nový projekt AZV MZ ČR

9.3.2016

Střevobiom: Mikrobální a imunitní profil nádoru ve vztahu k heterogenitě a agresivitě kolorektálního karcinomu.

RECAMO MOÚ získalo finanční podporu pro léta 2016-2019 pro projekt Střevobiom. Řešitelem projektu je Mgr. Eva Budinská, PhD., spoluřešiteli RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD., MUDr. Rudolf Nenutil, CSc., doc. MUDr. Roman Šefr, PhD. 

Přihlášení

Přihlášení