Cena předsedy GAČR za rok 2011

13.9.2011

Cenu předsedy GA ČR za rok 2011 obdrží mj. RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc., Masarykův onkologický ústav, za projekt Úloha E3-ligáz a inhibitorů heat shock proteinů při studiu molekulárních a buněčných konsekvencí regulace proteinu p53. 

www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/136120-bravurni-vedecke-projekty-ocenila-grantova-agentura/

Předsednictvo Grantové agentury České republiky v souladu se Statutem Ceny předsedy GAČR za mimořádné výsledky projektu řešeného s podporou Grantové agentury České republiky rozhodlo na svém zasedání dne 14. dubna 2011 o výběru návrhů na udělení Ceny předsedy GAČR a zvláštního čestného uznání (při ocenění řešitele je zároveň vždy oceněn i celý příslušný řešitelský tým).

Cenu předsedy GA ČR obdrží:

  • prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, za projekt Fluxgate efekt v tenkých vrstvách,
  • doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta, za projekt Elektro-optická kontrola kvantového šumu světla,
  • RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc., Masarykův onkologický ústav, za projekt Úloha E3-ligáz a inhibitorů heat shock proteinů při studiu molekulárních a buněčných konsekvencí regulace proteinu p53.

Zvláštní čestné uznání předsedy GA ČR obdrží:

RNDr. Michael Komárek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, za projekt Chemicky podporovaná fytoextrakce mědi z kontaminovaných půd vinic a chmelnic.

Přihlášení

Přihlášení