Česká televize

Praha - Grantová agentura České republiky, která každý rok rozdělí na vědecké výzkumy kolem tří miliard korun, ocenila čtyři z tří tisíc projektů....

  • RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

  vědecký ředitel RECAMO, vedoucí výzkumné skupiny
 • MUDr. Petr Müller, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior, vedoucí výzkumné skupiny

  Odborné zaměření
  • Alterace chaperonů u nádorových buněk
  • Nádorový supresor p53
  • Folding a degradace proteinů
  • Buněčný stres a signalizace

  Metodické přístupy
  • Klonování genů, exprese v prokarytickém a eukaryotickém systému
  • Produkce a purifikace rekombinantních proteinů
  • Analýza protein-proteinových interakcí (imunoprecipitace, pahge display)
  • Design antigenu, peptidů a rekombinantních proteinů
  • Vývoj a charakterizace protilátek, jejich purifikace a modifikace
  • Analýza genové exprese (real time PCR, immunobloting, imunohistochemie)
  • Strukturální analýza buňky, imunofluorescence, in vivo imaging
  • Flowcytometrie

 • doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior, vedoucí výzkumné skupiny, vedoucí BBM

  Molekulární a buněčná biologie se zaměřením na biologii nádorové buňky. Identifikaci a validaci nových nádorových biomarkerů, studium úlohy proteinů rodiny Anterior gradient.

Přihlášení

Přihlášení