ZDN

Metronomická léčba v Brně

http://www.zdn.cz/clanek/zdravotnicke-noviny/metronomicka-lecba-v-brne-456773

 

20.12.2010

V Dětské nemocnici FN Brno začali onkologové využívat u dětí s rakovinou metronomickou léčbu. Nejvážněji nemocní pacienti již díky tomu nechodí na chemoterapii, léky dostávají dlouhodobě a pravidelně.

Metronomická léčba spočívá podle přednosty Kliniky dětské onkologie LF MU a FN Brno prof. MUDr. Jaroslava Štěrby, Ph. D., v dlouhodobém podávání nízkých dávek protinádorových léků ve vyšší frekvenci. Tím se liší od chemoterapie, jež je založena na vysokých dávkách léčiv. Metronomická léčba má proto velmi málo nežádoucích vedlejších účinků a umožňuje převážně ambulantní péči. Mechanismus účinku se stále zkoumá - podílí se na něm ovlivnění nádorové novotvorby cév, imunitního systému i přímý efekt na nádorové buňky.

„Tato terapie je zatím nabízena především pacientům, u nichž klasická terapie selhala. Překvapivě povzbudivé výsledky léčby pokročilých stadií onemocnění podle námi publikovaných schémat a snížení počtu recidiv vedly k ustavení mezinárodní pracovní skupiny v Brně a metronomická léčba je dnes nabízena vysoce rizikovým pacientům i v časnějších fázích onemocnění,“ říká profesor Štěrba.

Třetí na světě

Metronomickou metodu začali brněnští onkologové využívat u rakoviny mozku a jiných pevných nádorů jako třetí pracoviště na světě. „U pacientů nebyly zjištěny nežádoucí účinky. Nebývá jim špatně, nevypadávají jim vlasy. Léčí se také ambulantně, takže není narušen jejich běžný osobní život, mohou například chodit do školy,“ uvádí Jaroslav Štěrba.

Odborníci z kliniky dětské onkologie léčili v posledních třech letech téměř čtyři stovky dětských onkologických pacientů. U některých nastala recidiva nemoci, a museli proto znovu podstoupit náročný cyklus chemoterapií. Při metronomické léčbě pacient doma zapije tabletu s malou dávkou cytostatika. „V prvních fázích rakoviny však preferujeme standardní postupy. Metronomická léčba je také vhodná především pro děti, u dospělých pacientů natolik úspěšná není,“ doplňuje profesor Štěrba.

Zaštítění výzkumným centrem

Nezbytnou podmínkou dalšího pokroku v léčbě rakoviny je možnost detailní analýzy nádorových tkání i odpovědi pacienta na léčbu. „Spolupracujeme s Masarykovým onkologickým ústavem, k dispozici je dotace 300 milionů korun z Evropské unie na projekt vybudování Regionálního centra aplikované molekulární onkologie (RECAMO).

Hlavním cílem je vybudování výzkumného centra vybaveného nejmodernějšími technologiemi a vytvoření týmu světově uznávaných odborníků napříč diagnostickými skupinami v onkologii a napříč věkovým spektrem. Právě toto propojení onkologického výzkumu a klinické realizace je unikátní,“ vysvětluje výkonný ředitel RECAMO, doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph. D.

Hlavním přínosem projektu RECAMO bude propojení vědců zabývajících se základním výzkumem v oblasti nádorové biologie a lékařů, což umožní přímou a především rychlou aplikaci nových poznatků do klinické praxe. Zavádění metronomické terapie je jednou ze součástí projektu.

„Nové centrum by mělo napomoci zpřístupnit pacientům dosažené výsledky v oblasti nádorových onemocnění i prostřednictvím komerčních aplikací a ve svém výsledku tak zefektivnit přenos poznatků do komerční sféry. V tomto světle je interdisciplinární spolupráce a současné zapojení vědeckých i klinických pracovníků nezbytným předpokladem pro dosažení pokroku v oblasti onkologického výzkumu a zavádění nových terapeutických přístupů,“ shrnuje docent Valík.

Přihlášení

Přihlášení