Vývoj, preklinické testování a charakterizace léčiv (drug development)

15.10.2013

přednášková místnost Morávkova pavilonu / RECAMO

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno zobrazit na mapě / show map
Vývoj, preklinické testování a charakterizace léčiv (drug development)
  • přednáška v rámci nového předmětu pro studenty LF a PřF MU "VÝVOJ LÉČIV A PERSONALIZOVANÁ TERAPIE V ONKOLOGII"
  • 15:30-17:00
  • přednáší MUDr. Petr Müller, PhD. 
  • Účinná látka, farmakodynamika, farmakokinetika.
  • Modely používané pro „drug screening“. Knihovny chemických látek versus přírodní produkty.
  • Kvantitativní a strukturní analýza potenciálního léčiva.
  • Racionální vývoj léčiv.

 

Přihlášení

Přihlášení