ENOCH

18.12.2018

RECAMO se od 1.9.2018 zapojilo do řešení projektu ENOCH s podporou v hodnotě téměř 700 milionů korun.

Projekt s názvem "Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí" (zkr. ENOCH) je financován ze Strukturálních fondů EU, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Bude realizován v letech 2018 – 2023 společně s FNUSA-ICRC, které je hlavním příjemcem projektu, Ústavem molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci (IMTM), Neurologickou klinikou Lékařské fakulty Fakultní nemocnice Olomouc a s Blood Cancer Research Group při Ostravské univerzitě v Ostravě (BCRG).

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868

Přihlášení

Přihlášení