integRECAMO

IntegRECAMO: Intellectual Anchor byl projekt Regionálního Centra Aplikované Molekulární Onkologie (RECAMO) Masarykova onkologického ústavu financovaný Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0097). 

Projekt byl realizován v období 1. 7. 2012 - 30. 6. 2015. Jeho klíčové aktivity jsou i nadále podporovány z jiných zdrojů v rámci udržitelnosti projektu.

Cílem projektu IntegRECAMO bylo integrace špičkových výzkumníků do týmu RECAMO, přenesení jejich zkušeností na mladé české vědce, vytvoření podmínek pro interakce v oboru na mezinárodní úrovni a posílení týmu RECAMO v oblasti podpůrných aktivit VaV. Cílem projektu byla dále přímá edukace výzkumných pracovníků Masarykova onkologického ústavu a Masarykovy univerzity, především Lékařské a Přírodovědecké fakulty, v oblastech souvisejících s onkologickým výzkumem a v oblastech podporujících VaV.
Intelektuální ukotvení spočívalo v zapojení expertů do projektu, dále ve smyslu široké vědecké spolupráce a také ve smyslu pokrytí dosud nerealizovaných edukačních aktivit v oblastí VaV v onkologii. 
 
Projekt byl realizován v období 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015.
 
Zájemci z řad studentů, výzkumných a akademických pracovníků a odborníků se mohli a nadále mohou zúčastnit
  • seminářů v oblastech "Komunikace ve vědě a výzkumnu",  "Legislativní aspekty VaV, duševní vlastnictví", "Řízení projektů a výzkumných infrastruktur, dotační příležitosti"
  • workshopů s tématikou onkologického výzkumu
  • konference "RECAMO joint meeting"
Informace o plánovaných akcích najdete na http://www.recamo.cz/cz/akce/, kde se můžete na jednotlivé akce také registrovat. 
Přihlášení

Přihlášení