Úspěch studentů Karlovarského gymnázia v rámci SOČ

26.7.2014

Talentovaní žáci Prvního českého gymnázia Karlovy Vary dosáhli mimořádného úspěchu na celostátní přehlídce Sředoškolské odborné činnosti (SOČ) s výsledky svého výzkumu dosaženého v RECAMO.

Ve školním roce 2013/2014 na pracovišti RECAMO se navýzkumu podíleli 2 studenti Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, Thi Thu Giang Tran- Monika a Jáchym Kuba v rámci Sředoškolské odborné činnosti (SOČ) a to pod vedením RNDr. Bořivoj Vojtěška, DrSc, Mgr. Marty Nekulové, Ph.D a Mgr. Martina Bartošík, Ph.D.

Monika v oboru Zdravotnictví s prací „Deriváty ferrocenu a titanocenu jako potenciální protinádorová léčiva“ obsadila 1. místu, Jáchym v oboru Chemie s prací „MikroRNA jako potenciální nádorové markery a jejich stanovení pomocí elektrochemických metod“ pak 8. místo.

Více si přečtěte ZDE.

Připojujeme i poděkování pedagogů gymnázia.

Přiložené dokumenty

Přihlášení

Přihlášení