Specifika veřejných zakázek v projektech OP VK, OP VaVpI, grantových projektech.

14.3.2013

přednášková místnost Morávkova pavilonu / RECAMO

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno zobrazit na mapě / show map
Specifika veřejných zakázek v projektech OP VK, OP VaVpI, grantových projektech.
  • čtvrtek 14. 3. 2013 v 15:00
  • seminář z cyklu "legislativní aspekty VaV, duševní vlastnictví"
  • přednášející: Mgr. Radek Halouzka
    Využívání finačních prostředků získaných z dotací či grantů je vázáno na celou řadu přísných pravidel, jejichž porušení s sebou nese negativní důsledky v podobě různých sankcí. Ta nejzávažnější porušení pak mohou znamenat nezpůsobilost vynaložených výdajů. Abychom při nákupu zboží, služeb či stavebních prací těmto sankcím předešli, je nutné se  velmi dobře orientovat v pravidlech ovládajících zadávání veřejných zakázek. Dnes si již nevystačíme pouze se znalostí zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, protože pravidla stanovená tímto zákonem jsou dále rozváděna různými příručkami pro příjemce dotačních prostředků. Organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR (fakultní nemocnice a jiné státní nemocnice) pak navíc musí při zadávání veřejných zakázek zohledňovat i další pravidla obsažená v příslušných příkazech ministra.

    Sdělení ve stručnosti představí základní pravidla, která je nutné dodržovat při zadávání veřejných zakázek. Dále budou zmíněna ta pravidla, která v praxi způsobují při zadávaní veřejných zakázek problémy, popř. jsou zadavateli často chybně interpretována (např. týkající se vymezení předmětu veřejné zakázky, stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, zákazu dělení veřejné zakázky x rozdělení veřejné zakázky na části apod.). Vzhledem k tomu, že předmětem veřejných zakázek spolufinancovaných z dotačních prostředků jsou často jedinečné technologie, budou zmíněny rovněž podmínky pro zadání veřejné zakázky prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění.

Přednášející / speakers

  • Mgr. Radek Halouzka

POPLATEK / registration fee

Účast na semináři je díky podpoře z EU fondů pro projekt IntegRECAMO (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0097) bezplatná.

Kontakt / contact

V případě dotazů k cyklu seminářů IntegRECAMO "legislativní aspekty VaV, duševní vlastnictví" neváhejte kontaktovat Ing. Tomaštík tomastik@mou.cz nebo na tel. čísle +420 543 134 118. 

Přihlášení

Přihlášení