BBMRI

Banka klinických vzorků

Banka klinických vzorků je existující velkou infrastrukturou založenou a spravovanou
Masarykovým onkologickým ústavem a je funkčně navázána na Centrum RECAMO.
Banka klinických vzorků MOÚ jako české centrum byla certifikována řídícím výborem BBMRI
jako asociovaná struktura a v budoucnu se stane českým koordinátorem české části
panevropské infrastruktury výzkumu BBMRI (Biobanking and biomolecular resources
research infrastructure) pod názvem BBMRI-CZ. Cílem BBMRI-CZ je vytvořit pod gescí
Biobanky MOÚ síť biobank v České republice, které budou dlouhodobě uchovávat biologický
materiál pacientů za standardizovaných a akreditovaných podmínek. Součástí této sítě bude i
vytvoření informačního systému biobank, který v budoucnu umožní i komunikaci českého
ústředí BBMRI-CZ s dalšími evropskými biobankami. Masarykův onkologický ústav organizuje
nejen unikátní banku klinických vzorků nádorových onemocnění, ale disponuje i unikátním
souborem technologií a znalostí k realizaci translačního výzkumu a jeho klinické aplikace
včetně klinických zkoušek. Existuje zde know-how k provádění translačního výzkumu v oblasti
buněčné biologie, molekulární onkologie a aplikované molekulární onkologie. V oblasti
„biobanking“ bude Biobanka Masarykova onkologického ústavu, i v rámci BBMRI, umožňovat
přístup ke klinickým vzorkům, případně k jejich analýzám tak, aby analýza archivovaného
materiálu podporovala dalš

Zapojené instituce:

Asociované instituce:

 

souboryNázev | AutorDatum
download

AO192_certificate_asof20090911

BBMRI_logo_CZ_ERIC
Přihlášení

Přihlášení