Mobilita MOÚ

Název: "Podpora rozvoje mladých výzkumných pracovníků MOÚ formou mezinárodních mobilit" (Mobilita MOÚ)

Realizace: 1. 4. 2021 - 31. 12. 2022

Podpora: Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

 

Projekt je zaměřen na podporu mezinárodní mobility vědecko-výzkumných pracovníků, čímž umožní posílit mezinárodní spolupráci a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu v rámci Masarykova onkologického ústavu. Zásadním přínosem projektu bude podpora profesního růstu zejména začínajících výzkumných pracovníků a lékařů Masarykova onkologického ústavu, která bude zajištěna umožněním výjezdů primárně Ph.D. studentů a výzkumných pracovníků-juniorů.
 

V rámci projektu bude realizováno 7 pracovních pobytů výzkumných pracovníků - juniorů / Ph.D. studentů v zahraničí v délce 3 - 6 měsíců. 

 

Přihlášení

Přihlášení