Elektrochemie pro molekulární diagnostiku

Publikace

Anton, M., Jirakova Moranova, L., Hrstka, R., Bartosik, M. Application of electrochemical LAMP-based assay for screening of HPV16/HPV18 infection in cervical samples. Anal Methods 2019 (accepted) (IF2018: 2,378) 
 
Šimková, L, Svoboda, J., Pinkas, J., Skoupilová, H., Hrstka, R., Dunlop, D., Lamač, M., Gyepes, R., Ludvík, J. Electrochemical Study of Highly Substituted Titanocene Dihalides. Electroanal 2019;31(10):2067-2073. (IF2018: 2,691)
 
Rimankova, L., Ostatna, V., Bartosik, M. Intrinsic Electrocatalysis of RNA as a Label‐free and Reagent‐less Tool for Detection of MicroRNAs. Electroanal 2019;31(10):1895-1900. (IF2018: 2,691)
 
Bartošík, M., Jiráková, L. Electrochemical analysis of nucleic acids as potential cancer biomarkersCurr Opin Electrochem 2019;14:96–103. (bez IF)
 
Jiráková, L., Hrstka, R., Campuzano, S., Pingarron, M., Bartošík, M. Multiplexed Immunosensing Platform Coupled to Hybridization Chain Reaction for Electrochemical Determination of MicroRNAs in Clinical Samples. Electroanalysis 2019;31(2):293-302. (IF2018: 2,691)
 
Bartosik, M., Jirakova, L., Anton, M., Vojtesek, B., Hrstka, R. Genomagnetic LAMP-based electrochemical test for determination of high-risk HPV16 and HPV18 in clinical samples. Anal Chim Acta 2018;1042:37-43. (IF2017: 5,123)
 
Palecek, E., Bartosik, M. Intrinsic Electrocatalysis in DNA. ChemElectroChem 2018;5(6):936-942. (IF2017: 7,446)
 
Hrdý, R., Kynclová, H., Klepáčová, I., Bartosik, M., Neuzil, P. Portable Lock-in Amplifier-based Electrochemical Method to Measure an Array of 64 Sensors for Point-of-care Applications. Anal Chem 2017;89(17):8731-8737. (IF2016: 6,32)
 
Bartošík, M., Bartáková, D. Stanovení DNA metylace v BRCA2 genu na elektrodových biočipech.  In: Klin Onkol 2017;30(Suppl1):S149-S152: Sborník abstrakt: XLI. brněnské onkologické dny, XXXI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Laboratorní diagnostika v onkologii 2017, 26.-28.4.2017. Brno, Česká republika. ISSN 0862-495X.
 
Dudova, Z., Bartosik, M., Fojta, M. Magnetic bead-based electrochemical assay for determination of DNA methyltransferase aktivity. Electrochim Acta 2017;231:575–581. (IF2016: 4,798)
 
Bartosik, M, Hrstka, R. Electrochemistry of nucleic acids for early cancer diagnostics - analysis of DNA methylation and detection of microRNAs. Rev Anal Chem 2017;36(1):20160022. (IF2016: 1,917) 
 
Bartošík, M., Ondroušková, E. Novel Approaches in DNA Methylation Studies – MS-HRM Analysis and Electrochemistry. Klin Onkol 2016;29(Suppl 4):4S64–4S71. (bez IF)
 
Bartosik, M., Durikova, H., Vojtesek, B., Anton, M., Jandakova, E., Hrstka, R. Electrochemical chip-based genomagnetic assay for detection of high-risk human papillomavirus DNA. Biosens Bioelectron 2016;83:300-305. (IF2014: 6,409)
 

Bartošík, M., Koubková, L., Karban, J., Červenková Šťastná, L., Hodík, T., Lamač, M., Pinkas, J., Hrstka, R. Electrochemical analysis of novel ferrocene derivative as a potential antitumor drug. Analyst 2015;140(17):5864-5867. (IF2014: 4,107)

Paleček, E., Tkáč, J., Bartošík, M., Bertók, T., Ostatná, V. Paleček, J. Electrochemistry of non-conjugated proteins and glycoproteins. Towards sensors for biomedicine and glycomics. Chem Rev 2015;115(5):2045-2108.(IF2014: 46,568)

Paleček, E., Ostatná, V., Pechan, Z. 55 let elektrochemie nukleových kyselin. Chem listy 2014;108:490-499. (IF2013: 0,196)

