Magisterské Studium

Bc. Kateřina Ondrášková (PřF MU) – téma DP: Hybridní elektrochemicky aktivní organokovové sloučeniny vykazující protinádorové účinky. – školitel DP: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Bc. Jana Kopečná (PřF MU) - téma DP: Vliv stresu endoplazmatického retikula na imunoterapii pomocí checkpoint inhibitorů u renálního karcinomu. - školitel: Mgr. Kateřina Vašíčková, Ph.D.

Bc. Daniel Nesrsta (PřF MU) – téma DP: Identifikace a evaluace potenciálních prognostických biomarkerů karcinomu endometria. – školitel DP: Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D. (obhájeno 2021)

Bc. Andrea Martišová (PřF MU) – téma DP: Analýza významu epigenetická regulace exprese AGR2 ve vztahu ke tvorbě metastáz u kolorektálního karcinomu. – školitel DP: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (obhájeno 2020)

Bc. Iveta Klemešová (roz. Pacáčková) (PřF MU) – téma DP: Identifikace determinant metastatického onemocnění u kolorektálního karcinomu. – školitel DP: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (obhájeno 2020)

Bc. Michaela Sládková (PřF MU) - téma DP: Monoklonální B-lymfocytóza. - školitel: Mgr. Kateřina Pilátová, Ph.D. (obhájeno 2019)

Bc. Václav Hrabal (PřF MU) – téma DP: Identifikace proteinů rodiny p53 a jejich komplexů v nádorových buňkách a v tkáni. - školitel DP: Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D. (obhájeno 2018)

Bc. Ondřej Vacek (PřF MU) - téma DP: Úloha extracelulárne lokalizovaného chaperonu Hsp90 u nádorových buněk. - školitel DP: Mgr. Michal Pastorek, Ph.D. (obhájeno 2018)

Bc. Oliver Šimončík (PřF MU) – téma DP: Regulace stresové odpovědi v nádorových buňkách. - školitel DP: MUDr. Petr Müller, Ph.D. (obhájeno 2017)

Bc. Eliška Stuchlíková (PřF MU) – téma DP: Profilování glykanových struktur izolovaných z buněčných linií odvozených od nádorů vaječníku. - školitel DP: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D. (obhájeno 2017)

Bc. Lukáš Uhrík (PřF MU) – téma DP: Produkce rekombinantních enzymů a jejich využití při studiu strukturních změn proteinů. - školitel DP: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D. (obhájeno 2017)

Bc. Diana Bartáková (PřF MU) - téma DP: Nové elektrochemické přístupy v molekulární onkologii. - školitel DP: Mgr. Martin Bartošík, Ph.D. (obhájeno 2018)

Bc. David Dzurický (PřF MU) – téma DP: Studium chaperonových komplexů v nádorových buňkách. - školitel DP: MUDr. Petr Müller, Ph.D. (obhájeno 2017)

Bc. Veronika Martinková (PřF UPOl) - téma DP: Úloha heat-shock proteinu 70 v maligní transformaci a možnosti jeho inhibice. - školitel DP: MUDr. Petr Müller, Ph.D. (obhájeno 2016)

Bc. Radka Černochová (PřF MU) - téma DP: Vliv deltaNp63alfa na vnitrobuněčný transport proteinů u buněk karcinomu prsu. - školitel: Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D. (obhájeno 2016)

Bc. Ludmila Jiráková (PřF MU) – téma DP: Příprava a charakterizace buněčných linií kolorektálního karcinomu se sníženou hladinou proteinu AGR2. - školitel DP: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (obhájeno 2017)
 
Bc. Kateřina Ceralová (PřF MU) - téma DP: Charakterizace populace buněk s vysokou hladinou proteinu p63 v buněčných liniích odvozených od karcinomu prsu. - školitel DP: Mgr. Marta Nekulová, Ph.D. (obhájeno 2016)
 
Bc. Helena Ďuríková (PřF MU) - téma DP: Vývoj a otestování jednoduchého rychlého testu vhodného pro detekci HPV virů. - školitel DP: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (obhájeno 2016)
 
Bc. Hedvika Fraňková (PřF MU) - téma DP: Studium molekulárních mechanismů zodpovědných za karcinogenezi děložního hrdla. - školitel DP: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (obhájeno 2016)
 
Bc. Ladislava Bačíková (VŠ zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alzbety, SK) - téma DP: Algoritmy flowcytometrických vyšetření v hematologii a imunologii. - školitel DP: RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. (obhájeno 2015)
 
