Zobrazování tkání a buněk

Publikace

Nenutil, R. Sekvence adenom-karcinom v polypu tlustého střeva s mutací p53. Klin Onkol2016;29(2):155-156. (bez IF)

Nenutil, R. Karcinom prsu s aktivní imunoeditací a aktivací imunitní kontrolní dráhy PD-L1/ PD-1. Klin Onkol 2016;29(3):238-239. (bez IF)

Nenutil, R. Revoluce se odkládá na neurčito. WHO klasifikace nádorů prsu 2012: hlavní změny oproti 3. vydání (2003)Cesk Patol 2015;51(1):23-25. (bez IF)

Bouchal, P., Dvořáková, M., Roumeliotis, T., Bortlíček, Z., Ihnatová, I., Procházková, I., Ho, J.T.C., Maryáš, J., Imrichová, H., Budinská, E., Vyzula, R., Garbis, S.D., Vojtěšek, B., Nenutil, R. Combined Proteomics and Transcriptomics Identifies Carboxypeptidase B1 and Nuclear Factor κB (NF-κB) Associated Proteins as Putative Biomarkers of Metastasis in Low Grade Breast Cancer. Mol Cell Proteomics 2015;14(7):1814-1830. (IF2014: 6,564)

Orzol, P., Holcakova, J., Nekulova, M., Nenutil, R., Vojtesek, B., Coates, P.J. The diverse oncogenic and tumour suppressor roles of p63 and p73 in cancer: a review by cancer site. Histol Histopathol 2015;30:503-521. (IF2014: 2,096)

Matoulková, E., Vojtěšek. B. Detekce protein-proteinových interakcí metodami FRET a BRET.Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S82–S86. (Bez IF)

Brychtová, V., Vojtěšek. B. Detekce proteinů, proteinových interakcí a modifikací s využitím „proximity ligation assay“ in situ. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S87–S91. (Bez IF)

Brychtova, V., Zampachova, V., Hrstka, R., Fabian, P., Novak., J., Hermanova, M., Vojtesek., B. Differential expression of anterior gradient protein 3 in intrahepatic cholangiocarcinoma and hepatocellular carcinomaExp Mol Pathol 2014;96(3):375-381. (IF2013: 2,881)

Bouchalova, P., Nenutil, R., Muller, P., Hrstka, R., Appleyard, M.V., Murray, K., Jordan, L.B., Purdie, C.A., Quinlan, P., Thompson, A.M., Vojtesek, B., Coates, P.J. Mutant p53 accumulation in human breast cancer is not an intrinsic property nor dependent on structural or functional disruption but is regulated by exogenous stress and receptor status. J Pathol 2014;233(3):238–246. (IF2013: 7,330)

Murray, E., Hernychova, L., Scigelova, M., Ho., J., Nekulova, M., O´Neill, J.R., Nenutil, R., Vesely, K., Dundas, S.R., Dhaliwal, C., Henderson, H., Hayward, R.L., Salter, D.M., Vojtesek., B., Hupp, T.R. Quantitative Proteomic Profiling of Pleiomorphic Human Sarcoma Identifies CLIC1 as a Dominant Pro-oncogenic Receptor Expressed in Diverse Sarcoma Types. J Proteome Res 2014;13(5):2543–2559. (IF2013: 5,001)

Liu, Y., Nenutil, R., Appleyard, M.V., Murray, K., Boylan, M., Thompson, A.M., Coates, P.J. Lack of correlation of stem cell markers in breast cancer stem cells. Br J Cancer2014;110(8):2063-2071. (IF2013: 4,817)

Brychtova, V., Hermanova, M., Karasek, P., Lenz, J., Selingerova, I., Vojtesek, B., Kala, Z., Hrstka, R. Anterior gradient 2 and Mucin 4 expression mirrors tumor cell differentiation in pancreatic adenocarcinomas, but aberrant Anterior gradient 2 expression predicts worse patient outcome in poorly differentiated tumors. Pancreas 2014;43(1):75-81. (IF2013: 3,008)

Nekulova, M., Holcakova, J., Nenutil, R., Stratmann, R., Bouchalova, P., Müller, P., Moukova, L., Coates, P.J., Vojtesek, B. Characterization of specific p63 and p63-N-terminal isoform antibodies and their application for immunohistochemistry.Virchows Arch 2013:463:415–425. (IF2012: 2,676) • MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.

  MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 133 411, +420 543 133 306

  Histologie a histopatologie včetně imunohistochemie a in-situ hybridizace. Práce s tkáňovými vzorky, tvorba tissue microarrays a hodnocení jejich vyšetření.
  Molekulární patologie solidních nádorů, zejména karcinomu prsu.

 • Mgr. Marta Nekulová, Ph.D.

  Mgr. Marta Nekulová, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 133 305

  úloha proteinů p63 a p73 v tumorigenezi, příprava stabilně transfekovaných buněčných linií, analýza buněčné proliferace a migrace, imunohistochemické barvení, průtoková cytometrie

 • Mgr. Veronika Brychtová, Ph.D.

  Mgr. Veronika Brychtová, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 133 307

  Odborné zaměření

  • Anterior gradient rodina proteinů (AGR2, AGR3) v nádorové biologii
  • Buněčný stres a signalizace
  • Extracelulární signalizace buněk

  Metodika

  • Analýza protein-proteinových interakcí (Proximity ligation assay; příprava detekčních sond)
  • Klonování genů (příprava rekombinantních proteinů a transgenních nádorových buněčných linií)
  • Analýza genové exprese (imunohistochemie, imunobloting, PCR)
  • Strukturní analýza buňky (imunofluorescence)
  • Analýza migračních, proliferačních, adhezivních vlastností nádorových buněk

Molekulární onkologie pro 21. století

Přihlášení

Přihlášení