Workshop: Molekulární onkologie pro 21. století

12.9.-13.9.2013

přednášková místnost Morávkova pavilonu / RECAMO

Žlutý kopec 7, Brno 656 53 zobrazit na mapě / show map
Workshop: Molekulární onkologie pro 21. století
 • dvoudenní workshop určený primárně pro pregraduální studenty všeobecného lékařství

Účastníci workshopu si osvojí principy biomedicínského výzkumu. Prakticky si budou moci vyzkoušet některé postupy postupy základního výzkumu. Seznámí se s problematikou vývoje léčiv, biomarkerů a personalizované medicíny. Budou mít možnost se seznámit s technologicky pokročilými diagnosticko-léčebnými postupy (radioterapie, radiodiagnostika, nukleární medicína, diagnostické laboratoře). V neposlední budou mít účastníci exkurze možnost diskutovat s odborníky z oblasti výzkumu a klinické praxe.

Program / programme

Čtvrtek / Thursday
9:30

O Masarykově onkologickém ústavu

místo konání: Velký přednáškový sál RECAMO

Čtvrtek / Thursday
10:00

Metody onkologického výzkumu na pracovišti RECAMO

místo konání: Velký přednáškový sál RECAMO

Čtvrtek / Thursday
10:30

Metody onkologického výzkumu na pracovišti RECAMO

místo konání: Velký přednáškový sál RECAMO

Čtvrtek / Thursday
11:00

Exkurze v laboratořích RECAMO, ukázka vybraných metod

místo konání: Laboratoře RECAMO

Čtvrtek / Thursday
11:30

Exkurze v laboratořích RECAMO, ukázka vybraných metod

místo konání: Laboratoře RECAMO

Čtvrtek / Thursday
12:00

Exkurze v laboratořích RECAMO, ukázka vybraných metod

místo konání: Laboratoře RECAMO

Čtvrtek / Thursday
12:30

Životní cyklus léčiv

místo konání: Velký přednáškový sál RECAMO

Čtvrtek / Thursday
13:00

Oběd

Čtvrtek / Thursday
13:30

Banka biologického materiálu

místo konání: Velký přednáškový sál RECAMO

Čtvrtek / Thursday
14:00

Biologie nádorové buňky

místo konání: Velký přednáškový sál RECAMO

Čtvrtek / Thursday
14:30

Zobrazovací metody - teorie

místo konání: Velký přednáškový sál RECAMO

Čtvrtek / Thursday
15:00

Zobrazovací metody - virtuální exkurze

místo konání: Velký přednáškový sál RECAMO

Pátek / Friday
8:30

Výroba radiofarmak a PET - teorie

místo konání: Zasedací místnost KRO

Pátek / Friday
9:00

Výroba radiofarmak a PET - exkurze

místo konání: PET centrum

Pátek / Friday
9:30

Výroba radiofarmak a PET - exkurze a přestávka

místo konání: PET centrum

Pátek / Friday
10:00

Radioterapie - teorie

místo konání: Zasedací místnost KRO

Pátek / Friday
10:30

Radioterapie - plánování

místo konání: Zasedací místnost KRO

Pátek / Friday
11:00

Radioterapie - exkurze

místo konání: Zasedací místnost KRO

Pátek / Friday
11:30

Princip personalisované terapie a biomarkery

místo konání: Zasedací místnost KRO

Pátek / Friday
12:00

Diagnostické laboratoře - teorie

místo konání: Zasedací místnost KRO

Pátek / Friday
12:30

Oběd

Pátek / Friday
13:00

Diagnostické laboratoře - exkurze na Oddělení laboratorní medicíny

místo konání: laboratoře Oddělení laboratorní medicíny

Pátek / Friday
13:30

Diagnostické laboratoře - exkurze na Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů

místo konání: laboratoře Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů

Pátek / Friday
14:00

Diagnostické laboratoře - exkurze na Oddělení onkologické patologie

místo konání: laboratoře Oddělení onkologické patologie

Přednášející / speakers

 • Mgr. Kateřina Pilátová

  Mgr. Kateřina Pilátová

  Výzkumný pracovník - junior, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO); Odborný pracovník v laboratorních metodách, Oddělení laboratorní medicíny (OLM)

 • Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

  Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

  Výzkumný pracovník - senior, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO)

 • Mgr. Petr Müller, Ph.D.

  Mgr. Petr Müller, Ph.D.

  Výzkumný pracovník - senior, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO)

 • prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

  prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

  Výzkumný pracovník - senior, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO)

 • MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

  MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

  Primářka - vedoucí oddělení, Oddělení klinických hodnocení (OKH); Zástupce výkonného ředitele RECAMO pro klinická hodnocení, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO)

 • Mgr. Kristína Greplová

  Mgr. Kristína Greplová

  Odborný pracovník v laboratorních metodách, Oddělení laboratorní medicíny (OLM)

 • RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

  RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

  Zástupce vedoucího oddělení pro diagnostiku, odborný pracovník v laboratorních metodách, Oddělení laboratorní medicíny (OLM); Zástupce výkonného ředitele pro vnější vztahy a lidské zdroje, výzkumný pracovník - senior, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO)

 • MUDr. Michal Standara

  MUDr. Michal Standara

  Výzkumný pracovník - junior, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO); Lékař, Oddělení radiologie (ORDG)

 • Ing. et Ing. Jan Adam, Ph.D.

  Ing. et Ing. Jan Adam, Ph.D.

  Výzkumný pracovník - junior, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO); PET centrum

 • MUDr. Denis Princ

  Lékař, Klinika radiační onkologie (KRO)

 • MUDr. Petr Čoupek

  MUDr. Petr Čoupek

  Primář kliniky, vedoucí lékař zevní radioterapie, Klinika radiační onkologie (KRO)

 • Ing. Tomáš Procházka

  Radiologický fyzik, Oddělení radiologické fyziky (ORF)

 • RNDr. Eva Macháčková, Ph.D.

  RNDr. Eva Macháčková, Ph.D.

  Vedoucí laboratoře OEGN, Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů (OEGN)

 • MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

  MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

  Primář oddělení - vedoucí lékař, Oddělení onkologické patologie (PATOL)

Kontakt / contact

 • RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD. dubska@mou.cz
 • Mgr. Renata Hejnová, renata.hejnova@mou.cz, 543133304
Přihlášení

Přihlášení