Založené na PET

Publikace

Koukalová, R., Lakomý, R., Fabián, P., Řehák, Z., Szturz, P. 18 F-FDG-pozitivní kolorektální polyp připomínající metastázu pokročilého melanomu léčeného ipilimumabem. Nukl Med 2019;8(4):76-79. (bez IF 
 
Řehák, Z., Fojtík, Z., Němec, P., Vašina, J., Koukalová, R., Bortlíček, Z., Vavrušová, A. Možnosti diagnostiky revmatické polymyalgie a obrovskobuněčné arteritidy pomocí FDG PET a PET/CT zobrazení – 12leté zkušenosti jednoho diagnostického centra. Česk Revmatol 2018;26(3):123-131. (bez IF)  
 
Řehák, Z., Koukalová, R. , Vašina, J., Ptáčník, V., Szturz, P., Karban, J., Polívka, J., Adam, Z. 18F-FDG PET/CT obraz Erdheimovy-Chesterovy nemoci – přehled českých pacientů. Nukl Med 2018;7(3):50-56. (bez IF) 
 
Kojan, M., Doležalová, I., Koriťáková, E., Mareček, R., Řehák, Z., Hermanová, M., Brázdil, M., Rektor, I. Predictive value of preoperative statistical parametric mapping of regional glucose metabolism in mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis. Epilepsy Behav 2018;79:46–52. (IF2017: 2,6) 
 
Adam, Z., Chovancová, Z., Nová, M., Fabián, P., Řehák, Z., Koukalová, R., Slávik, M., Pour, L., Krejčí, M., Čermák, A., Král, Z., Mayer, J. Remise „the disease associated/related with immunoglobulin IgG4“ provázeného mnohočetnou lymfadenopatií po léčbě rituximabem a dexametazonem: kazuistika. Vnitř Lék 2018;64(3):290–299. (bez IF) 
 
Rehak, Z., Sprlakova-Pukova, A., Kazda, T., Fojtik, Z., Vargova, L., Nemec, P. 18F-FDG PET/CT in polymyalgia rheumatica - a pictorial review. Br J Radiol 2017;90(1076):20170198. (IF2016: 2,05)
 
Adam, Z., Ježová, M., Šlampa, P., Křen, L., Vašků, V., Koukalová, R., Řehák, Z., Pour, L., Krejčí, M., Král, Z., Mayer, J. Histiocytóza z indeterminovaných buněk – vymizení kožní infiltrace po ozáření elektronovým svazkem a aplikace 2-chlorodeoxyadenozinu: kazuistika. Vnitř Lék 2017;63(4):284-288. (bez IF)
 
Koukalová, R., Nenutil, R., Řehák, Z. Méně obvyklý způsob diagnostiky karcinomu prsu. Klin Onkol 2016; 29(6: 476-477. (bez IF)
 
Adam, J., Demlová, R., Řehák, Z. Current Progresses in Developing PET Radiopharmaceuticals for Patients in the Czech Republic. Klin Onkol 2016;29(Suppl 4):4S95–4S100. (bez IF)
 
Adam Z, Mašlaň J, Křen L, Kodet R, Koukalová R, Řehák Z, Červinek L, Pour L, Krejčí M, Sandecká V, Král Z, Mayer J. Sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií: FDG-PET/CT dokumentovaná parciální remise po léčbě 2-chlorodeoxyadenozinem. Vnitř Lék 2016;62(6):491-499. (no IF)
 

Adam, Z., Starý, K., Kubinyi, J., Zajíčková, K., Řehák, Z., Koukalová, R., Tomíška, M., Doubková, M., Prášek, J., Pourová, E., Čermáková, Z., Pour, L., Krejčí, M., Sandecká, V., Ševčíková, E., Ševčíková, S., Král, Z., Čermák, A. Hyperkalcémie, příznaky, diferenciální diagnostika a léčba anb důležitost vyšetřování kalcia. Vnitř Lék 2016;62(5):370-383. (bez IF)

Koukalová, R., Szturz, P., Svobodová, I., Stulík, J., Řehák, Z. Ložisková amyloidóza v dutině nosní. Klin Onkol 2016;29(3):216-219. (bez IF)

Rehak, Z., Vasina, J., Ptacek, J., Kazda, T., Fojtik, Z., Nemec, P. PET/CT in giant cell arteritis: High 18F-FDG uptake in the temporal, occipital and vertebral arteries. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol 2016 (in press) (IF2015: 0,983)

