Den otevřených dveří RECAMO

4.12.2013

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří RECAMO, který proběhne dne 11. 12. 2013 ve 13:00 - 16:00 hod v Morávkově pavilonu Masarykova onkologicjého ústavu.

V rámci Dne otevřených dveří si budete moci prohlédnout laboratoře RECAMO, které se nacházejí v nově zrekonstruovaném Morávkově pavilonu Masarykova onkologického ústavu. Pracovníci RECAMO Vám přiblíží problematiku základního výzkumu v oblasti nádorové biologie a představí oblasti výzkumu probíhajícího v RECAMO v rámci aktuálně řešených vědecko-výzkumných projektů. Objasní Vám výzkumné metody používané na pracovišti s možností seznámit se s nejmodernějším přístrojovým vybavením. Připravena budou jednotlivá stanoviště prezentující některé oblasti výzkumu – Laboratoř DNA, Laboratoř Imunohistochemie, Laboratoř Buněčné biologie, Laboratoř Proteomiky a Laboratoř Elektrochemie.
 

Den otevřených dveří bude probíhat formou individuálních prohlídek trvajících přibližně 40 minut.

Kontaktní osoba: Renata Hejnová, renata.hejnova@mou.cz, 543 133 304

Přihlášení

Přihlášení