Profilování genové exprese a funkční studie

Publikace

Berndt, S.I.,…Foretova, L., et al. Meta-analysis of genome-wide association studies discovers multiple loci for chronic lymphocytic leukemiaNat Commun 2016;7:10933. (IF2014: 11,470)

Macháčková, E., Házová, J., Sťahlová Hrabincová, E., Vašíčková, P., Navrátilová, M., Svoboda, M., Foretová, L. Retrospektivní NGS studie u vysoce rizikových pacientů s hereditární predispozicí k nádorovému onemocnění v MOÚ. Klin Onkol 2016;29(Suppl1):S35-S45. (bez IF)

Fåhraeus, R., Marin, M., Olivares-Illana, V. Whisper mutations: cryptic messages within the genetic code. Oncogene 2015 (in press) (IF2014: 8,459)

Splichal, Z., Bienertova-Vasku, J., Novak, J., Zlamal, F., Tomandl, J., Tomandlova, M., Forejt, M., Havlenova, S., Jackowska, A., Vasku, A. The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population.Nutr Neurosci 2015;18(1):41-48. (IF2014: 2,274)

Vijai, J., …Foretova, L., et al. A genome-wide association study of marginal zone lymphoma shows association to the HLA region. Nat Commun 2015;6:5751. (IF2014: 11,470)

Cerhan, J.R., …, Foretova, L., et al. Genome-wide association study identifies multiple susceptibility loci for diffuse large B cell lymphoma. Nat Genet 2014;46(11):1233-1238. (IF2013: 29,648)

Skibola, C.F., …, Foretova, L., et al. Genome-wide Association Study Identifies Five Susceptibility Loci for Follicular Lymphoma outside the HLA Region. Am J Hum Genet2014;95(4):462-471. (IF2013: 10,987)

Scelo, G., …, Foretova, L., et al. Variation in genomic landscape of clear cell renal cell carcinoma across Europe. Nat Commun 2014;5:5135. (IF2013: 10,742)

Wang, Y.,..., Foretova, L., et al. Rare variants of large effect in BRCA2 and CHEK2 affect risk of lung cancer. Nat Genet 2014;46(7):736-741. (IF2013: 29,648)

Koubková, L., Vojtěšek, B., Vyzula, R. Sekvenování nové generace a možnosti jeho využití v onkologické praxi. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S61–S68. (Bez IF)

Hrstka, R., Kolářová, T., Michalová, E., Vojtěšek, B. Vývoj metod založených na PCR a jejich aplikace v onkologickém výzkumu a praxi. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S69–S74. (Bez IF)

Kuricova, K., Pacal. L., Dvorakova, V., Kankova, K. Association of the Arg72Pro Polymorphism in p53 with Progression of Diabetic Nephropathy in T2DM Subjects. J Nephrol Ther2014;4(2):153. (bez IF)

Brychtova, V., Zampachova, V., Hrstka, R., Fabian, P., Novak., J., Hermanova, M., Vojtesek., B.Differential expression of anterior gradient protein 3 in intrahepatic cholangiocarcinoma and hepatocellular carcinomaExp Mol Pathol 2014;96(3):375-381. (IF2013: 2,881)

Loljung, L., Coates, P.J., Nekulova, M., Laurell, G., Wahlgren, M., Wilms, T., Widlöf, M., Hansel, A., Nylander, K. High expression of p63 is correlated to poor prognosis in squamous cell carcinoma of the tongue. J Oral Pathol Med 2014;43(1):14-19. (IF2013: 1,87)

Brychtova, V., Hermanova, M., Karasek, P., Lenz, J., Selingerova, I., Vojtesek, B., Kala, Z., Hrstka, R. Anterior gradient 2 and Mucin 4 expression mirrors tumor cell differentiation in pancreatic adenocarcinomas, but aberrant Anterior gradient 2 expression predicts worse patient outcome in poorly differentiated tumors. Pancreas 2014;43(1):75-81. (IF2013: 3,008)

Pilatova, K., Mrkvicova, M., Zdrazilova-Dubska, L., Obermannova, R., Valik, D. Detection of DPYD*2A allele in dihydropyrimidine dehydrogenase gene: perspective for fluoropyrimidine-treated patients. Folia Mendeliana 2013;49(2):75-80. (Bez IF)

Hrstka, R., Brychtova, V., Fabian, P., Vojtesek, B., Svoboda, M. AGR2 Predicts Tamoxifen Resistance in Postmenopausal Breast Cancer Patients. Dis Markers 2013;35(4):207-212. (IF2012: 2,140) 

Bienertova-Vasku, J., Mazanek, P., Hezova, R., Curdova, A., Nekvindova, J., Kren, L., Sterba, J., Slaby, O. Extension of microRNA expression pattern associated with high-risk neuroblastoma. Tumour Biol 2013;34(4):2315-2319. (IF2012: 2,518)  • doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

    výzkumný pracovník - senior, vedoucí výzkumné skupiny, vedoucí BBM

    Molekulární a buněčná biologie se zaměřením na biologii nádorové buňky. Identifikaci a validaci nových nádorových biomarkerů, studium úlohy proteinů rodiny Anterior gradient.

Molekulární onkologie pro 21. století

Přihlášení

Přihlášení