Sada nástrojů pro validaci a verifikaci metod

Autoři: Iveta Selingerová, Kateřina Pilátová, Michal Řiháček, Martina Mrkvicová, Lenka Zdražilová Dubská

Balíček výpočetních nástrojů vytvořených v prostředí MS Excel s využitím VBA. Nástroje jsou vytvořeny v souladu s doporučeními odborných společností (Česká společnost klinické biochemie, Česká hematologická společnost, SEKK) a mohou sloužit jako formuláře pro vyhodnocení nejistot či porovnatelnosti výsledků měření v klinických laboratořích. Součástí sady je také podrobný návod na vyplnění a ukázkové příklady použití. Nástroj pro hodnocení porovnatelnosti výsledků měření je zahrnut ve dvou variantách – pro 20 a 50 měřených hodnot.

Přihlášení

Přihlášení