). Druhý pohled vede skrze jednotlivé typy léčebných možností, zde budou uvedeny příklady již v klinice běžně používaných necytostatických léčiv z řad monoklonálních protilátek a tzv.cílené biologické léčby, která ovlivňuje
jednotlivé genové změny, zasahující do patologicky aktivních buněčných signálních drah nebo ovlivňujících imunitní systém.

Přihlášení

Přihlášení