Trefulka, M., Paleček, E. Direct chemical modification and voltammetric detection of glycans in glycoproteinsElectrochem Commun 2014;48:52–55. (IF2013: 4,287)

Trefulka, M., Paleček, E. Can voltammetry distinguish glycan isomers? Chem Pap2014;69(1):241-244. (IF2013: 1,193)

Ostatná, V., Vargová, V., Hrstka, R., Ďurech, M., Vojtěšek, B., Paleček, E. Effect of His6-tagging of anterior gradient 2 protein on its electro-oxidation. Electrochim Acta 2014;150:218-222. (IF:2013: 4,086)

Bartosik, M., Hrstka, R., Palecek, E., Vojtesek, B. Adsorptive Transfer Stripping for Quick Electrochemical Determination of microRNAs in Total RNA Samples. Electroanalysis 2014;26:2558–2562. (IF2013: 2,502)

Bartošík, M. Současné trendy v elektrochemii nukleových kyselin. Chem Listy 2014;108(5):500–506. (IF:0,453)

Bartošík, M., Paleček, E., Vojtěšek, B. Elektrochemická analýza nukleových kyselin, bílkovin a polysacharidů v biomedicíně. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S53–S60. (Bez IF)

Večerková, R., Hernychová, L., Dobeš, P., Vrba, J., Josypčuk, B., Bartošík, M., Vacek, J. Investigation of protein FTT1103 electroactivity using carbon and mercury electrodes. Surface-inhibition approach for disulfide oxidoreductases using silver amalgam powder. Anal Chim Acta 2014;830:23-31. (IF2012: 4,387)

Bartosik, M., Hrstka, R., Palecek, E., Vojtesek, B. Magnetic bead-based hybridization assay for electrochemical detection of microRNAs. Anal Chim Acta 2014;813:35–40. (IF2012: 4,387)

Bartosik, M., Vojtesek, B. A brief history of DNA electrochemistry. Folia Mendeliana 2013;49(2):39-43. (Bez IF) 

Bartošík, M., Trefulka, M., Paleček, E. Novel Electrochemical Assays for MicroRNA Detection Using Electroactive Complex of Six-Valent Osmium and Magnetic Beads. In Sborník přednášek: XXXIII. Moderní elektrochemické metody. 20.5.-24.5.2013, Jetřichovice, Czech Republic. ISBN: 978-80-905221-1-4. str.19-23. (článek ve sborníku, bez IF)

Vargova, V., Zivanović, M., Dorčák, V., Paleček, E., Ostatná, V. Catalysis of Hydrogen Evolution by Polylysine, Polyarginine and Polyhistidine at Mercury Electrodes. Electroanalysis 2013;25(9):2130–2135. (IF2012: 2,817)

Cernocka, H., Ostatna, V., Palecek, E. Enzymatic activity and catalytic hydrogen evolution in reduced and oxidized urease at mercury surfaces. Anal Chim Acta 2013;789:41–46. (IF2012: 4,387)

Kurzatkowska, K., Ostatna, V., Hamley, I.A., Doneux, T.,Palecek, E. Electrochemical sensing of 2D condensation in amyloid peptides. Electrochim Acta 2013;10:43-48. (IF2012: 4,088)

Bartosik, M., Trefulka, M., Hrstka, R., Vojtesek, B., Palecek, E. Os(VI)bipy-based electrochemical assay for detection of specific microRNAs as potential cancer biomarkers. Electrochem Commun 2013;33:55-58. (IF2012: 4,425)

Dorčák, V., Ostatná, V., Paleček, E. Electrochemical reduction and oxidation signals of angiotensin peptides. Role of individual amino acid residues. Electrochem Commun 2013;31:80-83. (IF2012: 4,425)

Bartošík, M., Fojta, M., Paleček, E. Electrochemical detection of 5-methylcytosine in bisulfite-treated DNA. Electrochim Acta 2012;78:75-81. (IF 2011: 3,832)

   • Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.

    výzkumný pracovník-junior

    elektroanalytické metody v biomedicíně a molekulární onkologii; studium elektrochemického chování DNA, RNA a bílkovin; detekce mikroRNA; analýza interakce protein-ligand

  • Mgr. Ludmila Moráňová

    Ph.D. student

Molekulární onkologie pro 21. století

Přihlášení

Přihlášení