Genové expresní profilování, proteomika • Mgr. Jakub Faktor, Ph.D.

  Mgr. Jakub Faktor, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 133 341

  Proteomika; biomarkery; proteiny buněčného povrchu; metastázování nádorů; hmotnostní spektrometrie; kvantifikace proteinů.

 • Mgr. Michaela Galoczová

  Mgr. Michaela Galoczová

  Ph.D. student
  tel. +420 543 133 307

  proteomika, hmotnostní spektrometrie, kultivace buněčných linií, manipulace s hladinami cílových proteinů metodami molekulární biologie, western-blot analýzy

 • Prof. RNDr. Miloš Vlastislav Novotný, DrSc, dr.h.c. mult.

  Prof. RNDr. Miloš Vlastislav Novotný, DrSc, dr.h.c. mult.

  výzkumný pracovník - senior
 • Prof. Theodore Robert Hupp

  Prof. Theodore Robert Hupp

  výzkumný pracovník - senior
 • prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

  prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 133 303

  Příprava vzorků pro hmotnostní spektrometrii (gel free a gel based přístupy), globální proteomika, komparativní proteomika, subproteomové analýzy, shotgun proteomika, kvantitativní proteomika (SILAC), analýza posttranslačně modifikovaných proteinů (fosforylace, glykosylace), analýza strukturních změn proteinových komplexů (H/D exchange hmotnostní spektrometrie).

 • Ing. Dominika Coufalová

  Ing. Dominika Coufalová

  Ph. D student
  tel. +420 543 133 341

  vodík/deuteriová výměna ve spojení s hmotnostní spektrometrií (HDX-MS); proteomika; hmotnostní spektrometrie; kvantifikace proteinů

 • Mgr. Hana Skoupilová

  Mgr. Hana Skoupilová

  Ph.D. student
  tel. +420 543 133 319

  Vývoj a charakterizace nových organokovových sloučenin s protinádorovým účinkem a stanovování jejich cytotoxické a cytostatické aktivity. Molekulární farmakologie.
  Studium mechanismu účinku vybraných organokovových sloučenin - analýza buněčného cyklu a studium signálních drah uplatňujících se při metaloceny indukované buněčné smrti se zaměřením na apoptózu, stres endoplazmatického retikula a autofagii.

 • doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

  doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 133 306

  Molekulární a buněčná biologie se zaměřením na biologii nádorové buňky. Identifikaci a validaci nových nádorových biomarkerů, studium úlohy proteinů rodiny Anterior gradient.

Molekulární onkologie pro 21. století

Přihlášení

Přihlášení