doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., výkonný ředitel RECAMO

„Jsme přesvědčeni, že nové centrum by mělo zásadním způsobem napomoci zpřístupnit výsledky výzkumu v oblasti nádorových onemocnění pacientům i prostřednictvím komerčních aplikací a ve svém důsledku tak zefektivnit přenos poznatků do komerční sféry. V tomto světle je interdisciplinární spolupráce a současné zapojení vědeckých i klinických pracovníků nezbytným předpokladem pro dosažení pokroku v oblasti onkologického výzkumu a zavádění nových terapeutických přístupů.“ 

doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., výkonný ředitel RECAMO

Přihlášení

Přihlášení