Nádorové kmenové buňky

Publikace

Neradil, J., Veselska, R. Nestin as a marker of cancer stem cells. Cancer Sci 2015;806(7):803-811. (IF2014: 3,523)

Holčáková, J., Nekulová, M., Orzol, P., Vojtěšek, B. Mechanizmy lékové rezistence a nádorové kmenové buňky.Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S34–S41. (Bez IF)

Škoda, J., Neradil, J., Veselská, R. Funkční testy pro detekci nádorových kmenových buněk. Klin Onkol 2014;27(Suppl1):S42–S47. (Bez IF)

Liu, Y., Nenutil, R., Appleyard, M.V., Murray, K., Boylan, M., Thompson, A.M., Coates, P.J. Lack of correlation of stem cell markers in breast cancer stem cells. Br J Cancer 2014;110(8):2063-2071. (IF2012: 5,082)

Veselska, R., Skoda, J., Neradil, J. Detection of cancer stem cell markers in sarcomas. Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 2S16–2S20. (bez IF)

Nekulova, M., Holcakova, J., Coates, P., Vojtesek, B. The role of p63 in cancer, stem cells and cancer stem cells.Cell Mol Biol Lett 2011;16(2):296-327. (IF2011: 1,505) • Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior

  výzkum souvislostí mezi předpokládanými markery kmenových buněk a rezistencí k běžným terapiím s cílem identifikace alternativních markerů buněčných populací primárních nádorů rezistentních k terapii a nalezením odpovědí na následující otázky:

  1. Jaké jsou rozdíly v dráhách účastnících se rozpoznání, reparace a odpovědi na poškození DNA u nádorových buněk s vlastnostmi kmenových buněk?

  2. Jakou roli hraje protein epiteliálních kmenových buněk, delNp63, v udržování epiteliálních nádorových kmenových buněk a ovlivnění jejich odpovědi na terapii?

  3. Mohou nádorové kmenové buňky predikovat odpověď nebo selhání léčby primárních lidských nádorů?

 • Philip John Coates, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior

Molekulární onkologie pro 21. století

Přihlášení

Přihlášení