Genové expresní profilování, proteomika



 • Mgr. Michaela Galoczová

  Ph.D. student

  proteomika, hmotnostní spektrometrie, kultivace buněčných linií, manipulace s hladinami cílových proteinů metodami molekulární biologie, western-blot analýzy

 • Prof. Theodore Robert Hupp

  výzkumný pracovník - senior
 • prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior, vedoucí výzkumné skupiny

  Příprava vzorků pro hmotnostní spektrometrii (gel free a gel based přístupy), globální proteomika, komparativní proteomika, subproteomové analýzy, shotgun proteomika, kvantitativní proteomika (SILAC), analýza posttranslačně modifikovaných proteinů (fosforylace, glykosylace), analýza strukturních změn proteinových komplexů (H/D exchange hmotnostní spektrometrie).

 • Mgr. Lukáš Uhrík

  Ph.D. student

Molekulární onkologie pro 21. století

Přihlášení

Přihlášení