Rehak, Z., Bencsikova, B., Zambo, I., Kazda, T. Fibrous Dysplasia Presenting as a Cold Spot in 18F-FLT PET/CT Imaging. Clin Nucl Med 2016 (in press). (IF2014: 3,931)

Rehak, Z., Vasina, J., Nemec, P., Fojtik, Z., Koukalova, R., Bortlicek, Z., Rehakova, D., Adam, J., Vavrusova, A., Adam, Z. Various forms of 18F-FDG PET and PET/CT findings in patients with polymyalgia rheumatica. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2015;159(4):629-636. (IF2014: 1,661)

Adam, Z., Szturz, P., Koukalová, R., Řehák, Z., Pour, L., Krejčí, M., Šmardová, L., Eid, M., Volfová, P., Čermáková, Z., Křen, L., Sokol, F., Hanke, I., Michalková, E., Král, Z., Mayer, J. PET-CT dokumentovaná remise multicentrické formy Castlemanovy choroby po léčbě rituximabem: Popis případu a přehled literatury. Vnitř Lék 2015;61(3):251–259. (bez IF)

Szturz, P., Řehák, Z., Koukalová, R., Adam, Z., Mayer, J. FDG-PET positive pilomatrixoma — reconsidering multicentricity in Langerhans cell histiocytosisNucl Med Rev Cent East Eur2014;17(2):94-96. (bez IF)

Szturz, P., Plank, L., Křístek, J., Řehák, Z., Koukalová, R., Pípal, R., Tesař, J., Čermáková, Z., Gottwaldová, J., Vaníček, J., Šlaisová, R., Škorpík, M., Adam, Z., Šmardová, L., Mayer, J. Castlemanova choroba v obrazech. Postgraduální medicína 2014;16(1):81-88. (bez IF)

Adam, Z., Krejčí, M., Pour, L., Ševčíková, E., Křivanová, A., Řehák, Z., Koukalová, R., Čermáková, Z. Monoklonální gamapatie nejistého významu a asymptomatický mnohočetný myelom z pohledu roku 2014. Vnitř Lék 2014;60(10):871-889. (bez IF)

Řehák, Z., Fojtík, Z., Fryšáková, L., Šimíková, J., Kielkowská, I., Němec, P., Eberová, E., Obrovská, M., Křivanová, A., Staníček, J., Eremiášová, J., Vašina, J., Řeháková, D., Šnelerová, M., Tichý, T., Křen, L. 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření u pacientů s obrovskobuněčnou arteritidou - praktický pohled z PET centra. Česk Revmatol 2014;22(2):91-98. (bez IF)

Adam, Z., Řehák, Z., Koukalová, R., Bortlíček, Z., Krejčí, M., Pour, L., Szturz, P., Prášek, J., Nebeský, T., Adamová, Z., Král, Z., Mayer, J. PET_CT dokumentovaná kompletní remise Erdheimovy – Chesterovy nemoci trvající již čtyři roky od zahájení léčby kladribinem. Vnitř Lék 2014;60(5-6):499-511. (bez IF)

Szturz, P., Prášek, M., Řehák, Z., Fabian, P. Unicentric Castleman disease: from screening mammography to PET/CT imaging. Nuklearmedizin 2014;53(5):N41-N43. (IF2013: 1,671)
 

Adam, J., Kadeřávek, J., Kužel, F., Vašina, J., Řehák, Z. Současné trendy ve využívání PET radiofarmak k onkologické dia gnostice. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S129–S136. (Bez IF)

Adam, J., Kadeřávek, J., Kužel, F., Vašina, J., Řehák, Z. „Techneciová krize“ – příčiny, možná řešení a dopad na diagnostiku planární scintigrafií a SPECT. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S137–S142. (Bez IF)

Lízal, F., Jedelský, J., Adam, J., Bělka, M., Jícha, M. Application of Positron Emission Tomography to Aerosol Transport Research in a Model of Human Lungs. EPJ Web of Conferences 2013;45:01060. (bez IF)

Adam, J., Bolcak, K., Kaderavek, J., Kuzel, F. Development and use of non-FDG PET radiopharmaceuticals at the Masaryk Memorial Cancer Institute. Klin Onkol 2012;25(Suppl 2):2S82– 2S86. (bez IF)

Molekulární onkologie pro 21. století

Přihlášení

Přihlášení