grantové projekty

V Centru RECAMO je aktuálně řešena řada grantových projektů.

Evropský fond pro regionální rozvoj, OPVVV, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868; 2018-2023
Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (ENOCH).
Spoluřešitel: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

GAČR 21-13188S; 2021-2023
Metabolomika a proteostáza v nádorových kmenových buňkách..
Řešitel: Philip John Coates, Ph.D.

AZV ČR NU21-08-00078; 2021-2024
Elektrochemický biosenzor pro analýzu bodových mutací v DNA u kolorektálního karcinomu.
Řešitel: Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.

AZV ČR NU21-09-00031; 2021-2024
Vývoj nové efektivní strategie umožňující identifikaci žen se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu endometria.
Řešitel: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

AZV ČR NU21-08-00057; 2021-2024
Elektrodový biočip pro detekci lidských papilomavirů u prekanceróz děložního hrdla.
Spoluřešitel: Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.

AZV ČR NV18-03-00339; 2018-2021
Predikce odpovědi na léčbu checkpoint inhibitory na základě stanovení komplexní molekulární charakteristiky a imunoprofilu solidních nádorů.
Řešitel: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

GAČR 19-03796S; 2019-2021
Mechanismy stresové odpovědi nádorových buněk.
Řešitel: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

GAČR 19-02014S; 2019-2021
Identifikace determinant metastatického onemocnění u kolorektálního karcinomu ve vztahu k expresi proteinu anterior gradient 2.
Řešitel: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

GAČR 19-06530S; 2019-2021
Protein p63 - objasnění jeho regulace a interakcí.
Řešitel: Philip John Coates, Ph.D.

GAČR 19-18177Y; 2019-2021
Mechanismus nemutační inaktivace proteinu p53 v lidské onkogenezi a jeho využití v
protinádorové terapii.

Řešitel: Mgr. Lucia Hároníková, Ph.D.

.

Přihlášení

Přihlášení