Diagnostické metody pro personalizovanou léčbu

 

1. Uplatněná certifikovaná metodika

"Stanovení mutací v genu TPMT na základě mutačně specifické real-time PCR je akreditovanou metodou, jejíž předmětem vyšetření je DNA izolovaná z periferní krve." (2014, RIV/00209805:_____/14:#0000497).

 

 

Molekulární onkologie pro 21. století

Přihlášení

Přihlášení