Použití nádorové tkáně ve vývoji léčiv a v personalizaci léčby v onkologii

8.10.2013

přednášková místnost Morávkova pavilonu / RECAMO

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno zobrazit na mapě / show map
Použití nádorové tkáně ve vývoji léčiv a v personalizaci léčby v onkologii
  • přednáška v rámci nového předmětu pro studenty LF a PřF MU "VÝVOJ LÉČIV A PERSONALIZOVANÁ TERAPIE V ONKOLOGII"
  • 15:30-17:00
  • přednáší MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.
 
  • Lidské tkáně jako zdroj informací a nástroj k validaci experimentálních biologických modelů.
  • Možnosti použití a metody zpracování tkáňových vzorků pro účely experimentální biologie.
  • Prediktivní a prognostická patologie.
  • Odhad biologických vlastností a prognózy zhoubných nádorů. Biologické prediktory odpovědi na léčbu.
  •  
Přihlášení

Přihlášení