Životní cyklus léčiv aneb co se pod tímto pojmem skrývá. Preklinický a klinický výzkum a vývoj léčiv.

1.4.2015

Univerzitní kampus Bohunice - budova A11 - posluchárna 235

Kamenice 5, 625 00 Brno zobrazit na mapě / show map
Životní cyklus léčiv aneb co se pod tímto pojmem skrývá. Preklinický a klinický výzkum a vývoj léčiv.
 • 13:00-15:00 
 • životní cyklus léčiv: blok přednášek č. 1
 • seminář z cyklu "nádorová biologie" určený pro vědecké pracovníky a postgraduální i pregraduální studenty medicíny a přírodovědných oborů
 • vzhledem k omezené kapacitě nelze zaručit účast na akci bez elektronické registrace 
 • tento soubor přednášek "Životní cyklus léčiv" je primárně určen pro pregraduální studenty PřF MU
 • v případě dostatečné kapacity bude potvrzena registrace i dalším studentům

Životní cyklus léčiva zahrnuje několik fází. Před použitím v běžné praxi musí každý nově objevený lék projít náročným výzkumem a především klinickými zkouškami. Ale ani po registraci léku Státním úřadem pro kontrolu léčiv a jeho uvedením na trh vše nekončí. Je nutné stanovit cenu léčivého přípravku na trhu a případnou výši úhrady ze zdravotního pojištění. V praxi se poté sleduje se výskyt nežádoucích účinků a mnoho dalších vlastností léčiva. První z plánovaných 3 bloků přednášek bude věnován preklinickému testování, díky němuž získáme klíčové informace o léčivé látce ještě před jejím prvním podáním člověku, a následně jednotlivým fázím klinického hodnocení léčiv.

Další 2 bloky se budou konat 15. 4. 2015 (Registrace léčivých přípravků. Stanovení maximální výše cen a podmínek úhrady léčivých přípravků) a 29. 4. 2015 (Výroba léčivých přípravků. Reklama na léčivé přípravky) a je možné se na ně registrovat cestou tohoto webu. 

Přednášející / speakers

 • MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

  MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

  Farmakologický ústav LF MU, Oddělení klinických hodnocení MOÚ

 • Mgr. Hana Kostková

  Farmakologický ústav LF MU

POPLATEK / registration fee

Účast na semináři je díky podpoře z EU fondů pro projekt IntegRECAMO (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0097) bezplatná.

Kontakt / contact

V případě dotazů k přednáškám "Životní cyklus léčiv" kontaktujte prosím prof. Renatu Veselskou e-mailem na adresu veselska@sci.muni.cz

Přihlášení

Přihlášení