Kernhaz

 kernhaz: Kernel Estimation of Hazard Function in Survival Analysis

Iveta Selingerová, Marie Langrová (RECAMO)

 Kernhaz je balíček vytvořený pro statistické výpočetní prostředí R, dostupný z oficiálního repozitáře CRAN. Tento balíček implementuje odhady rizikové funkce pro pravostranně cenzorovaná data. Tyto odhady jsou hladké funkce vytvořené pomocí jádrového vyhlazování. Riziko sledované události (úmrtí, relapsu,…) je odhadnuto v závislosti na čase, případně v závislosti na další sledované proměnné (věku, velikosti tumoru,…). Součástí balíčku jsou také dvě metody pro výběr vyhlazovacích parametrů.

pro další infomace a ke stažení zde: https://CRAN.R-project.org/package=kernhaz 

Přihlášení

Přihlášení