Britský nádorový biolog David Philip Lane se stal čestným doktorem Masarykovy univerzity v oboru lékařských věd

4.12.2019

Britský nádorový biolog David Philip Lane se stal čestným doktorem Masarykovy univerzity v oboru lékařských věd. Přední světový odborník na karcinogenezi se proslavil především objevem proteinu p53, který zabraňuje vzniku nádorů. Aktuálně vedoucí vědecký pracovník Agentury pro vědu, technologii a výzkum v Singapuru převzal čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa v pátek 15. listopadu v 10.00 v univerzitní aule na návrh Lékařské fakulty MU.

 více...

více...

Přihlášení

Přihlášení