Kernhaz for MATLAB

Iveta Selingerová (RECAMO, Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)

Kernhaz for MATLAB je balíček M-funkcí vytvořený jako alternativa R balíčku kernhaz pro uživatele MATLABu. Tento balíček implementuje odhady rizikové funkce pro pravostranně cenzorovaná data. Tyto odhady jsou hladké funkce vytvořené pomocí jádrového vyhlazování. Riziko sledované události (úmrtí, relapsu,…) je odhadnuto v závislosti na čase, případně v závislosti na další sledované proměnné (věku, velikosti tumoru,…). Součástí balíčku jsou také dvě metody pro výběr vyhlazovacích parametrů.

Přihlášení

Přihlášení