Výroba léčivých přípravků. Reklama na léčivé přípravky.

29.4.2015

Univerzitní kampus Bohunice - budova A11 - posluchárna 235

Kamenice 5, 625 00 Brno zobrazit na mapě / show map
Výroba léčivých přípravků. Reklama na léčivé přípravky.
 • 13:00-15:00 
 • životní cyklus léčiv: blok přednášek č. 3
 • seminář z cyklu "legislativní aspekty VaV, duševní vlastnictví"
 • vzhledem k omezené kapacitě nelze zaručit účast na akci bez elektronické registrace 
 • tento soubor přednášek "Životní cyklus léčiv" je primárně určen pro pregraduální studenty PřF MU
 • v případě dostatečné kapacity bude potvrzena registrace i dalším studentům
 • Přednáška zaměřená na výrobu léčiv by poskytne stručný přehled lékových forem a vliv použité technologie a pomocných látek na účinnost stejné aktivní látky. Rozdíl mezi generikem a orginálním přípravkem, nebezpečí falzifikátů. Dále se bude věnovat požadavkům na výrobní technologii, prostory, personál, suroviny, výrobní postupy, skladování, distribuci, kontrolu a jištění jakosti při výrobě léčiv.
 • V oblasti reklamy se přednášející zaměří na informace nejen o dozoru nad dodržováním zákona o regulaci reklamy a šetření podnětů na možné porušení zákona, ale i na oblast povolených reklamních materiálů a vzorků léčivých přípravků. Věnovat se bude rovněž obsahu webových stránek či reklamě v tisku, včetně reklamy na klinické studie. Na závěr zmíní i povolené dary v souvislosti s reklamou, na setkání odborníků, vědeckých kongresech a jiných obdobných akcích.

Další 2 bloky se budou konat 1. 4. 2015 (Životní cyklus léčiv aneb co se pod tímto pojmem skrývá. Preklinický a klinický výzkum a vývoj léčiv.a 15. 4. 2015 (Registrace léčivých přípravků. Stanovení maximální výše cen a podmínek úhrady léčivých přípravků) a je možné se na ně registrovat cestou tohoto webu. 

Přednášející / speakers

 • MUDr. Jiří Deml

  Farmakologický ústav LF MU

 • Ing. Lucie Flajšarová

  Farmakologický ústav LF MU, Pharm Partners, s.r.o

POPLATEK / registration fee

Účast na semináři je díky podpoře z EU fondů pro projekt IntegRECAMO (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0097) bezplatná.

Kontakt / contact

V případě dotazů k přednáškám "Životní cyklus léčiv" kontaktujte prosím prof. Renatu Veselskou e-mailem na adresu veselska@sci.muni.cz

Přihlášení

Přihlášení