Bc. Edita Zemanová (VŠ zdravotníctva a sociálnej práce  Sv. Alzbety, SK) - téma DP: Implementace farmakogenetického a farmakokinetického vyšetření k predikci toxicity spojené s podáním fluoropirimidinů do klinické praxe. - školitel DP: Mgr. Martina Mrkvicová, Ph.D. (obhájeno 2015)
 
Bc. Světlana Lučanová (PřF MU) - téma DP: Studium strukturních změn proteinů metodou H/D exchange spojenés hmotnostní spektrometrií a limitované proteolýzy. - školitel DP: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D. (obhájeno 2015)
 
Bc. Jana Matějíková (PřF MU) – téma DP: Bioelektroanalýza mikroRNA a DNA metylace a její aplikace v diagnostice nádorových onemocnění. - školitel DP: Mgr. Martin Bartošík, Ph.D. (ukončeno bez obhajoby)
 
Bc. Karolína Zoufalová (PřF MU) - téma DP: Analýza prometastatických signálních drah u nádorů prsu. - školitel: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (obhájeno 2016)
 
Bc. Petra Kovaříková (PřF MU) - téma DP: Karboxypeptidáza B1 a jeji úloha v nádorové biologii. - školitel: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (Obhájeno 2015)
 
Bc. Michal Řiháček (PřF MU) – téma DP: Optimalizace a validace stanovení standardních hodnot homocysteinu, methotrexátu a folátu v mozkomíšním moku u onkologicky nemocných dětí, jako biomarkeru terapeutického efektu a toxicity methotrexátu podávaného systémově a intrathekálně. - školitel: doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D. (Obhájeno 2014)
 

Bc. Josef Maryáš (PřF MU) - téma DP: Funkční charakterizace prometastatických proteinů u karcinomů prsu. - školitel: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (Obhájeno 2014)

Bc. Dominika Černá (Fa chem-tech, Univerzita Pardubice) - téma DP: Využití H/D výměny ke studiu strukturních změn proteinového komplexu TOMM34 a Hsp70/90. - školitel DP: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D. (Obhájeno 2014)

Bc. Lucia Sommerová (PřF MU) - téma DP: Úloha proteinu AGR2 při epiteliálně-mezenchymální tranzici. - školitel DP: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (Obhájeno 2014)

Bc. Tereza Frostová (PřF MU) - téma DP: SELDI-TOF MS profilovaní patogenních bakterií se zaměřením na Enterobacteriaceae. - školitel DP: RNDr. Lenka Dubská, Ph.D. (Obhájeno 2013)

Bc. Květa Pilařová (PřF MU) - téma DP: Studium úlohy proteinu AGR2 u buněčných linií odvozených od karcinomu slinivky břišní. - školitel DP: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (Obhájeno 2013)
 

Bc. Vendula Pernikářová (PřF MU) - téma DP: Studium buněčného stresu u bakterií pomoci moderních metod kvantitativní proteomiky. - školitel DP: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (Obhájeno 2013)

Bc. Iveta Hynštová (PřF MU) - téma DP: Studium mechanismů vedoucích k senescenci nádorové buňky: Úloha a funkce rodiny anterior gradient proteinů. - školitel DP: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (Obhájeno 2013)
 
Bc. Tereza Nehybová (PřF MU) - téma DP: Analýza protinádorových účinků wedelolaktonu. - školitel DP: Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (Obhájeno 2013)
 
Bc. Gabriea Pavlasová  (PřF MU) - téma DP: Účinky metotrexátu na linie derivované ze solidních nádorů dětského věku. - školitel: RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (Obhájeno 2013)
 

Bc. Pavlína Holešínská (PřF MU) - téma DP: Transmembránové proteiny jako potenciální diagnostické a terapeutické cíle v onkologii. - školitel DP: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (Obhájeno 2012)

Bc. Zuzana Volejníková (FChT UPCE) - téma DP: Funkční vlastnosti krevních destiček u onkologických pacientů. - školitel DP: RNDr. Lenka Dubská, Ph.D. (Obhájeno 2012)

Bc. Jakub Faktor (PřF MU) - téma DP: Nové kvantitativní proteomické přístupy v onkologickém výzkumu. - školitel: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (Obhájeno 2012)
 
Bc. Dominika Váňová (PřF MU) - téma DP: Proteinové markery metastatického potenciálu u karcinomu prsu a jejich exprese v závislosti na klinickopatologických charakteristikách. - školitel: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (Obhájeno 2011)
 
 

 

Přihlášení

Přihlášení