O projektu

Poskytovatelem dotace pro Centrum RECAMO byl v letech 2010-2014 Evropský fond pro regionální rozvoj a státní rozpočet České republiky cestou Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) projektu číslo CZ.1.05/2.1.00/03.0101. Celkové způsobilé výdaje projektu dle rozpočtu byly: 281 744 872,- Kč (financovány 85% z fondů EU a 15% ze státního rozpočtu ČR).

V letech 2015 - 2020 bylo RECAMO financováno projektem RECAMO2020 z Národního programu udržitelnosti I Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (číslo projektu LO1413).

Or roku 2020 je RECAMO podporováno projektem "Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí" (zkr. ENOCH), financovaným ze Strukturálních fondů EU, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty Grantové agentury České republiky a Institucionální podporou Ministerstva zdravotnictví České republiky.

  

RECAMO… translating the human cancer genome and proteome into treatment target identification, novel biomarkers for diagnosis and monitoring, and cancer drug response prediction.

The purpose of RECAMO is to bring together research scientists and clinicians with a common aim - to translate the advances in our increasing ability to study cancer into real advances in patient care. Although all bodies that fund cancer research accept that a collaborative approach is required, most cancer research is performed without the input of clinicians on scientists, and vice versa. Furthermore, many different research disciplines work independently of each other. Finally, developing an idea into a clinical application is hampered by the lack of experience and connections between laboratories and commercialization. Future progress in turning knowledge into application now requires the long-term investment to establish national centres that will allow long-term international and interdisciplinary collaborations with experts in various fields.

Molekulární onkologie pro 21. století

Přihlášení

Přihlášení